Pereiti į pagrindinį turinį

Pirmenybė žmonėms ir planetai

 

Socialinis verslumas apima socialines įmones, t. y. subjektus, kurių komercinė veikla grindžiama socialiniais arba aplinkosaugos tikslais. Šios įmonės gali prisidėti prie vietos plėtros ir socialinės sanglaudos, tačiau, kad jos sėkmingai veiktų, joms gali būti reikalingos specialios paramos priemonės ir kitos palankios sąlygos. 

Ši priemonės dalis leidžia įvertinti, ar dabartinė politika ir programos sudaro palankias sąlygas ir remia socialinių įmonių steigimąsi ir plėtrą. Vertinimą sudaro septyni moduliai, į kuriuos įtraukti susimąstyti verčiantys klausimai, apimantys įvairias socialinio verslumo ekosistemos veiklos sritis. Jūsų bus prašoma įvertinti savo kontekstą pagal šiuos teiginius.

Socialinės įmonės yra socialinės ekonomikos dalis. Norėdami apie socialinę ekonomiką sužinoti daugiau, pažiūrėkite šį vaizdo įrašą ir pasinaudokite šio puslapio apačioje esančiomis nuorodomis.

 

Įvertinkite savo socialinio verslumo (arba socialinės ekonomikos) ekosistemą

 

  • Vertinimą galite atlikti savo kalba pasirinkę ją išskleidžiamajame meniu viršutiniame dešiniajame kampe.
  • Atliekant kiekvieną savęs vertinimą pateikiami gerosios praktikos teiginiai, pagal kuriuos prašoma įvertinti savo miestą, regioną ar šalį. 
  • Vertinimą sudaro septyni moduliai, apimantys skirtingas veikimo sritis. Kiekvienam moduliui užpildyti prireiks maždaug dešimties minučių, priklausomai nuo jūsų turimos informacijos. Taigi visas vertinimas užtruks maždaug vieną valandą.
  • Vertinimą galite atlikti norima seka ir keliais etapais. 
  • Norint atlikti vertinimą, užsiregistruoti nebūtina, tačiau, pabaigoje norėdami išsaugoti rezultatus, turėsite susikurti paskyrą. Turėdami paskyrą taip pat galėsite kurti grupes ir kviesti kitus dalyvius atlikti vertinimą. 
  • Neteisingų atsakymų NĖRA. Į klausimus stenkitės atsakyti kuo sąžiningiau. Taip užtikrinsite, kad bus perteikiama tikroji situacija. 
  • Atminkite, kad šį vertinimą taip pat galite naudoti savo dabartinei socialinės ekonomikos ekosistemai įvertinti – tiesiog pildykite jį plačiau orientuodamiesi į socialinės ekonomikos organizacijas.

Tikimės, kad savęs vertinimas bus naudingas ir paskatins susimąstyti.

 

Social entrepreneurs working
Socialinis verslumas
Čia galite įvertinti, kiek dabartinė politika ir iniciatyvos padeda socialinėms įmonėms pradėti veiklą ir plėstis.
social economy action plan cover
ES socialinės ekonomikos veiksmų planas
2021 m. gruodį Europos Komisija priėmė Socialinės ekonomikos veiksmų planą, kuriuo siekiama remti socialinę ekonomiką ir gerinti socialinės ekonomikos pagrindines sąlygas. Veiksmų planas apima laikotarpį iki 2030 m.
EU Social Economy Gateway Screenshot
ES socialinės ekonomikos vartai
2023 m. birželį pradėjusio veikti ES socialinės ekonomikos vartų portalo paskirtis – teikti aktualią informaciją ir rekomendacijas dėl socialinės ekonomikos.
Sužinokite daugiau apie ES socialinės ekonomikos veiksmų planą, ES socialinės ekonomikos finansavimo galimybes ir socialinės ekonomikos ekosistemas visose ES valstybėse narėse.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
EBPO rekomendacija dėl socialinės ir solidarumo ekonomikos ir socialinių inovacijų
Rekomendacijoje skatinamas socialinės ekonomikos potencialas kurti naujus verslo modelius, teikti svarbiausias paslaugas, prisidėti prie perėjimo prie teisingesnio, ekologiškesnio ir skaitmeninio kurso, įtraukti jaunimą ir burti bendruomenes. Joje atsižvelgiama į praktinės veiklos įvairovę ir pripažįstamas politikos priemonių, taikytinų skirtingų šalių kontekste ir esant skirtingam socialinės ekonomikos išsivystymo lygiui, poreikis. Socialinę ekonomiką paprastai sudaro tokios organizacijos kaip asociacijos, kooperatyvai, fondai, savitarpio pagalbos draugijos ir socialinės įmonės.

Rekomendacija dėl socialinės ir solidarumo ekonomikos ir socialinių inovacijų buvo priimta EBPO Tarybos ministrų lygmeniu 2022 m. birželio 10 d. Vietos ekonomikos ir užimtumo plėtros komiteto (LEED) siūlymu.
Banner Toolkit
EBPO rekomendacijos įgyvendinimo priemonių rinkinys
Internetinis priemonių rinkinys padės EBPO politikos formuotojams ir kitiems asmenims įgyvendinti rekomendaciją. Priėmus rekomendaciją, daugelis šalių paprašė sukurti priemonę, kuri padėtų joms įgyvendinti rekomendaciją ir pasidalyti gerąja patirtimi bei klaidomis, kurių reikėtų išvengti. Per antrąjį pasaulinį aukščiausio lygio susitikimą kai kurios šalys pabrėžė, kad priemonių rinkinys yra pagrindinis rekomendacijos sklaidos ir įgyvendinimo elementas.
Council of the European Union logo
ES: Tarybos rekomendacija dėl socialinės ekonomikos pagrindinių sąlygų sukūrimo
2023 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjungos Taryba oficialiai priėmė rekomendaciją dėl socialinės ekonomikos pagrindinių sąlygų sukūrimo. Joje ES valstybės narės raginamos per dvejus metus parengti arba atnaujinti socialinės ekonomikos strategijas.
Pirmiau aprašytas socialinio verslumo vertinimas gali būti naudinga priemonė, padedanti rengti nacionalines, regionines ir vietos strategijas.