Sari la conținutul principal

Aviz juridic

Clauze și condiții 

PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB ȘI A SERVICIULUI, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI ACESTE CLAUZE ȘI CONDIȚII.

I. Despre site-ul web

1. Obiectivul general al site-ului web este să ofere acces la Better Entrepreneurship Tool (denumit în continuare „serviciul”). Better Entrepreneurship Tool este un instrument de autoevaluare și învățare online gratuit despre politicile și programele în domeniul antreprenoriatului incluziv și antreprenoriatului social. Instrumentul include:  

•    autoevaluări care oferă un cadru pentru reflecția asupra politicilor și programelor în domeniul antreprenoriatului incluziv și antreprenoriatului social dintr-un oraș, dintr-o regiune sau țară.
•    note de orientare politică și studii de caz inspiratoare pentru susținerea unei mai bune elaborări a politicii. 

2. Accesul la serviciul și materialele oferite prin intermediul site-ului web este liber. Totuși, acesta necesită autentificare.

3. Comisia Europeană se angajează să asigure disponibilitatea neîntreruptă a site-ului web. Totuși, accesul la site-ul web și la serviciul acestuia poate fi ocazional suspendat, restricționat sau împiedicat pentru a permite reparații, întreținere sau introducerea de noi servicii sau mijloace.

II. Definiții

Serviciu/servicii înseamnă întregul instrument Better Entrepreneurship care oferă utilizatorilor posibilitatea de a realiza o evaluare a profilului lor antreprenorial, furnizând în același timp acces la rapoarte adaptate pe baza contribuției utilizatorilor.

Informații și materiale înseamnă orice conținut, inclusiv date, text, imagini sau videoclipuri, disponibil pe site-ul web al Better Entrepreneurship Tool și în cadrul serviciului, inclusiv documente furnizate ca urmare a realizării autoevaluării.

Clauze generale înseamnă aceste clauze și condiții cărora li se supune orice utilizare a site-ului web, a serviciului său, sau informații și materiale ale acestora.

III. Clauze aplicabile

1. Accesul la și utilizarea de orice informație, material sau serviciu pe site-ul web sunt reglementate de aceste clauze și condiții generale de utilizare și implică acceptarea acestor clauze generale de către utilizator.
2. Uniunea Europeană își rezervă dreptul să modifice în orice moment aceste clauze generale și orice alte clauze specifice de pe site-ul web, prin postarea de clauze și condiții modificate pe site-ul web. Astfel de modificări vor intra în vigoare la data la care sunt postate.

IV. Proprietate

4. Informațiile publicate pe site-ul web și serviciul sunt deținute de Uniunea Europeană și de OCDE.
5. Drepturile de proprietate, inclusiv dreptul de autor, aplicate întregului conținut disponibil prin intermediul acestui site web sunt deținute de titularii lor corespunzători. Accesul la informațiile, materialul și serviciul site-ului web nu conferă utilizatorilor nicio proprietate asupra acestora. Toate drepturile care nu sunt atribuite în mod specific prin prezenta sunt rezervate titularului/titularilor respectivi.

V. Dreptul de utilizare și limitări

1. Accesul la informațiile, materialul și serviciul acestui site web este acordat în scopurile descrise la punctul I de mai sus, în cadrul domeniului de aplicare și al obiectivelor urmărite de Comisia Europeană.
2. Utilizarea informațiilor, materialului și serviciului acestui site web este reglementată după cum urmează:

Utilizatorii pot:
a) să utilizeze în scopuri personale necomerciale, fără a fi modificate, informațiile, materialul și serviciul acestui site web:
b) să efectueze o autoevaluare, după cum este descrisă la punctul I.1 de mai sus;

Utilizatorii nu trebuie:
a) să utilizeze informațiile, materialul și serviciul în scopuri comerciale;
b) să desfășoare nicio activitate care ar putea dăuna sau încălca scopurile site-ului web și ale serviciului; în special utilizatorii nu vor afecta statutul gratuit al site-ului web și al serviciului, prin utilizarea comercială a acestuia.

VI. Restricții

Licența de mai sus nu se referă la informațiile cărora li se aplică orice drept de proprietate intelectuală acordat sau care urmează a intra în vigoare (de ex. mărci comerciale, drepturi privind desenele și bazele de date). În aceste cazuri și în orice caz în care este necesară o utilizare comercială, utilizatorii sunt încurajați să solicite permisiunea specifică și explicită din partea Comisiei Europene.

Aceste clauze și condiții generale nu autorizează utilizarea identității vizuale și a siglei Comisiei Europene și a OCDE. Acestea sunt supuse unor clauze și condiții specifice pe care le puteți consulta aici [link către https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] și aici  [link către http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Orice drept care nu este acordat în mod explicit în cadrul acestor clauze și condiții generale este supus solicitării specifice pentru permisiune adresate Comisiei Europene.

VII. Declinare a responsabilității

Chiar dacă se străduiește să păstreze actuale și corecte informațiile, materialul și serviciul, Comisia Europeană nu emite niciun fel de pretenție, asigurare sau garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau adecvat al materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul site-ului web și, drept urmare, își declină în mod expres responsabilitatea pentru erori și omisiuni, la nivelul maxim permis de lege.

VIII. Prelucrarea și protecția datelor

În situațiile în care acest site web necesită date cu caracter personal referitoare la dvs., aceste informații vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/6791, Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor, link [link către https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Contact

Pentru solicitări referitoare la chestiuni care privesc site-ul web sau serviciul și pentru a solicita permisiune specifică și explicită, vă rugăm contactați:enquiries@betterentrepreneurship.eu