Skip to main content
Podjetništvo je pomembno za inovacije, ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast. Z vključujočim podjetništvom in politikami socialnega podjetništva lahko okrepi socialno vključenost in se spopade z družbenimi izzivi.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Vključujoče podjetništvo
Vključujoče podjetništvo prispeva k socialni vključenosti in daje vsem ljudem enake možnosti za ustanavljanje in vodenje podjetij.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Socialno podjetništvo
Socialno podjetništvo se osredotoča na socialna podjetja, katerih cilj je, da s svojimi gospodarskimi dejavnostmi zagotavljajo pomemben socialni vpliv.