Skip to main content
L-intraprenditorija hija importanti għall-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku. Tista’ wkoll issaħħaħ l-inklużjoni soċjali u tittratta l-isfidi tas-soċjetà permezz ta’ politiki ta’ intraprenditorija inklużiva u ta’ intraprenditorija soċjali.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Intraprenditorija inklużiva
L-intraprenditorija inklużiva tikkontribwixxi għall-inklużjoni soċjali u tagħti lin-nies kollha opportunità ugwali biex jibdew u joperaw in-negozji.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Intraprenditorija soċjali
l-intraprenditorija soċjali tiffoka fuq intrapriżi soċjali, li huma negozji li għandhom l-għan li jkollhom impatt soċjali espliċitu permezz tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom.