Skočiť na hlavný obsah

Ľudia a planéta na prvom mieste

 

Sociálne podnikanie zahŕňa sociálne podniky. Zámerom podnikateľských činností týchto subjektov je dosiahnutie spoločenských alebo environmentálnych cieľov. Tieto podniky prispievajú k lokálnemu rozvoju a sociálnej kohézii, aby však mohli byť úspešné, potrebujú špecifické podporné opatrenia a ďalšie podmienky, ktoré im to umožnia. 

Vďaka tomuto nástroju môžu posúdiť, či súčasné politiky a programy umožňujú a podporujú zakladanie a rozširovanie sociálnych podnikov. Hodnotenie zahŕňa sedem modulov obsahujúcich otázky, ktoré nútia k premýšľaniu, zameriavajú sa na rôzne oblasti činností v rámci ekosystému sociálneho podnikania. Ohodnoťte svoj vlastný kontext vo vzťahu k týmto tvrdeniam.

Sociálne podniky sú súčasťou sociálneho hospodárstva. Pozrite si toto video a odkazy na tejto stránke dole, aby ste sa dozvedeli viac o sociálnom hospodárstve.

 

Ohodnoťte svoj ekosystém sociálneho podnikania (alebo sociálne hospodárstvo).

 

  • Hodnotenie si môžete urobiť vo svojom jazyku, ktorý si môžete vybrať v rozbaľovacej ponuke v pravom hornom rohu.
  • Každé vlastné hodnotenie obsahuje súbor tvrdení o osvedčených postupoch a vašou úlohou je ohodnotiť ich vo vzťahu k vášmu mestu, regiónu alebo krajine. 
  • Hodnotenie zahŕňa sedem modulov, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti činnosti. Každý modul trvá približne 10 minút v závislosti od informácií, ktorými disponujete. Celé hodnotenie vám zaberie približne jednu hodinu.
  • Hodnotenie môžete vypĺňať v ľubovoľnom poradí a v rôznych úrovniach. 
  • Hodnotenie môžete používať aj bez registrácie, ale ak si chcete v závere uložiť výsledky, budete si musieť vytvoriť konto. Vďaka tomu budete môcť vytvárať skupiny a pozývať kolegov a ďalšie zúčastnené strany a robiť si hodnotenia spoločne. 
  • ŽIADNA odpoveď nie je nesprávna. Na otázky odpovedzte čo najúprimnejšie. Týmto spôsobom získate relevantné výsledky. 
  • Vezmite na vedomie, že toto hodnotenie môžete použiť aj na ohodnotenie vášho súčasného ekosystému sociálneho hospodárstva, a to tak, že jednoducho vyplníte hodnotenie so širším zameraním na dané organizácie sociálneho hospodárstva.

Dúfame, že bude toto vlastné hodnotenie pre vás užitočné a stimuluje úvahy.

 

Social entrepreneurs working
Sociálne podnikanie
Tu môžete posúdiť, do akej miery pomáhajú súčasné politiky a iniciatívy pri zakladaní a rozširovaní sociálnych podnikov.
social economy action plan cover
Akčný plán EÚ pre sociálne hospodárstvo
V decembri 2021 prijala Európska komisia akčný plán pre sociálne hospodárstvo s cieľom podporiť sociálne hospodárstvo a zlepšiť rámcové podmienky sociálneho hospodárstva. Časový horizont tohto plánu je do roku 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Brána sociálneho hospodárstva EÚ
Brána sociálneho hospodárstva EÚ bola spustená v júni 2023 s cieľom je poskytnúť relevantné informácie o sociálnom hospodárstve a usmernenia preň.
Zistite viac o akčnom pláne EÚ pre sociálne hospodárstvo, možnostiach financovania sociálneho hospodárstva a ekosystémov sociálneho hospodárstva z fondov EÚ vo všetkých členských štátoch EÚ.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Odporúčanie OECD o sociálnom a solidárnom hospodárstve a sociálnej inovácii
Odporúčanie predstavuje potenciál sociálneho hospodárstva novým priekopníckym podnikateľským modelom, poskytuje základné služby, prispieva k spravodlivej, zelenej a digitálnej transformácii, zapája mladých ľudí a buduje komunity. Uznáva rôznorodosť postupov a potrebu politických nástrojov, ktoré sú použiteľné pre širokú škálu kontextov v jednotlivých krajinách a pre rôzne úrovne rozvoja sociálneho hospodárstva. Sociálne hospodárstvo spravidla pozostáva z organizácií, ako sú združenia, družstvá, nadácie, spoločnosti vzájomnej pomoci a sociálne podniky.

Rada OECD na ministerskej úrovni prijala 10. júna 2022 na návrh Komisie pre lokálnu zamestnanosť a hospodársky rozvoj (LEED) odporúčanie o sociálnom a solidárnom hospodárstve a sociálnej inovácii.
Banner Toolkit
Nástroj na implementáciu odporúčania OECD
Online nástroj pomôže tvorcom politík v rámci OECD a ďalším s implementáciou odporúčania. Mnohé štáty žiadali po prijatí odporúčania o vytvorenie nástroja, ktorý by im pomohol s procesom implementácie, zdieľaním overených postupov a prekážok, ktorým treba zabrániť. Počas druhého celosvetového akčného samitu viacero krajín zdôraznilo, že tento nástroj je kľúčovým prvkom v procese šírenia a implementácie odporúčania.
Council of the European Union logo
EÚ: Odporúčanie Rady o rámcových podmienkach sociálneho hospodárstva
Rada Európskej únie formálne prijala odporúčanie o rámcových podmienkach sociálneho hospodárstva 27. novembra 2023. Vyzýva členské štáty EÚ, aby do dvoch rokov vypracovali a aktualizovali stratégie sociálneho hospodárstva.
Vyššie uvedené hodnotenie sociálneho podnikania môže byť užitočným nástrojom na podporu rozvoja vnútroštátnych, regionálnych a lokálnych stratégií.