Skip to main content

Fianáin

Conas a bhainimid úsáid as fianáin

Is éard is fianáin ann cáipéisí téacs a chuireann suíomh gréasáin ar do ríomhaire nó do ghléas. Cuimhníonn na fianáin má thug tú cuairt ar shuíomh gréasáin Better Entrepreneurship Policy Tool cheana agus na leathanaigh ar ar bhreathnaigh tú. Féadfaidh le suíomhanna gréasáin na sonraí seo a úsáid chun an fhaisnéis a fhaigheann tú nuair atá tú ag brabhsáil a chur in oiriúint duit, agus é sin bunaithe ar do chuairteanna agus do ghníomhaíocht roimhe seo. Is é an aidhm atá leis seo ábhar a bheadh suimiúil duit a chur ar fáil duit, agus an eispéireas a bhíonn agat ar an suíomh gréasáin a dhéanamh oiriúnach duit agus a idirghníomhaí agus is féidir.

Ní féidir le fianáin tú a aithint go pearsanta. Stóráiltear go slán aon fhaisnéis phearsanta a chuireann tú ar fáil dúinn trí shuíomh gréasáin Better Entrepreneurship Policy Tool agus úsáidtear an fhaisnéis sin de réir ár mBeartas Príobháideachais.

Úsáidimid fianáin ar roinnt bealaí, is é an phríomhchuspóir atá againn an t-ábhar agus an t-eispéireas is fearr a chur ar fáil duit agus tú ag brabhsáil. Ní bhainimid úsáid as fianáin chun faisnéis phearsanta fút nó faoi dhaoine eile a bhailiú.

Fianáin a bhainistiú nó a scrios

Ag brath ar an mbrabhsálaí gréasáin a úsáideann tú, is féidir an bealach ina n-úsáidtear fianáin a rialú, nó is féidir fianáin a scrios ó do ríomhaire. Is féidir treoracha a fháil ar an mbealach a mbainistítear úsáid fianán, nó ar an mbealach a scriostar fianáin ó do ríomhaire ar an suíomh gréasáin ‘Maidir le Fianáin’.

Cuimhnigh go bhfuil an seans ann nach mbeidh tú in ann lántairbhe a bhaint as roinnt de na gnéithe ná na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin má scriosann tú fianáin nó má chuireann tú teorainn leo. Má tá aon cheist eile agat faoin mbealach a mbainimid leas as fianáin, déan teagmháil linn ar enquiries@betterentrepreneurship.eu