Pereiti į pagrindinį turinį
Verslumas yra svarbus skatinant inovacijas, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Jis taip pat gali stiprinti socialinę įtrauktį ir spręsti visuomenės problemas naudojant įtraukaus verslumo ir socialinio verslumo politiką.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Įtraukus verslumas
Įtraukus verslumas prisideda prie socialinės įtraukties skatinimo ir suteikia visiems žmonėms lygias galimybes steigti ir valdyti įmones.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Socialinis verslumas
Socialinis verslumas orientuotas į socialines įmones, t. y. įmones, kurios savo ekonomine veikla siekia aiškaus socialinio poveikio.