Liigu edasi põhisisu juurde

Inimesed ja planeet esikohale

 

Sotsiaalne ettevõtlus hõlmab sotsiaalseid ettevõtteid ehk selliseid ettevõtteid, mille äritegevuse põhieesmärgid on sotsiaalsed või keskkonnaalased. Need ettevõtted suudavad toetada kohalikku arengut ja tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust, kuid edu saavutamiseks võivad nad vajada spetsiifilisi toetusmeetmeid ja muid soodsaid tingimusi. 

See töövahendi osa võimaldab hinnata, kas praegune poliitika ja programmid võimaldavad sotsiaalseid ettevõtteid luua ja laiendada ning ka toetavad nende loomist ja laiendamist. Hindamisvahend koosneb seitsmest moodulist, mis sisaldavad mõtlema ärgitavaid küsimusi-väiteid ja hõlmavad sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemi erinevaid tegevusvaldkondi. Nende väidete põhjal palutakse teil hinnata teie enda kontekstist lähtuvat olukorda.

Sotsiaalsed ettevõtted on sotsiaalmajanduse osa. Sotsiaalmajanduse kohta saate rohkem teada sellest videost ning lehekülje alaosas olevate linkide kaudu.

 

Hinnake oma sotsiaalse ettevõtluse (või sotsiaalmajanduse) ökosüsteemi

 

  • Hindamise saate läbi viia oma emakeeles, valides selle üleval paremas nurgas avanevast rippmenüüst.
  • Iga hindamisvorm sisaldab häid tavasid kirjeldavaid väiteid, mille alusel palutakse teil hinnata oma linna, piirkonna või riigi olukorda. 
  • Hindamisvahend koosneb seitsmest moodulist, mis käsitlevad erinevaid tegevusvaldkondi. Iga mooduli läbimiseks kulub umbes 10 minutit, olenevalt sellest, millist teavet teil on. Kokku kulub hindamiseks umbes üks tund.
  • Võite moodulid läbi teha endale sobivas järjekorras ja mitme etapina. 
  • Hindamiseks ei ole vaja end kusagil registreerida, ent kui soovite tulemused salvestada, siis tuleb teil luua konto. Kontot kasutades saate moodustada ka rühmi ning kutsuda teisi sidusrühmi hindamises osalema. 
  • Valesid vastuseid EI ole. Palun vastake küsimustele võimalikult ausalt. See tagab, et saate paikapidavat tagasisidet. 
  • Pange tähele, et saate seda vahendit kasutada ka oma praeguse sotsiaal-majandusliku ökosüsteemi hindamiseks, kui lähtute vastamisel sotsiaal-majanduslikest organisatsioonidest laiemalt.

Me loodame, et sellest hindamisest on teil reflekteerimisel abi.

 

Social entrepreneurs working
Sotsiaalne ettevõtlus
Siin saate hinnata, millisel määral aitavad praegused tegevuskavad ja algatused sotsiaalseid ettevõtteid käivitada ja laiendada.
social economy action plan cover
Euroopa Liidu sotsiaalmajanduse tegevuskava
2021. aasta detsembris võttis Euroopa Komisjon vastu sotsiaalmajanduse tegevuskava, et toetada sotsiaalmajandust ja parandada sotsiaalmajanduse raamtingimusi. Tegevuskavaga hõlmatav periood ulatub 2030. aastani.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Euroopa Liidu sotsiaalmajanduse portaal
2023. aasta juunis avatud Euroopa Liidu sotsiaalmajanduse portaali eesmärk on anda asjakohast teavet sotsiaalmajanduse kohta ning jagada sellega seotud suuniseid.
Lugege lisateavet Euroopa Liidu sotsiaalmajanduse tegevuskava, sotsiaalmajanduse rahastamise võimaluste ja sotsiaalmajanduse ökosüsteemide kohta kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
OECD soovitus sotsiaal- ja solidaarsusmajanduse ning sotsiaalse innovatsiooni kohta
Soovitusega edendatakse sotsiaalmajanduse potentsiaali uute ärimudelite loomisel, oluliste teenuste pakkumisel, õiglasema, rohelise ja digitaalse ülemineku toetamisel ning noorte kaasamisel ja kogukondade loomisel. Selles tunnistatakse olemasoleva praktika mitmekesisust ja vajadust poliitikavahendite järele, mida saaks rakendada eri riikide kontekstis ja sotsiaalmajanduse erinevate arengutasemete puhul. Sotsiaalmajandus põhineb tavaliselt sellistel organisatsioonidel nagu ühendused, ühistud, sihtasutused, vastastikused ühingud ja sotsiaalsed ettevõtted.

OECD nõukogu võttis 10. juunil 2022. aastal kohaliku tööhõive ja majandusarengu komitee (LEED) ettepanekul ministrite tasandil vastu soovituse sotsiaal- ja solidaarsusmajanduse ning sotsiaalse innovatsiooni kohta.
Banner Toolkit
OECD soovituse rakendamise töövahend
See veebipõhine tööriistakomplekt aitab OECD poliitikakujundajatel ja teistelgi huvilistel soovitust rakendada. Pärast soovituse vastuvõtmist on paljud riigid kutsunud üles töötama välja abivahendit, mis aitaks soovitust rakendada, tutvustaks parimaid tavasid ning hoiataks võimalike ohtude eest. Teise ülemaailmse tippkohtumise ajal teatas mitu riiki, et see töövahend on OECD soovituse propageerimisel ja rakendamisel lausa võtmetähtsusega.
Council of the European Union logo
Euroopa Liidu Nõukogu soovitus sotsiaalmajanduse raamtingimuste väljatöötamise kohta
Euroopa Liidu Nõukogu võttis soovituse sotsiaalmajanduse raamtingimuste väljatöötamise kohta ametlikult vastu 27. novembril 2023. aastal. Sellega kutsutakse Euroopa Liidu liikmesriike töötama kahe aasta jooksul välja uusi sotsiaalmajanduse strateegiaid või olemasolevaid ajakohastama.
Eespool kirjeldatud sotsiaalse ettevõtluse hindamine võib olla kasulik vahend, mille abil toetada riiklike, piirkondlike ja kohalike strateegiate väljatöötamist.