Hoppa till huvudinnehåll

Prioritera människor och planeten

 

Socialt entreprenörskap omfattar sociala företag, som är enheter som har sociala eller miljömässiga mål som grund för sin kommersiella verksamhet. Dessa företag kan stödja lokal utveckling och social sammanhållning, men de kan behöva särskilda stödåtgärder och andra förutsättningar för att blomstra. 

Denna del av verktyget gör det möjligt att bedöma om nuvarande policyer och program möjliggör och stöder sociala företag att starta och skala upp. Bedömningen omfattar sju moduler med tankeväckande frågeställningar som täcker olika insatsområden inom ekosystemet för socialt entreprenörskap. Du kommer att bli ombedd att bedöma ditt sammanhang mot dessa påståenden.

Sociala företag är en del av den sociala ekonomin. Du kan lära dig mer om den sociala ekonomin genom att titta på denna video och följa länkarna längst ned på denna sida.

 

Bedöm ditt ekosystem för socialt entreprenörskap (eller social ekonomi)

 

  • Du kan göra bedömningen på ditt eget språk genom att välja det i rullgardinsmenyn längst upp till höger.
  • Varje självbedömning innehåller en samling påståenden om god praxis som du uppmanas att bedöma din stad, region eller ditt land mot. 
  • Bedömningen omfattar sju moduler som täcker olika åtgärdsområden. Varje modul tar ungefär tio minuter att genomföra, beroende på vilken information du har till hands. Den fullständiga bedömningen tar därför ungefär en timme att genomföra.
  • Du kan genomföra bedömningen i vilken ordning du vill och i olika steg. 
  • Du behöver inte registrera dig för att genomföra bedömningen, men för att spara dina resultat i slutet måste du skapa ett konto. Med ett konto kan du också skapa grupper och bjuda in andra intressenter att göra bedömningen tillsammans. 
  • Det finns INGA felaktiga svar. Besvara dina frågor så ärligt som möjligt. Detta säkerställer att du får en sann reflektion. 
  • Observera att du också kan använda denna bedömning för att bedöma ditt nuvarande ekosystem för den sociala ekonomin genom att helt enkelt fylla i den med ett bredare fokus på organisationer inom den sociala ekonomin i åtanke.

Vi hoppas att du kommer att finna självbedömningen användbar för att stimulera till reflektion.

 

Social entrepreneurs working
Socialt entreprenörskap
Här kan du bedöma i vilken utsträckning nuvarande policyer och initiativ hjälper sociala företag att starta och expandera.
social economy action plan cover
EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin
I december 2021 antog EU-kommissionen handlingsplanen för den sociala ekonomin i syfte att stödja den sociala ekonomin och förbättra ramvillkoren för den sociala ekonomin. Handlingsplanen innehåller en tidslinje som sträcker sig fram till 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
EU:s portal för social ekonomi
EU:s portal för social ekonomi lanserades i juni 2023 och syftar till att tillhandahålla relevant information och vägledning för och om den sociala ekonomin.
Läs mer om EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin, EU:s finansieringsmöjligheter för den sociala ekonomin och den sociala ekonomins ekosystem i alla EU-länder.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
OECD:s rekommendation om social och solidarisk ekonomi och social innovation
Rekommendationen lyfter fram den sociala ekonomins potential att bana väg för nya affärsmodeller, tillhandahålla viktiga tjänster, bidra till en mer rättvis, grön och digital omställning, engagera ungdomar och bygga samhällen. Man erkänner mångfalden i praxis och behovet av policyverktyg som kan tillämpas på en rad olika nationella sammanhang och varierande grader av utveckling av den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin består vanligtvis av organisationer som föreningar, kooperativ, stiftelser, ömsesidiga bolag och sociala företag.

Rekommendationen om social och solidarisk ekonomi och social innovation antogs av OECD-rådet på ministernivå den 10 juni 2022 på förslag av den lokala kommittén för sysselsättning och ekonomisk utveckling (LEED).
Banner Toolkit
Verktygslåda för att implementera OECD:s rekommendation
Onlineverktygslådan kommer att hjälpa OECD:s beslutsfattare och andra aktörer att genomföra rekommendationen. Efter antagandet av rekommendationen har många länder uttryckt behovet av ett verktyg för att hjälpa dem i genomförandeprocessen. Detta verktyg syftar till att underlätta utbytet av bästa praxis och insikter för att undvika potentiella fallgropar. Vid det andra toppmötet för globala åtgärder underströk flera länder betydelsen av verktygslådan som en avgörande komponent i spridningen och genomförandet av rekommendationen.
Council of the European Union logo
EU: Rådets rekommendation om ramvillkor för den sociala ekonomin
Europeiska unionens råd antog formellt en rekommendation om ramvillkor för den sociala ekonomin den 27 november 2023. EU:s medlemsstater uppmanas att utveckla eller uppdatera strategier för den sociala ekonomin inom två år.
Bedömningen av socialt entreprenörskap ovan kan vara ett användbart verktyg för att stödja utvecklingen av nationella, regionala och lokala strategier.