Overslaan en naar de inhoud gaan

Mensen en de planeet op de eerste plaats zetten

 

Sociaal ondernemerschap omvat sociale ondernemingen. Dit zijn entiteiten die sociale of milieudoelstellingen als reden voor hun commerciële activiteiten hebben. Deze ondernemingen kunnen de lokale ontwikkeling en sociale cohesie ondersteunen, maar hebben misschien specifieke ondersteunende maatregelen en andere voorwaarden nodig om te kunnen gedijen. 

Dit onderdeel van de Tool maakt het mogelijk om te beoordelen of het huidige beleid en de huidige programma's het opstarten en opschalen van sociale ondernemingen mogelijk maken en ondersteunen. De beoordeling bestaat uit zeven modules vragen die tot nadenken stemmen, over verschillende actiegebieden binnen het ecosysteem van sociaal ondernemerschap. U zult gevraagd worden om uw context aan de hand van deze stellingen te beoordelen.

Sociale ondernemingen maken deel uit van de sociale economie. Bekijk deze video en raadpleeg de links onderaan deze pagina voor meer informatie over de sociale economie.

 

Beoordeel uw ecosysteem voor sociaal ondernemerschap (of sociale economie)

 

  • U kunt de beoordeling in uw eigen taal uitvoeren door deze in het vervolgkeuzemenu rechtsboven te selecteren.
  • Elke zelfbeoordeling bevat een verzameling verklaringen over goede praktijken aan de hand waarvan u uw stad, regio of land kunt beoordelen. 
  • De beoordeling omvat zeven modules voor verschillende actiegebieden. Elke module duurt ongeveer tien minuten, afhankelijk van de informatie die u bij de hand hebt. De volledige beoordeling duurt daarom ongeveer een uur.
  • U kunt de beoordeling in elke gewenste volgorde en in verschillende fasen voltooien. 
  • U hoeft zich niet aan te melden om de beoordeling uit te voeren, maar om uw resultaten aan het einde op te slaan, moet u wel een account aanmaken. Met een account kunt u ook groepen maken en andere belanghebbenden uitnodigen om de beoordeling samen te maken. 
  • Er zijn GEEN foute antwoorden. Beantwoord uw vragen zo eerlijk mogelijk. Dit garandeert dat u een waarheidsgetrouwe weerspiegeling krijgt. 
  • Houd er rekening mee dat u deze beoordeling ook kunt gebruiken om uw huidige ecosysteem van de sociale economie te beoordelen door hem gewoon in te vullen met een bredere focus op organisaties in de sociale economie in gedachten.

We hopen dat u de zelfbeoordeling nuttig zult vinden om tot nadenken aan te zetten.

 

Social entrepreneurs working
Sociaal ondernemerschap
Hier kunt u beoordelen in hoeverre het huidige beleid en de huidige initiatieven sociale ondernemingen helpen bij het opstarten en opschalen.
social economy action plan cover
EU-actieplan voor de sociale economie
In december 2021 heeft de Europese Commissie het actieplan voor de sociale economie aangenomen om de sociale economie te ondersteunen en de randvoorwaarden voor de sociale economie te verbeteren. Het actieplan heeft een tijdshorizon tot 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
EU-gateway voor de sociale economie
De EU-gateway voor de sociale economie, gelanceerd in juni 2023, heeft als doel relevante informatie en begeleiding te bieden voor en over de sociale economie.
Lees meer over het EU-actieplan voor de sociale economie, de financieringsmogelijkheden van de EU voor de sociale economie en de ecosystemen van de sociale economie in alle EU-lidstaten.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
OESO-aanbeveling over sociale en solidaire economie en sociale innovatie
De aanbeveling bevordert het potentieel van de sociale economie om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen, essentiële diensten te leveren, bij te dragen aan een eerlijkere, groene en digitale overgang, jongeren te betrekken en gemeenschappen op te bouwen. Het erkent de diversiteit van de praktijk en de behoefte aan beleidsinstrumenten die toepasbaar zijn op verschillende landen en verschillende ontwikkelingsniveaus van de sociale economie. De sociale economie bestaat meestal uit organisaties zoals verenigingen, coöperaties, stichtingen, onderlinge maatschappijen en sociale ondernemingen.

De aanbeveling over sociale en solidaire economie en sociale innovatie werd op 10 juni 2022 door de OESO-raad op ministerieel niveau goedgekeurd op voorstel van het Comité voor lokale werkgelegenheid en economische ontwikkeling (LEED).
Banner Toolkit
Toolkit om de OESO-aanbeveling te implementeren
De online toolkit zal beleidsmakers van de OESO en daarbuiten helpen bij het implementeren van de aanbeveling. Na de goedkeuring van de aanbeveling hebben veel landen gevraagd om een hulpmiddel om hen te ondersteunen bij het implementatieproces en om beste praktijken en te vermijden valkuilen uit te wisselen. Tijdens de 2e Wereldwijde Actietop benadrukten enkele landen dat de toolkit een sleutelelement is in de verspreiding en implementatie van de aanbeveling.
Council of the European Union logo
EU: Aanbeveling van de Raad over randvoorwaarden voor de sociale economie
De Raad van de Europese Unie heeft op 27 november 2023 formeel een aanbeveling aangenomen over de randvoorwaarden voor de sociale economie. Het roept de EU-lidstaten op om binnen twee jaar strategieën voor de sociale economie te ontwikkelen of bij te werken.
De bovenstaande beoordeling van sociaal ondernemerschap kan een nuttig hulpmiddel zijn om de ontwikkeling van nationale, regionale en lokale strategieën te ondersteunen.