Ugrás a tartalomra

Jogi nyilatkozat

Használati feltételek

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉVEL ELFOGADJA EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

I. A weboldalról

1. A weboldal általános célja, hogy hozzáférést biztosítson a Better Entrepreneurship Tool eszközhöz (a továbbiakban „a szolgáltatás”). A Better Entrepreneurship Tool egy, a befogadó és szociális vállalkozói politikákról és programokról szóló, ingyenes online önértékelési és oktatási eszköz. Az eszköz az alábbiakat foglalja magában:

•   önértékelési kérdõívek, amelyek keretet teremtenek egy adott város, régió vagy ország befogadó és szociális vállalkozói politikáiról és programjairól való véleménynyilvánításhoz;
•   politikai iránymutatások és inspiráló esettanulmányok, amelyek elõsegítik a hatékonyabb politikai tervezést.

2. A weboldalon keresztül elérhetõ szolgáltatás és forrásanyagok szabadon hozzáférhetõk. A hozzáférés azonban felhasználó-azonosításhoz kötött.

3. Az Európai Bizottság igyekszik biztosítani a weboldal folyamatos elérhetõségét. Fejlesztés, karbantartás, illetve új szolgáltatások és eszközök bevezetése okán azonban elõfordulhat, hogy esetenként felfüggeszti, korlátozza vagy akadályozza a weboldalhoz és az általa biztosított szolgáltatáshoz való hozzáférést.

II. Fogalommeghatározások

Szolgáltatás(ok): a teljes Better Entrepreneurship Tool, amely lehetõséget nyújt a felhasználóknak vállalkozói profiljuk értékelésére, és a felhasználók által megadott adatok alapján személyre szabott jelentésekhez biztosít hozzáférést.

Információk és anyagok: a Better Entrepreneurship Tool weboldalán és a szolgáltatás keretében biztosított tartalmak, azon belül adatok, szövegek, képek és videók, ideértve az önértékelést követõen rendelkezésre bocsátott dokumentumokat is.

Általános feltételek: a weboldal, a weboldal által nyújtott szolgáltatás, valamint az információk és anyagok használatát szabályozó jelen használati feltételek.

III. Hatályos feltételek

1. A weboldal által biztosított információkhoz, anyagokhoz és szolgáltatáshoz való hozzáférésre és azok használatára a jelen általános használati feltételek vonatkoznak, hozzáférésükkel és használatukkal a felhasználó elfogadja az általános feltételeket.
2. Az Európai Unió fenntartja azt a jogát, hogy az általános feltételeket és a weboldalon szereplõ összes egyéb konkrét feltételt a módosított feltételek weboldalon történõ közzététele útján bármikor módosítsa. A módosítások közzétételük napján lépnek hatályba.

IV. Tulajdonjog

4. A weboldalon és a szolgáltatásban közzétett információk az Európai Unió és az OECD tulajdonában állnak.
5. A weboldalon keresztül közzétett tartalmakra vonatkozó tulajdonosi jogok, így a szerzõi jogok is tulajdonosukat illetik. A weboldalon rendelkezésre bocsátott információkhoz, anyagokhoz és szolgáltatáshoz való hozzáférés nem ruházza át azok tulajdonjogát a felhasználókra. Az általános feltételekben kifejezetten biztosított jogokon kívül minden jogot fenntartunk tulajdonosának/tulajdonosainak.

V. Használatra vonatkozó jogok és korlátozások

1. A weboldalon rendelkezésre bocsátott információkhoz, anyagokhoz és szolgáltatáshoz a fenti I. pontban meghatározott célokból biztosítunk hozzáférést, az Európai Bizottság hatáskörének és célkitûzéseinek keretén belül.
2. A weboldalon rendelkezésre bocsátott információk, anyagok és szolgáltatás használatára az alábbi szabályok vonatkoznak.

A felhasználók jogosultak:
a) a weboldalon rendelkezésre bocsátott információk, anyagok és szolgáltatás módosítás nélküli, nem kereskedelmi célú használatára;
b) a fenti I.1. pontban ismertetett önértékelés elvégzésére.

A felhasználók nem jogosultak:
a) az információk, az anyagok és a szolgáltatás kereskedelmi célú használatára;
b) bármely olyan cselekedet elvégzésére, amely károsítaná vagy sértené a weboldal és a szolgáltatás céljait; ebbõl következõen a felhasználók a weboldal és a szolgáltatás kereskedelmi használatával nem sérthetik azok díjmentességét.

VI. Korlátozások

Az említett licenc hatálya nem terjed ki megítélt vagy folyamatban lévõ szellemi tulajdonjog védelme alatt álló információkra (például védjegyekre, dizájnokra, adatbázis-használati jogokra). Ezek felhasználása, továbbá minden kereskedelmi használat esetén a felhasználónak az adott ügyben meg kell szereznie az Európai Bizottság kifejezett hozzájárulását.

A jelen általános használati feltételek nem engedélyezik az Európai Bizottság és az OECD vizuális identitásának és logójának használatát. Erre ugyanis külön felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek megtekinthetõk itt [a https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] és itt [a http://www.oecd.org/termsandconditions/]

A jelen általános feltételekben kifejezetten nem biztosított jogok használatához egyedi engedélyért kell folyamodni az Európai Bizottsághoz.

VII. Felelõsségkizáró nyilatkozat

Bár az Európai Bizottság igyekszik biztosítani az információk, az anyagok és a szolgáltatás idõszerûségét és pontosságát, nem állítja, nem szavatolja és nem garantálja, hogy a weboldalon rendelkezésre bocsátott anyagok és szolgáltatások pontosak, teljesek és megfelelõek, ezért a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten korlátozza a hibák és hiányosságok miatti felelõsségét.

VIII. Adatkezelés és adatvédelem

Azokban az esetekben, amikor a weboldal személyes adatok megadását kéri, a begyûjtött személyes adatokat az (EU) 2016/6791 rendelettel, vagyis az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével összhangban kezeljük (hivatkozás) [a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kapcsolat

A weboldallal és a szolgáltatással kapcsolatos ügyekben felmerülõ kérdésekkel és konkrét ügyekre vonatkozó kifejezett hozzájárulás igénylésével kapcsolatban kérjük, írjon az  enquiries@betterentrepreneurship.eu címre.