Przejdź do treści
Przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę dla innowacji, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Dodatkowo tworzenie polityki dotyczącej przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej może wzmocnić poczucie włączenia i pomóc stawić czoła wyzwaniom społecznym.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu
Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu przyczynia się do jego propagowania i zapewnia wszystkim równe szanse na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Przedsiębiorczość społeczna
Przedsiębiorczość społeczna skupia się na przedsiębiorstwach społecznych, czyli takich, które mają na celu wywieranie wyraźnego wpływu społecznego poprzez swoją działalność gospodarczą.