Skočiť na hlavný obsah
Podnikanie zohráva dôležitú úlohu pri inováciách, vytváraní pracovných miest a hospodárskom raste. Prostredníctvom inkluzívneho a sociálneho podnikania zároveň posilňuje sociálnu inklúziu a rieši spoločenské problémy.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Inkluzívne podnikanie
Inkluzívne podnikanie prispieva k miere sociálnej inklúzie a všetkým ponúka rovnakú príležitosť na založenie a vykonávanie podnikateľskej činnosti.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Sociálne podnikanie
Sociálne podnikanie sa zameriava na sociálne podniky, ktorých zámerom je zreteľný sociálny vplyv prostredníctvom vlastných ekonomických aktivít.