Skoči na glavni sadržaj

Za koga su ove politike i programi?

 

Ove su politike obično usmjerene na skupine koje su nedovoljno zastupljene u poduzetništvu ili koje se suočavaju s većim preprekama za otvaranje poduzeća i samozapošljavanje, npr. žene, mladi, starije osobe, nezaposleni i migranti. Postoji 6 verzija alata za samoprocjenu: procjena uključivog poduzetništva koja se može koristiti za istraživanje bilo koje ili svih skupina uključivog poduzetništva, kao i prilagođene procjene za žene, mlade, starije osobe, nezaposlene i migrante.

 

Procijenite svoje politike i programe uključivog poduzetništva

 

  • Svaka samoprocjena uključuje zbirku izjava o dobroj praksi prema kojima se od vas traži da ocijenite svoj grad, regiju ili zemlju.
  • Izjave dobre prakse organizirane su u 6 modula. Bit će vam potrebno otprilike 10 minuta da završite svaki od modula koji čine procjenu.
  • Kreiranje računa omogućit će vam da spremite ocjenu kako biste je dovršili kasnije. To će vam također omogućiti da kreirate skupine i pozovete kolege i druge dionike da izvrše procjenu.
  • Odgovorite što je moguće iskrenije kako biste bili sigurni da vam alat pruža najrelevantniji izvorni materijal.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Žensko poduzetništvo
Procjena poduzetništva za istraživanje mogućnosti, izazova i sustava podrške dostupnih ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovanje.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Poduzetništvo mladih
Procjena poduzetništva za istraživanje mogućnosti, izazova i sustava podrške koji su dostupni mladim ljudima u poduzetništvu.
Four women working around a table
Migrantsko poduzetništvo
Procjena poduzetništva za istraživanje prilika, izazova i sustava podrške dostupnih poduzetnicima imigrantima i poduzetnicima migrantskog podrijetla.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Poduzetništvo za starije osobe
Procjena poduzetništva za istraživanje mogućnosti, izazova i sustava podrške koji su dostupni starijim ljudima aktivnim u poduzetništvu i vlasnicima poslovanja.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Poduzetništvo nezaposlenih
Procjena poduzetništva za istraživanje mogućnosti, izazova i sustava podrške dostupnih ljudima koji pokreću i razvijaju svoje poslovanje nakon razdoblja nezaposlenosti.
Group of people sitting around a table talking
Uključivo poduzetništvo (sve skupine)
Ova se procjena može upotrijebiti za istraživanje prilika, izazova i sustava podrške koji su dostupni za potporu cjelokupnoj uključenosti i raznolikosti u poduzetništvu (tj. za sve skupine). Procjena se također može prilagoditi da uzme u obzir drugu uključivu poduzetničku skupinu (tj. poduzetnike s invaliditetom) ili podskupinu unutar uključivih poduzetničkih skupina (tj. mlade poduzetnike migrante, poduzetnice koje počinju nakon nezaposlenosti).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Akademija za politiku poduzetništva mladih
Akademija za politiku poduzetništva mladih (YEPA) mreža je sudionika za učenje politika, uključujući donositelje politika, mreže i organizacije poduzetništva mladih, mreže socijalnog poduzetništva, voditelje programa poduzetništva mladih i istraživače. YEPA se oslanja na dugogodišnju suradnju između OECD-a i EU-a na uključivom poduzetništvu i ima za cilj poboljšati ishode na tržištu rada mladih podržavajući vlade i njihove partnere u osmišljavanju i provedbi odgovarajućih politika poduzetništva mladih. Mreža nastoji ojačati politike i programe poduzetništva mladih podizanjem znanja o preprekama s kojima se mladi susreću u poduzetništvu i olakšavanjem razmjene između donositelja politika, mladih poduzetnika i stručnjaka o tome „što funkcionira“ u politici poduzetništva za mlade. Posjetite yepa-hub.org za pristup resursima, materijalima i informacijama o politici poduzetništva mladih.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
The Missing Entrepreneurs
Serija dvogodišnjih izvješća Missing Entrepreneurs daje pregled nedavnih trendova i razvoja politike u području uključivog poduzetništva. Izvješće ispituje kako vladine politike mogu osloboditi neiskorišteni poduzetnički potencijal nedovoljno zastupljenih dijelova populacije utjecajnih poduzetnika, uključujući žene, mlade, starije osobe, nezaposlene, imigrante i osobe s invaliditetom. Nudi usporedne podatke o poduzetničkim aktivnostima i preprekama s kojima se svaka skupina suočava u zemljama OECD-a i Europske unije. Serija pruža konkretne primjere politika i inicijativa koje pokazuju obećavajuće rezultate i/ili inovativne pristupe za inspiriranje drugih. Svako izvješće sadrži tematska poglavlja kao i profile zemalja za svaku od 27 država članica EU-a koji pokazuju glavne nedavne trendove u raznolikosti poduzetništva te trenutno stanje i razvoj politike za svaku zemlju.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Preporuka OECD-a o stvaranju boljih prilika za mlade
Preporuka OECD-a o stvaranju boljih prilika za mlade promiče uspješan angažman mladih na tržištu rada i u društvu, uključujući i kroz poduzetništvo mladih. Navodi kako zemlje mogu implementirati vladine strategije za podršku mladima i nadograđuje se na Akcijski plan za mlade OECD-a.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Preporuke OECD-a o ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zapošljavanju, poduzetništvu i javnom životu
Preporuke OECD-a o ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zapošljavanju, poduzetništvu i javnom životu promiču usvajanje politika i praksi koje podupiru rodnu ravnopravnost u obrazovanju, potiču politike i radne uvjete prilagođene obiteljima, olakšavaju ženama sudjelovanje na tržištu rada, osobito kroz smanjenje rodnog jaza u poduzetničkoj aktivnosti. Ove Preporuke imaju za cilj uključiti ravnopravnost spolova u osmišljavanje, razvoj, provedbu i evaluaciju relevantnih javnih politika i proračuna.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Preporuka OECD-a o politici malog i srednjeg poduzetništva i poduzetništva
Preporuka OECD-a o politici malog i srednjeg poduzetništva i poduzetništva pruža holistički okvir i alate za podršku razvoju koherentnih, djelotvornih i učinkovitih politika malog i srednjeg poduzetništva i poduzetništva, posebice onih koje podržavaju uključiv i održiv rast za dobrobit svih. Komplet alata za provedbu ima za cilj provesti Preporuku u djelo pružanjem praktičnih smjernica donositelja politike, kao i resursa i dodatnih paketa alata.
visuals better incubation project
Projekt „Bolji inkubatori”
Za više inspiracije o tome kako osigurati da inkubatori i organizacije za potporu poslovanju više vode računa o određenim skupinama kao što su mladi, žene, migranti, starije osobe i osobe s invaliditetom, možete pogledati rezultate projekta „Bolji inkubatori”. Financiran od strane Europske komisije, EBN, Impact Hub i EVPA (danas Impact Europe) razvili su ovaj pionirski projekt u području inkubatora koji je pokrenuo promjenu paradigme za sudionike. Nekoliko je publikacija sada dostupno na internetu, među ostalim paket alata za projekt „Bolji inkubatori”.