Skip to main content
Tá fiontraíocht tábhachtach don nuálaíocht, do chruthú fostaíochta agus don fhás eacnamaíoch. Is féidir leis an gcuimsiú sóisialta a neartú freisin agus dul i ngleic le dúshláin shochaíocha trí bheartais chuimsitheacha fiontraíochta agus fiontraíochta sóisialta.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Fiontraíocht chuimsitheach
Cuireann fiontraíocht chuimsitheach le cuimsiú sóisialta agus tugann sí an deis chéanna do gach duine gnólachtaí a thosú agus a fheidhmiú.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Fiontraíocht shóisialta
Díríonn fiontraíocht shóisialta ar fhiontair shóisialta, gnólachtaí atá sé mar aidhm acu tionchar sóisialta sainráite a bheith acu trína ngníomhaíochtaí eacnamaíocha.