Hoppa till huvudinnehåll
Entreprenörskap är viktigt för innovation, skapande av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Det kan också stärka den sociala integrationen och ta itu med samhällsutmaningar genom inkluderande entreprenörskap och policyer för socialt entreprenörskap.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Inkluderande entreprenörskap
Inkluderande entreprenörskap bidrar till social inkludering och ger alla människor lika möjligheter att starta och driva företag.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Socialt entreprenörskap
Socialt entreprenörskap kretsar kring sociala företag, som är företag som uttryckligen är utformade för att skapa en positiv social inverkan genom sin ekonomiska verksamhet.