Sari la conținutul principal

Sprijinirea șomerilor în autoevaluarea privind antreprenoriatul

01
Neînceput(ă)
02
Neînceput(ă)
03
Neînceput(ă)
04
Neînceput(ă)
05
Neînceput(ă)
06
Neînceput(ă)
Evaluați fiecare modul pe o scară de la 0 la 10. Dacă nu aveți un răspuns sau întrebarea nu este relevantă pentru contextul dvs., vă rugăm să plasați cursorul pe opțiunea „Niciun răspuns” din partea stângă a scalei.
Ajutor

Promovarea unei culturi incluzive a antreprenoriatului

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialul antreprenoriatului ca alternativă la activitatea dependentă reprezintă primul pas în oferirea oportunităților de antreprenoriat pentru toate persoanele. Acest modul vizează metode de promovare, cum ar fi campanii specifice de creștere a gradului de conștientizare, educație și utilizarea modelelor de urmat.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Antreprenoriatul pentru șomeri este promovat la scară largă în societate.
SCOR MIC
SCOR MARE
Un scor mare include:
 • Antreprenoriatul este promovat ca o activitate viabilă pentru șomeri și oamenii fără un loc de muncă.
 • Este creată o imagine pozitivă a potențialului antreprenorial în rândul șomerilor.
 • Este comunicat impactul economic al antreprenoriatului în rândul șomerilor.
 • Se utilizează povești de succes, modele de urmat și premii în domeniul antreprenoriatului pentru a prezenta antreprenori care provin dintr-o varietate de medii, inclusiv antreprenori care au fost anterior șomeri.
 • Măsurile active pe piața forței de muncă includ măsuri de sprijin pentru crearea de întreprinderi destinate șomerilor.
1.2 Antreprenoriatul este promovat în rândul unor profiluri diferite de șomeri.
SCOR MIC
SCOR MARE
Un scor mare include:
 • Se utilizează campanii, povești de succes, modele de urmat și premii în domeniul antreprenoriatului pentru a oferi inspirație șomerilor și pentru a prezenta antreprenori dintr-o mare varietate de medii, inclusiv antreprenori care au fost anterior șomeri.
 • Mesajele sunt adaptate pentru diferite profiluri de șomeri, de exemplu absolvenți și persoane care au abandonat școala.
 • Sunt utilizate mesaje adecvate, care informează cu privire la rolul riscului în antreprenoriat.
 • Sunt utilizate canale media și online adecvate pentru ca mesajele să ajungă la șomeri.
1.3 Campanii specifice promovează antreprenoriatul în rândul șomerilor adresându-se unui public format din modele importante de urmat.
SCOR MIC
SCOR MARE
Un scor mare include:
 • Campanii specifice informează consilierii de orientare profesională, precum și serviciile publice de ocupare a forței de muncă și sindicatele cu privire la potențialul antreprenoriatului.
 • Este creată o imagine pozitivă a antreprenoriatului în rândul șomerilor.
 • Sunt utilizate canale media și online adecvate pentru ca mesajul să ajungă la modele de urmat importante pentru potențialii antreprenori din diferite grupuri de șomeri.
1.4 Educația formală dezvoltă o atitudine pozitivă față de antreprenoriat.
SCOR MIC
SCOR MARE
Un scor mare include:
 • Antreprenoriatul este prezentat în mod pozitiv în programa școlară obligatorie.
 • Educația în domeniul antreprenoriatului acoperă o mare varietate de activități și modele de antreprenoriat, de exemplu, antreprenoriat part-time, antreprenoriat social.
 • Cadrele didactice beneficiază de formare în legătură cu predarea programei referitoare la antreprenoriat.
 • Elevii și studenții sunt încurajați să ia în considerare antreprenoriatul ca o opțiune de carieră.
1.5 Monitorizarea și evaluarea sunt utilizate pentru a analiza impactul activităților de promovare a antreprenoriatului asupra șomerilor.
SCOR MIC
SCOR MARE
Un scor mare include:
 • Se efectuează o monitorizare și evaluări la jumătatea perioadei pentru a se asigura că activitățile promoționale se află pe direcția bună pentru atingerea obiectivelor.
 • Activitățile promoționale sunt adaptate pentru a lua în considerare rezultatele monitorizării și evaluărilor la jumătatea perioadei.
 • Sunt efectuate evaluări ex post pentru a măsura impactul activităților de promovare a antreprenoriatului destinate șomerilor, iar rezultatele sunt raportate la scară largă.
 • Rezultatele monitorizării și evaluărilor sunt raportate la scară largă și sunt utilizate pentru îmbunătățirea campaniilor de creștere a gradului de conștientizare.
Ajutor pentru acest modul
Note orientative:
Glosar:
Antreprenori în serie
Antreprenori care, în mod succesiv, înființează întreprinderi și le vând în perioada de început, în loc să conducă o întreprindere pe parcursul întregului ciclu de viață al acesteia.
Capital social
Valoarea rețelelor sociale, implicarea familiei, a prietenilor, a colegilor, precum și a contactelor de afaceri și personale prin care apar oportunități. În antreprenoriat, capitalul social oferă acces la cunoștințe, rețele de clienți, furnizori și sprijin profesional și, prin urmare, poate spori șansele de succes în afaceri ale unei persoane.
Competențe antreprenoriale
Un ansamblu de competențe tehnice, competențe de administrare a afacerilor și competențe personale necesare inițierii și desfășurării de operațiuni în mediul de afaceri și de activități independente. De exemplu, acestea includ „team building” (consolidarea echipei), negociere, dezvoltarea de strategii, planificare financiară și marketing.
Comunicare directă
Încercare sistematică de a oferi servicii dincolo de limitele convenționale pentru ca mesajul să ajungă la anumite segmente ale unei comunități. Serviciile de comunicare directă pot fi utilizate pentru a spori vizibilitatea serviciilor (mai tradiționale) și a informa cetățenii cu privire la măsura în cauză. De asemenea, serviciile de comunicare directă pot fi utilizate pentru a atrage și a implica grupuri specifice și pe cei care nu au tendința de a utiliza serviciile generale. O abordare constă în furnizarea de servicii în locuri pe care persoanele din comunitățile vizate le frecventează deja (precum centre comunitare, centre pentru tineret, lăcașuri de cult, centre comerciale), mai degrabă decât în înființarea unui birou de informare și încercarea de a atrage cetățenii către acesta.
Consiliere de afaceri
Tip de serviciu de dezvoltare a întreprinderii care oferă recomandări de natură profesională. O abordare comună constă în oferirea de servicii de consiliere de afaceri în cadrul programelor de asistență integrată și în transformarea consilierii de afaceri într-o condiție pentru obținerea de sprijin financiar.
Dislocare
Măsura în care întreprinderile subvenționate transferă activități de la și dislocă forța de muncă într-o întreprindere care nu beneficiază de subvenții.
Evaluare
Obiectivul evaluării este acela de a măsura relevanța, impactul, eficacitatea și eficiența unui program sau a unei măsuri. Evaluările pot fi calitative, cantitative sau o combinație a celor două. Evaluările de succes sunt planificate pe parcursul conceperii măsurilor, iar de-a lungul etapei de punere în aplicare se colectează indicatori în vederea introducerii acestora în evaluare. Evaluarea trebuie să fie concepută și pusă în aplicare în moduri care să pună la dispoziția factorilor de decizie informații utile, având în vedere conjunctura politică, constrângerile specifice programelor și resursele disponibile. Rezultatele evaluării trebuie să fie utilizate pentru a îmbunătăți conceperea măsurilor.
Garanții pentru împrumuturi
Angajamentul unei părți terțe de a acoperi o parte din pierderile aferente unui împrumut neachitat. Angajamentul poate fi oferit de guvern și/sau de o asociație comercială privată. Acesta este sprijinit printr-un fond care funcționează ca garanție.
Incubatoare de afaceri
Spații menite să sprijine crearea și dezvoltarea întreprinderilor antreprenoriale printr-o serie de servicii și resurse de sprijinire a întreprinderilor, oferite atât direct în incubator, cât și prin intermediul rețelei de contacte a acestuia. Incubatoarele variază în funcție de modul în care furnizează serviciile, de structura organizatorică a acestora, precum și de tipurile de clienți pe care îi deservesc. Deși există incubatoare online/virtuale, majoritatea programelor găzduiesc companii nou-înființate în incintele lor, pe perioade limitate. Finalizarea cu succes a unui program de incubare a afacerii va spori șansele de supraviețuire și dezvoltare a unei întreprinderi nou-înființate.
Îndrumare
În general, o relație pe termen scurt care are drept scop dezvoltarea competențelor unui antreprenor. Este un proces de colaborare, în care participanții au roluri clar definite. Îndrumătorul are sarcina de a dezvolta obiective pe termen scurt și de a orienta persoana îndrumată în direcția atingerii acestora, prin furnizarea de feedback constructiv. Persoana îndrumată are sarcina de a genera idei și opțiuni, de a acționa în direcția atingerii obiectivului și de a raporta progresele înregistrate.
Măsuri active pe piața forței de muncă
Măsuri de sprijin pentru șomeri și alte persoane în vederea participării pe piața forței de muncă. Aceste măsuri includ în general intermedierea găsirii unui loc de muncă (corelarea locurilor de muncă vacante cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă), formare (în vederea îmbunătățirii și a adaptării competențelor candidaților) și crearea directă de locuri de muncă (fie angajarea în sectorul public, fie subvenționarea locurilor de muncă din sectorul privat).
Mentorat
O relație profesională în care o persoană cu experiență (mentorul) sprijină o altă persoană (ucenicul) în dezvoltarea de competențe și cunoștințe care vor consolida creșterea personală și profesională a persoanei mai puțin experimentate. Aceste relații au în general o durată mai mare decât relația de îndrumare.
Modele de urmat
Un antreprenor experimentat care poate oferi inspirație altor persoane în legătură cu înființarea unei întreprinderi sau desfășurarea de activități independente.
Pierdere nerecuperabilă
Măsura în care participanții ar fi înființat o nouă întreprindere în lipsa subvenției. Deoarece comportamentul acestor „participanți nerecuperabili” nu este afectat de program, participarea acestora nu contribuie la valoarea economică generată de program, ci implică cheltuieli publice. Costul social al acestor cheltuieli este suma costului cu efecte de distorsionare sau sarcina excesivă a impozitului care îl finanțează.
Servicii de dezvoltare a întreprinderii
Aceste servicii vizează îmbunătățirea performanței întreprinderii prin îmbunătățirea capacității acesteia de a concura și de a accesa piețe. Serviciile de sprijin includ în general formare, mentorat, îndrumare, consultanță, asistență de marketing, informații, dezvoltare tehnologică, precum și sprijin prin transfer și conectare în rețea. Sunt incluse atât aspecte strategice (aspecte pe termen mediu și lung de îmbunătățire a performanței), cât și operaționale (curente).