Премини към основното съдържание
Предприемачеството е важно за иновациите, създаването на работни места и икономическия растеж. То може също така да засили социалното приобщаване и да се справи с обществените предизвикателства чрез приобщаващо предприемачество и политики за социално предприемачество.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Приобщаващо предприемачество
Приобщаващото предприемачество допринася за социалното приобщаване и дава на всички хора равни възможности да създават и управляват бизнеси.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Социално предприемачество
Социалното предприемачество се фокусира върху социалните предприятия, които са бизнеси, целящи да окажат ясно изразено социално въздействие чрез своите икономически дейности.