Sari la conținutul principal
Antreprenoriatul este important pentru inovare, crearea de locuri de muncă și creștere economică. De asemenea, acesta poate să consolideze incluziunea socială și să ofere răspunsuri la provocările societății prin politici de antreprenoriat incluziv și antreprenoriat social.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Antreprenoriat incluziv
Antreprenoriatul incluziv contribuie la incluziunea socială și oferă tuturor oamenilor șanse egale de a înființa și a gestiona întreprinderi.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Antreprenoriat social
Antreprenoriatul social se concentrează pe întreprinderile sociale, acestea fiind întreprinderi care își propun să aibă un impact social explicit prin activitățile lor economice.