Skoči na glavni sadržaj

Politika privatnosti

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava o privatnosti pruža informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Operacija obrade: Alat za bolju poduzetničku politiku

Voditelj obrade podataka: EMPL.G.3

Referenca zapisa: DPR-EC-01892

 

Sadržaj

1. Uvod
2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
3. Na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo vaše osobne podatke?
4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
6. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?
7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
9. Podaci za kontakt
10. Gdje pronaći detaljnije informacije?

 

1. Uvod

Europska komisija (u daljnjem tekstu „Komisija”) predana je zaštiti vaših osobnih podataka i poštivanju vaše privatnosti. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka od strane institucija, tijela Unije, ureda i agencija te o slobodnom kretanju takvih podataka (o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

Ova izjava o privatnosti objašnjava razloge obrade vaših osobnih podataka, način na koji prikupljamo, obrađujemo i osiguravamo zaštitu svih dostavljenih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste i koja prava imate u vezi s vašim osobnim podacima. Također navodi podatke za kontakt odgovornog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Informacije u vezi s operacijom obrade „Alat za bolju poduzetničku politiku“ koju provodi EMPL.G.3  prikazane su u nastavku.

 

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha obrade: Ograničeni pristup web-stranici moguć je bez prijave, stoga osobni podaci u ovom slučaju nisu potrebni.

Tijekom prijave na web-stranicu, ispitanik mora  navesti adresu e-pošte. Nakon što se prijavi, ispitanik ima pristup prethodno napravljenim procjenama, a također može pozvati druge  da izvrše procjenu u skupini i pregledaju prethodne rezultate te vide kako se razvijaju tijekom vremena. Adresa e-pošte ne objavljuje se javno.

Tijekom popunjavanja procjena ispitanik može navesti podatke o vrsti poslodavca koji ga mogu identificirati.

Prije nego što korisnik može pozvati druge da pristupe ocjenjivanju u skupini, korisnik mora označiti kućicu navodeći da je „prethodni pristanak dobiven od osoba čije se adrese e-pošte koriste u ovom pozivu”.

Vaši osobni podaci neće se koristiti za automatizirano donošenje odluka uključujući profiliranje.

 

3. Na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer:

(d) ispitanik je dao privolu za obradu njegovih ili njezinih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha.

Obrada podataka je u skladu s člankom 5. stavkom d. Uredbe (EU) 2018/1725, pri čemu je ispitanik dao nedvosmislenu privolu za obradu podataka.

 

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Kako bi izvršio ovu operaciju obrade, EMPL.G.3  prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

a) Podaci koje nam dajete. Kada koristite našu web-stranicu, uključujući kada kreirate korisnički račun, započnete ili pošaljete samoprocjenu ili kada postavite pitanje putem funkcionalnog poštanskog sandučića web-stranice, možete nam dati podatke koji identificiraju vas ili vaše kontakte („osobni podaci”), kao što je vaša adresa e-pošte.

b) Podaci koje automatski prikupljamo od vas. Kada koristite web-stranicu, također možemo prikupljati informacije o vašem korištenju web-stranice i uređaja koji se koristi za pristup web-stranici koji se odnosi na vas, ali sami po sebi ovi prikupljeni podaci vas ne identificiraju („podaci koji nisu osobni”). Takvi podaci uključuju:

· IP adresu i lokaciju zemlje

· Informacije o pregledniku (uključujući vrstu preglednika, mogućnosti i jezik)

· Operativni sustav

· Datum i vrijeme pristupa web-stranici

· Informacije o korištenju web-stranice, uključujući putove kojima se krećete s jednog web-mjesta ili web-stranice na drugo web-mjesto ili web-stranicu.

U onoj mjeri u kojoj web-mjesto povezuje vaše osobne podatke s podacima koji nisu osobni, prema ovoj Izjavi o privatnosti tretirat ćemo sve povezane podatke kao osobne podatke.

 

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

EMPL.G.3 vaše osobne podatke čuva samo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno pet godina.

 

6. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-poruke, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima ugovaratelja Europske komisije (NETCOMPANY-INTRASOFT S.A. & NTT DATA). Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji. Izvršitelj obrade Komisije ima sjedište u državi članici EU-a i vezan je posebnom ugovornom klauzulom za sve postupke obrade vaših podataka u ime Komisije te obvezama povjerljivosti koje proizlaze iz prijenosa Opće uredbe o zaštiti podataka u članici EU-a. države („GDPR” Uredba (EU) 2016/679).

Kako bi zaštitila vaše osobne podatke, Komisija je poduzela niz tehničkih i organizacijskih mjera. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće radnje za rješavanje internetske sigurnosti, rizika od gubitka podataka, izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo ovlaštenim osobama s legitimnom potrebom da znaju za potrebe ove radnje obrade.

 

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima omogućen je osoblju Komisije koje je odgovorno za provođenje ove radnje obrade i ovlaštenom osoblju prema načelu „tajnosti“. Takvo se osoblje pridržava zakonskih i, kada je potrebno, dodatnih ugovora o povjerljivosti.

Voditelj obrade će vaše osobne podatke prenijeti svom izvođaču (izvršitelju obrade) temeljem ugovora u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2018/1725.

Podatke koje prikupljamo nećemo dati nijednoj trećoj strani, osim u mjeri i u svrhu koju to od nas zahtijeva zakon.

 

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Imate posebna prava kao „ispitanik” prema Poglavlju III. (članci 14. – 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebno pravo na pristup, ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka i pravo na ograničavanje obrade vaših osobnih podataka. Gdje je primjenjivo, također imate pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Pristali ste dati svoje osobne podatke EMPL.G.3  za ovu operaciju obrade. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku tako da obavijestite Voditelja obrade podataka. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade koja je izvršena prije nego što ste povukli privolu.

Svoja prava možete ostvariti kontaktiranjem Voditelja obrade podataka ili u slučaju sukoba Službenika za zaštitu podataka. Po potrebi se možete obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi kontakt podaci navedeni su ispod naslova 9.

Ako želite ostvariti svoja prava u kontekstu jednog ili više specifičnih postupaka obrade, molimo da u svom zahtjevu navedete njihov opis (tj. njihovu referencu evidencije kako je navedeno pod naslovom 10 u nastavku).

 

9. Podaci za kontakt

- Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava prema Uredbi (EU) 2018/1725, ili ako imate komentare, pitanja ili nedoumice, ili ako želite poslati pritužbu u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših osobnih podataka, slobodno se obratite voditelju obrade podataka, EMPL, enquiries@betterentrepreneurship.eu

- Službenik za zaštitu podataka (DPO) Komisije Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) u vezi s pitanjima koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2018/ 1725.

- Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

Imate pravo obratiti se (tj. možete podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu) ako smatrate da su vaša prava prema Uredbi (EU) 2018/1725 povrijeđena kao rezultat obrade vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade podataka.

 

10. Gdje pronaći detaljnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka (DPO) Komisije objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka od strane Komisije, koji su mu dokumentirani i saopćeni. Registru možete pristupiti putem sljedeće veze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ova posebna operacija obrade uključena je u javni registar DPO-a sa sljedećom referencom zapisa: DPR-EC-01892.