Sari la conținutul principal

Oamenii și planeta sunt pe primul loc

 

Antreprenoriatul social cuprinde întreprinderile sociale, care sunt entități a căror activitate comercială se bazează pe obiective sociale sau de mediu. Aceste întreprinderi pot sprijini dezvoltarea locală și coeziunea socială, dar ar putea avea nevoie de măsuri de sprijin specifice și de alte condiții favorabile pentru a prospera. 

Această parte a Instrumentului permite să se evalueze dacă politicile și programele actuale permit și sprijină înființarea și extinderea întreprinderilor sociale. Evaluarea cuprinde șapte module cu întrebări care reprezintă subiecte de reflecție din diferite domenii de acțiune din cadrul ecosistemului de antreprenoriat social. Vi se va cere să vă evaluați situația pe baza acestor afirmații.

Întreprinderile sociale fac parte din economia socială. Pentru a afla mai multe despre economia socială, urmăriți acest video și consultați linkurile de la finalul acestei pagini.

 

Evaluați-vă ecosistemul de antreprenoriat social (sau economia socială)

 

  • Puteți realiza evaluarea în limba dvs., selectând-o din meniul derulant din partea superioară dreaptă.
  • Fiecare autoevaluare include o colecție de declarații de bune practici pe baza cărora vi se cere să evaluați orașul, regiunea sau țara dvs. 
  • Evaluarea conține șapte module care acoperă diferite domenii de acțiune. Durata de finalizare a fiecărui modul este de aproximativ zece minute, în funcție de informațiile pe care le aveți la dispoziție. Prin urmare, pentru a finaliza evaluarea completă aveți nevoie de aproximativ o oră.
  • Puteți finaliza evaluarea în ce ordine doriți și în diferite etape. 
  • Nu este nevoie să vă înregistrați pentru a efectua evaluarea, dar va trebui să creați un cont pentru a salva rezultatele de la final. În plus, un cont vă va permite să creați grupuri și să invitați alte părți interesate să ia parte împreună la evaluare. 
  • NU există răspunsuri greșite. Vă rugăm să oferiți răspunsuri cât se poate de sincere. Astfel, sunteți sigur(ă) că obțineți o reprezentare corectă a realității. 
  • Rețineți că puteți folosi această evaluare și pentru a vă evalua ecosistemul de economie socială actual, pur și simplu completând-o cu un accent mai larg pe organizațiile din economia socială.

Sperăm că veți considera autoevaluarea utilă în stimularea reflecției.

 

Social entrepreneurs working
Antreprenoriat social
Aici puteți evalua în ce măsură politicile și inițiativele actuale susțin înființarea și extinderea întreprinderilor sociale.
social economy action plan cover
Planul UE de acțiune pentru economia socială
În decembrie 2021 Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune pentru economia socială pentru a sprijini economia socială și pentru a îmbunătăți condițiile-cadru pentru economia socială. Planul de acțiune are un orizont de timp până în anul 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Portalul UE pentru economia socială
Lansat în luna iunie 2023, portalul UE pentru economia socială urmărește să ofere informații și orientări relevante pentru și despre economia socială.
Aflați mai multe informații despre Planul UE de acțiune pentru economia socială, posibilitățile de finanțare oferite de UE pentru economia socială și ecosistemele de economie socială din toate statele membre UE.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Recomandarea OCDE privind economia socială și solidară și inovarea socială
Recomandarea promovează potențialul economiei sociale de a iniția modele noi de afaceri, de a furniza servicii esențiale, de a contribui la o tranziție mai echitabilă, verde și digitală, de a implica tinerii și de a construi comunități. Aceasta recunoaște diversitatea practicilor și nevoia de instrumente de politică aplicabile unei game de contexte la nivel național și diferite grade de dezvoltare ale economiei sociale. De regulă, economia socială este formată din organizații, precum asociații, cooperative, fundații, societăți mutuale și întreprinderi sociale.

Recomandarea privind economia socială și solidară și inovarea socială a fost adoptată de Consiliul de miniștri al OCDE la 10 iunie 2022 la propunerea Comitetului pentru dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă la nivel local (LEED).
Banner Toolkit
Set de instrumente pentru implementarea recomandărilor OCDE
Setul de instrumente online va sprijini factorii de decizie politică ai OCDE, și nu numai, în implementarea recomandării. După adoptarea recomandării, multe țări au solicitat crearea unui instrument care să le ajute pe parcursul procesului de implementare și cu ajutorul căruia să facă schimb de bune practici și riscuri de evitat. Pe parcursul celui de-al doilea summit privind acțiunile la nivel mondial, câteva țări au subliniat faptul că setul de instrumente reprezintă un element cheie în diseminarea și implementarea recomandărilor.
Council of the European Union logo
UE: Recomandarea Consiliului privind condițiile-cadru ale economiei sociale
Consiliul Uniunii Europene a adoptat în mod oficial o recomandare privind condițiile-cadru ale economiei sociale la 27 noiembrie 2023. Aceasta solicită statelor membre UE să dezvolte sau să își actualizeze strategiile privind economia socială în termen de doi ani.
Evaluarea antreprenoriatului social de mai sus poate fi un instrument util pentru a sprijini dezvoltarea strategiilor naționale, regionale și locale.