Gå til hovedindhold

Med fokus på mennesker og miljø

 

Socialt iværksætteri omfatter sociale virksomheder, som er enheder med sociale eller miljømæssige målsætninger som baggrund for deres kommercielle aktiviteter. Disse virksomheder kan understøtte den lokale udvikling og social samhørighed, men de har muligvis brug for særlige støttetiltag og andre fremmende forhold for at opnå succes. 

Denne del af værktøjet giver mulighed for at evaluere, om de nuværende politikker og programmer muliggør og støtter etablering af sociale virksomheder og deres vækst. Evalueringen består af syv moduler med tankevækkende spørgsmål, som dækker forskellige handlingsområder inden for økosystemet for socialt iværksætteri. Du vil blive bedt om at evaluere din kontekst i henhold til disse udsagn.

Sociale virksomheder er en del af den sociale økonomi. Hvis du vil lære mere om den sociale økonomi, kan du se denne video og bruge linkene nederst på denne side.

 

Evaluer dit økosystem for socialt iværksætteri (eller social økonomi)

 

  • Du kan gennemføre evalueringen på dit eget sprog ved at vælge det i rullemenuen øverst til højre.
  • Hver selvevaluering omfatter en række udsagn vedrørende god praksis, som du skal evaluere din by, din region eller dit land i henhold til. 
  • Evalueringen består af syv moduler, som dækker forskellige handlingsområder. Det tager ca. ti minutter at gennemføre hvert modul, afhængigt af hvilke oplysninger du har ved hånden. Og det tager derfor ca. en time at gennemføre hele evalueringen.
  • Du kan gennemføre evalueringen i en hvilken som helst rækkefølge, og på forskellige tidspunkter. 
  • Du behøver ikke at tilmelde dig for at gennemføre evalueringen, men du er nødt til at oprette en konto for at kunne gemme dine resultater. En konto giver dig også mulighed for at oprette grupper og invitere andre interessenter til at gennemføre evalueringen i fællesskab. 
  • Der er IKKE nogen forkerte svar. Besvar venligst spørgsmålene så ærligt som muligt. Det sikrer, at du opnår sande resultater. 
  • Bemærk venligst, at du også kan bruge denne evaluering til at evaluere dit nuværende økosystem for social økonomi ved at udfylde evalueringen med et bredere fokus på organisationer for social økonomi.

Vi håber, at denne selvevaluering hjælper med at stimulere dine overvejelser.

 

Social entrepreneurs working
Socialt iværksætteri
Her kan du evaluere i hvilket omfang nuværende politikker og initiativer hjælper med etablering af sociale virksomheder og deres vækst.
social economy action plan cover
EU-handlingsplanen for social økonomi
I december 2021 vedtog Europa-Kommissionen handlingsplanen for social økonomi for at støtte den sociale økonomi og for at forbedre rammebetingelserne for den sociale økonomi. Handlingsplanen har en tidshorisont frem til 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
EU Social Economy Gateway
EU Social Economy Gateway, som blev lanceret i juni 2023, har til hensigt at levere relevante oplysninger og vejledning til og om den sociale økonomi.
Få mere at vide om EU-handlingsplanen for social økonomi, muligheder for EU-støtte til den sociale økonomi og økosystemer for social økonomi i alle EU-medlemslande.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
OECD‘s anbefaling om social og solidarisk økonomi samt social innovation
Anbefalingen fremmer den sociale økonomis muligheder for at bane vejen for nye forretningsmodeller, for at levere væsentlige tjenester, for at bidrage til en mere retfærdig, grøn og digital omstilling, for at engagere unge og opbygge fællesskaber. Den anerkender mangfoldighed i praksis og behovet for politiske værktøjer, der gælder for forholdene i flere lande og forskellige udviklingsstadier af den sociale økonomi. Den sociale økonomi består typisk af organisationer såsom foreninger, andelsselskaber, institutter, gensidige selskaber og sociale virksomheder.

Anbefalingen om social og solidarisk økonomi samt social innovation blev vedtaget af OECD-Rådet på ministerniveau den 10. juni 2022 efter forslaget fra Local Employment and Economic Development Committee (LEED).
Banner Toolkit
Værktøjskasse til implementering af OECD‘s anbefaling
Værktøjskassen online vil hjælpe politiske beslutningstagere i OECD og andre steder med at implementere anbefalingen. Siden anbefalingen blev vedtaget, har mange lande efterspurgt oprettelsen af et værktøj, som kan hjælpe dem med implementeringen, og hvor bedste praksis og faldgruber, der bør undgås, deles. På det 2. Global Action Summit fremhævede nogle lande, at værktøjskassen er et vigtigt element med henblik på videreformidling og implementering af anbefalingen.
Council of the European Union logo
EU: Rådets anbefaling om rammebetingelser for social økonomi
Rådet for den Europæiske Union vedtog formelt en anbefaling om rammebetingelser for social økonomi den 27. november 2023. I henhold dertil skal EU-medlemslande udvikle eller opdatere strategier for den sociale økonomi inden for to år.
Evalueringen af socialt iværksætteri ovenfor kan være et nyttigt redskab, der kan bidrage til udviklingen af nationale, regionale og lokale strategier.