Přejít k hlavnímu obsahu
Podnikání je důležité pro inovace, vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Může také posílit sociální začlenění a řešit společenské výzvy prostřednictvím inkluzivního podnikání a politik sociálního podnikání.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Inkluzivní podnikání
Inkluzivní podnikání přispívá k sociálnímu začleňování a dává všem lidem stejnou příležitost zakládat a provozovat podniky.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Sociální podnikání
Sociální podnikání se zaměřuje na sociální podniky, což jsou podniky, jejichž cílem je vytvářet explicitní sociální dopad prostřednictvím svých ekonomických činností.