Hyppää pääsisältöön

Oikeudellinen huomautus

Käyttöehdot 

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA JA PALVELUA SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA.

I. Tietoa verkkosivustosta

1. Verkkosivuston yleinen tavoite on tarjota pääsy Better Entrepreneurship Tool -työkaluun (jäljempänä ”palvelu”). Better Entrepreneurship Tool -työkalu on maksuttomasti verkossa tarjottu, osallistavan ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden käytäntöjen ja ohjelmien itsearviointi- ja koulutustyökalu. Työkalussa on seuraavat osat:  

•   itsearviointi, joka tarjoaa puitteet tietyn paikkakunnan, alueen tai maan osallistavien ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden käytäntöjen ja ohjelmien pohdintaan.
•   käytäntöohjeistuksia ja inspiroivia tapaustutkimuksia, jotka tukevat parempaa käytäntöjen suunnittelua. 

2. Verkkosivustolla tarjotut palvelut ja materiaalit ovat avoimesti käytössä. Tunnistautumista kuitenkin edellytetään.

3. Euroopan komissio on sitoutunut varmistamaan verkkosivuston keskeytymättömän saatavuuden. Pääsy sivustolle ja sen palveluun saattaa kuitenkin toisinaan keskeytyä, olla rajoitettua tai estynyt korjausten, ylläpidon tai uusien palvelujen tai varusteiden käyttöönoton vuoksi.

II. Määritelmät

Palvelu(i)illa tarkoitetaan koko Better Entrepreneurship Tool -työkalua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa yrittäjyysprofiilinsa arvioinnin ja tarjoaa samalla pääsyn räätälöityihin raportteihin käyttäjien syöttämien tietojen perusteella.

Tiedoilla ja materiaaleilla tarkoitetaan mitä tahansa sisältöä, mukaan lukien data, tekstit, kuvat tai videot, joita tarjotaan Better Entrepreneurship Tool -työkalun sivustolla ja palvelussa, mukaan lukien asiakirjat, jotka tarjotaan itsearvioinnin tekemisen jälkeen

Yleisillä ehdoilla tarkoitetaan näitä käyttöehtoja, jotka koskevat kaikkea verkkosivuston, sen palvelun, tietojen ja materiaalien käyttöä.

III. Sovellettavat ehdot

1. Pääsy kaikkiin verkkosivuston tietoihin, materiaaleihin tai palveluun sekä niiden käyttö ovat näiden yleisten ehtojen alaisia, ja niitä käyttämällä käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä nämä ehdot.
2. Euroopan unioni varaa oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja ja muita verkkosivuston erityisiä ehtoja milloin tahansa julkaisemalla muutetut ehdot verkkosivustolla. Tällaiset muutokset tulevat voimaan julkaisupäivänä.

IV. Omistusoikeudet

4. Verkkosivustolla ja palvelussa julkaistut tiedot ovat Euroopan unionin ja OECD:n omaisuutta.
5. Kaikkien tämän verkkosivuston kautta saatavilla olevien sisältöjen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat niiden omistajille. Pääsy verkkosivustolla tarjottuihin tietoihin, materiaaliin ja palveluun ei anna käyttäjille mitään omistusoikeutta niihin. Kaikki oikeudet, joita tässä ei erityisesti myönnetä, kuuluvat kyseisille omistajille.

V. Käyttöoikeus ja rajoitukset

1. Pääsy tämän verkkosivuston tietoihin, materiaaliin ja palveluun myönnetään edellä kohdassa I kuvattuihin tarkoituksiin Euroopan komission määrittämän soveltamisalan ja tavoitteiden puitteissa.
2. Tämän verkkosivuston tietoja, materiaalia ja palveluja koskevat seuraavat säädökset:

Käyttäjät saavat:
a) käyttää tämän verkkosivuston tietoja, materiaalia ja palvelua niitä muokkaamatta, omiin epäkaupallisiin tarkoituksiinsa
b) suorittaa itsearvioinnin edellä kohdassa I.1 kuvatulla tavalla

Käyttäjät eivät saa:
a) käyttää tietoja, materiaaleja tai palvelua kaupallisiin tarkoituksiin
b) tehdä mitään toimintoa, joka voi vahingoittaa verkkosivustoa tai palvelua tai olla niiden tarkoituksen vastainen; erityisesti käyttäjät eivät saa vaikuttaa sivuston ja palvelun maksuttomuuteen hyödyntämällä niitä kaupallisesti.

VI. Rajoitukset

Edellä mainittuun lupaan eivät sisälly tiedot, joille on haettu tai myönnetty immateriaalioikeus (esim. tavaramerkit, malli- ja tietokantaoikeudet). Tällaisissa tapauksissa ja aina tarvittaessa kaupallista käyttöä käyttäjiä kehotetaan hakemaan Euroopan komissiolta erillistä ja erityistä lupaa.

Nämä yleiset käyttöehdot eivät valtuuta Euroopan komission tai OECD:n visuaalisen identiteetin ja logon käyttöön. Niitä koskevat erityiset ohjeet, joihin voit tutustua kyseisessä järjestyksessä täällä [linkki osoitteeseen https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] ja täällä. [linkki osoitteeseen http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Kaikkiin oikeuksiin, joita ei ole myönnetty näissä käyttöehdoissa, on tehtävä erityinen lupapyyntö Euroopan komissiolta.

VII. Vastuuvapauslauseke

Vaikka Euroopan komissio pyrkii pitämään tiedot, materiaalit ja palvelun ajantasaisena ja täsmällisenä, se ei esitä mitään väitteitä, vakuutuksia tai takeita verkkosivuston kautta saatavilla olevien materiaalien ja palvelujen paikkansapitävyydestä, kattavuudesta tai riittävyydestä, ja siten se ei ole missään vastuussa mistään virheistä ja puutteista, lainsäädännön sallimissa rajoissa.

VIII. Tietojen käsittely ja tietosuoja

Niissä tilanteissa, joissa tämä verkkosivu tarvitsee henkilötietojasi, näitä tietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/6791 mukaisesti [linkki osoitteeseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä verkkosivusta tai palvelusta ja haluat pyytää erillistä ja erityistä lupaa, ota yhteys osoitteeseen: enquiries@betterentrepreneurship.eu