Skoči na glavni sadržaj

Pravna obavijest

Odredbe i uvjeti 

UPOTREBOM OVOG WEB-MJESTA I USLUGE OBVEZUJETE SE NA OVE ODREDBE i UVJETE.

I. Web-mjesto

1. Opći je cilj ovog web-mjesta omogućiti pristup usluzi Better Entrepreneurship Tool (u nastavku: „usluga”). Usluga Better Entrepreneurship Tool besplatan je internetski alat za samoprocjenu i učenje o politikama i programima uključivog i društvenog poduzetništva. Alat obuhvaća:  

•   samoprocjene kojima se omogućuje okvir za razmatranje politika i programa uključivog i socijalnog poduzetništva u gradu, regiji ili zemlji.
•   smjernice i motivirajuće studije slučaja o politici za bolju potporu oblikovanju politike. 

2. Pristup usluzi i materijalima koji su dostupni putem web-mjesta besplatan je. Međutim, potrebna je autentifikacija.

3. Europska komisija obvezala se osigurati neometanu dostupnost web-mjesta. Međutim, pristup web-mjestu i usluzi povremeno može biti obustavljen, ograničen ili onemogućen zbog popravaka, održavanja ili uvođenja novih usluga ili sadržaja.

II. Definicije

Usluga (usluge) znači cjelokupan alat Better Entrepreneurship Tool kojim se korisnicima pruža mogućnost provođenja procjene njihovog poduzetničkog profila, uz pružanje pristupa prilagođenim izvješćima na temelju ulaznih podataka korisnika.

Informacije i materijali podrazumijevaju sve podatke, tekst, slike ili videozapise koji su dostupni o web-mjestu usluge Better Entrepreneurship Tool i, u sklopu usluge, uključujući dokumente nastale nakon provedbe samoprocjene.

Opće odredbe podrazumijevaju trenutačne uvjete i odredbe kojima podliježu sve primjene ovog web-mjesta, njegove usluge ili informacija i materijala.

III. Važeće odredbe

1. Pristup svim informacijama, materijalima ili uslugama web-mjesta i njihova upotreba uređuju se na temelju Općih odredbi i Uvjeta upotrebe te podrazumijevaju korisnikovo prihvaćanje ovih Općih odredbi.
2. Europska unija zadržava pravo na izmjenu ovih Općih odredbi i bilo kojih drugih posebnih odredbi na web-mjestu u svakom trenutku objavom izmijenjenih odredbi i uvjeta na web-mjestu. Izmjene će postati važeće na dan njihove objave.

IV. Vlasništvo

4. Informacije objavljene o web-mjestu i usluzi u vlasništvu su Europske unije i OECD-a.
5. Vlasnička prava, uključujući autorska prava, koja se primjenjuju na sav sadržaj dostupan putem ovog web-mjesta u pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima. Pristup informacijama, materijalu i usluzi web-mjesta ne daje korisnicima pravo na njihovo vlasništvo. Sva prava koja ovime nisu posebno dodijeljena pripadaju njihovim vlasnicima.

V. Pravo na upotrebu i ograničenja

1. Pristup informacijama, materijalu i usluzi ovog web-mjesta odobrava se za potrebe opisane u prethodnoj točki I., u okviru opsega i ciljeva Europske komisije.
2. Upotreba informacija, materijala i usluga ovog web-mjesta uređuje se kako slijedi.

Korisnici mogu:
a) u vlastite nekomercijalne svrhe, bez izmjene, upotrebljavati informacije, materijal i uslugu ovog web-mjesta;
b) provoditi samoprocjenu, kako je opisano u prethodnoj točki I.1;

Korisnici ne smiju:
a) upotrebljavati informacije, materijale ili uslugu u komercijalne svrhe;
b) provoditi bilo koju aktivnost koja može naštetiti ili prekršiti svrhe web-mjesta i usluge; korisnici osobito ne smiju utjecati na status besplatnog web-mjesta i usluge na način da ga upotrebljavaju u komercijalne svrhe.

VI. Ograničenja

Prethodno navedenom licencijom nisu obuhvaćene informacije na koje se primjenjuje bilo koje dodijeljeno pravo intelektualnog vlasništva ili pravo intelektualnog vlasništva za koje se čeka odobrenje (npr. prava na žigove, dizajn i bazu podataka). U tim slučajevima i u svim slučajevima u kojima se zahtijeva komercijalna upotreba korisnike se upućuje da zatraže posebno i izričito odobrenje Europske komisije.

Važećim Općim odredbama i uvjetima ne odobrava se upotreba vizualnog identiteta i logotipa Europske komisije i OECD-a. Oni podliježu posebnim odredbama i uvjetima koje možete vidjeti ovdje [poveznica na https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ]  i ovdje [poveznica na http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Sva prava koja nisu izričito dodijeljena na temelju važećih Općih odredbi i uvjeta podliježu posebnim zahtjevima za odobrenje Europske komisije.

VII. Izjava o odricanju od odgovornosti

Iako nastoji da informacije, materijali i usluga budu pravodobni i točni, Europska komisija ne jamči točnost, potpunost ili primjerenost materijala i usluga koji su dostupni putem web-mjesta te se stoga izričito odriče od odgovornosti za greške i nedostatke u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

VIII. Obrada i zaštita podataka

U slučajevima u kojima se za ovo web-mjesto zahtijevaju vaši osobni podaci, s takvim će se informacijama postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/6791, Općom uredbom Europske unije o zaštiti podataka, poveznica [poveznica na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakt

Za pitanja o web-mjestu i usluzi te za zahtjev za posebna i izričita dopuštenja obratite se na:enquiries@betterentrepreneurship.eu