Sari la conținutul principal

Cui se adresează aceste politici și programe?

 

Aceste politici vizează, de regulă, grupuri care sunt subreprezentate în domeniul antreprenoriatului sau care se confruntă cu obstacole mai mari în ceea ce privește înființarea întreprinderilor și activitățile independente, de exemplu femei, tineri, vârstnici, șomeri și migranți. Există 6 versiuni ale instrumentului de auto-evaluare: o evaluare a antreprenoriatului incluziv, care poate fi utilizată pentru a explora oricare sau toate grupurile de antreprenoriat incluziv, precum și evaluări adaptate pentru femei, tineri, vârstnici, șomeri și migranți.

 

Evaluați politicile și programele dvs. de antreprenoriat incluziv

 

  • Fiecare autoevaluare include o colecție de declarații de bune practici pe baza cărora vi se cere să evaluați orașul, regiunea sau țara dvs.
  • Declarațiile de bune practici sunt organizate în 6 module. Veți avea nevoie de aproximativ 10 minute pentru a finaliza fiecare modul care formează evaluarea.
  • Crearea unui cont vă permite să salvați evaluarea pentru a o finaliza la o dată ulterioară. În plus, acest lucru vă va permite să creați grupuri și să invitați colegi și alte părți interesate să ia parte la evaluare.
  • Vă rugăm să oferiți răspunsuri cât se poate de sincere pentru a vă asigura că instrumentul vă pune la dispoziție materialele de referință cele mai relevante pentru dvs.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Antreprenoriatul în rândul femeilor
O evaluare a antreprenoriatului pentru a explora oportunitățile, provocările și sistemele de sprijin disponibile femeilor care înființează și dezvoltă întreprinderi proprii.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Antreprenoriatul în rândul tinerilor
O evaluare a antreprenoriatului pentru a explora oportunitățile, provocările și sistemele de sprijin disponibile tinerilor în domeniul antreprenoriatului.
Four women working around a table
Antreprenoriatul în rândul migranților
O evaluare a antreprenoriatului pentru a explora oportunitățile, provocările și sistemele de sprijin disponibile antreprenorilor migranți și antreprenorilor din familii de migranți.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Antreprenoriatul în rândul vârstnicilor
O evaluare a antreprenoriatului pentru a explora oportunitățile, provocările și sistemele de sprijin disponibile vârstnicilor care activează în domeniul antreprenoriatului și al proprietății întreprinderii.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Antreprenoriatul în rândul șomerilor
O evaluare a antreprenoriatului pentru a explora oportunitățile, provocările și sistemele de sprijin disponibile persoanelor care înființează și dezvoltă întreprinderi după o perioadă de șomaj.
Group of people sitting around a table talking
Antreprenoriat incluziv (toate grupurile)
Această evaluare poate fi folosită pentru a explora oportunitățile, provocările și sistemele de sprijin disponibile pentru a sprijini incluziunea generală și diversitatea în antreprenoriat (adică pentru toate grupurile). De asemenea, evaluarea poate fi personalizată pentru a lua în considerare alt grup de antreprenoriat incluziv (de exemplu, antreprenori cu dizabilități) sau un subgrup în cadrul grupurilor de antreprenoriat incluziv (de exemplu, antreprenori migranți tineri, antreprenori femei care încep din șomaj).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Academia de politici în domeniul antreprenoriatului pentru tineri
Academia de politici în domeniul antreprenoriatului pentru tineri (YEPA) este o rețea de participanți care vizează cunoașterea politicilor, formată din factori de decizie politică, rețele și organizații de antreprenori tineri, rețele de antreprenoriat social, directori și cercetători în domeniul programelor de antreprenoriat pentru tineri. YEPA se bazează pe cooperarea de lungă durată dintre OCDE și UE în ceea ce privește antreprenoriatul incluziv și vizează îmbunătățirea rezultatelor tinerilor pe piața muncii prin sprijinirea guvernelor și a partenerilor acestora în dezvoltarea și implementarea unor politici adecvate în domeniul antreprenoriatului în rândul tinerilor. Rețeaua urmărește consolidarea politicilor și programelor de antreprenoriat în rândul tinerilor, atrăgând atenția asupra obstacolelor cu care se confruntă tinerii în domeniul antreprenoriatului și facilitând schimburile între factorii de decizie politică, tinerii antreprenori și experți cu privire la „lucrurile care funcționează” în politicile de antreprenoriat pentru tineri. Accesați yepa-hub.org pentru a avea acces la resurse, materiale și informații cu privire la politicile de antreprenoriat pentru tineri.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
The Missing Entrepreneurs (Lipsa antreprenorilor)
Seriile de rapoarte bienale The Missing Entrepreneurs (Lipsa antreprenorilor) oferă o privire de ansamblu asupra tendințelor și evoluțiilor recente la nivelul politicilor în domeniul antreprenoriatului incluziv. Raportul analizează modul în care politicile guvernamentale pot elibera potențialul antreprenorial neexploatat în rândul secțiunilor subreprezentate ale populației de antreprenori cu impact, din care fac parte femeile, tinerii, vârstnicii, șomerii, imigranții și persoanele cu dizabilități. Raportul oferă date comparative privind activitățile antreprenoriale și obstacolele cu care se confruntă fiecare grup la nivelul țărilor membre OCDE și al Uniunii Europene. Acestea furnizează exemple concrete de politici și inițiative care prezintă rezultate promițătoare și/sau abordări inovatoare pentru a-i inspira pe alții. Fiecare raport conține capitole tematice, precum și profilurile de țară pentru fiecare din cele 27 de state membre UE, prezentând tendințele recente majore în diversitate în antreprenoriat și starea actuală și evoluția politicilor pentru fiecare țară.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Recomandarea OCDE privind crearea unor oportunități mai bune pentru tineri
Recomandarea OCDE privind crearea unor oportunități mai bune pentru tineri promovează implicarea cu succes a tinerilor pe piața muncii și în societate, inclusiv prin antreprenoriatul în rândul tinerilor. Aceasta prezintă modul în care țările pot implementa strategii la nivel guvernamental pentru a sprijini tinerii și se bazează pe Planul de acțiune pentru tineret al OCDE.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Recomandările OCDE privind egalitatea de gen în sistemul de învățământ, pe piața forței de muncă, în antreprenoriat și în viața publică
Recomandările OCDE privind egalitatea de gen în sistemul de învățământ, pe piața forței de muncă, în antreprenoriat și în viața publică promovează adoptarea politicilor și practicilor care sprijină egalitatea de gen în educație, promovează politici și condiții de muncă favorabile familiei, facilitează participarea femeilor la piața muncii, în special prin reducerea discrepanțelor de gen în activitatea de antreprenoriat. Aceste recomandări vizează integrarea egalității de gen în proiectarea, dezvoltarea, implementarea și evaluarea politicilor publice relevante și a bugetelor.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Recomandările OCDE privind politica pentru IMM-uri și antreprenoriat
Recomandările OCDE privind întreprinderile mici și mijlocii și politicile de antreprenoriat oferă un cadru holistic și instrumente pentru a sprijini dezvoltarea unor politici coerente, eficace și eficiente pentru IMM-uri și antreprenoriat, în special cele care sprijină creșterea incluzivă și sustenabilă în beneficiul tuturor. Setul de instrumente pentru implementare vizează punerea în aplicare a recomandării prin furnizarea de orientări practice către factorii de decizie politică, precum și de resurse și instrumente suplimentare.
visuals better incubation project
Proiectul privind eficientizarea incubatoarelor de afaceri (Better incubation)
Pentru mai multe idei cu privire la modul în care vă puteți asigura că incubatoarele de afaceri și organizațiile de susținere a întreprinderilor acordă o atenție sporită anumitor grupuri, precum tineri, femei, migranți, vârstnici și persoane cu dizabilități, puteți consulta rezultatele proiectului privind eficientizarea incubatoarelor de afaceri (Better incubation). Cu sprijin financiar acordat de Comisia Europeană, EBN, Impact Hub și EVPA (în prezent Impact Europe) au dezvoltat acest proiect inovator în domeniul incubatoarelor de afaceri, care a declanșat schimbarea paradigmei pentru participanți. Câteva publicații sunt acum disponibile în mediul online, printre care setul de instrumente pentru eficientizarea incubatoarelor de afaceri.