Hyppää pääsisältöön

Maailma ja ihmiset etusijalle

 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys sisältää yhteiskunnalliset yritykset, jotka ovat entiteettejä, joiden kaupallisia toimia ohjaavat yhteiskunnalliset tai ympäristölliset tavoitteet. Nämä yritykset voivat tukea paikallista kehitystä ja yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta, mutta kukoistaakseen ne voivat tarvita erityisiä tukitoimia ja muita niiden toimintaa edistäviä edellytyksiä. 

Tällä työkalun osalla on mahdollista arvioida, mahdollistavatko ja tukevatko nykyiset käytännöt ja ohjelmat yhteiskunnallisten yritysten perustamista ja kasvua. Arvioinnissa on seitsemän moduulia, joissa on ajatuksia herättäviä väittämiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden eri alueilta. Sinua pyydetään arvioimaan oma kontekstisi näiden väittämien perusteella.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat osa yhteisötaloutta. Lisää tietoa yhteisötaloudesta saat katsomalla tämän videon ja käymällä läpi tämän sivun alaosassa olevia linkkejä.

 

Arvioi yhteiskunnallisen yrittäjyyden (tai yhteisötalouden) ympäristösi

 

  • Voit suorittaa arvioinnin omalla kielelläsi valitsemalla sen yläoikealta pudotusvalikosta.
  • Jokainen itsearviointi sisältää kokoelman hyviä käytäntöjä koskevia väittämiä, joita sinua pyydetään arvioimaan koskien kaupunkiasi, aluettasi tai maatasi. 
  • Arviointi sisältää seitsemän moduulia, jotka kattavat eri toiminta-alueita. Kukin moduuli vie noin kymmenen minuuttia aikaasi, riippuen tiedoista, jotka sinulla on saatavilla. Täysi arviointi vie noin tunnin.
  • Voit suorittaa arvioinnin haluamassa järjestyksessä ja useissa vaiheissa. 
  • Sinun ei tarvitse rekisteröityä arvioinnin tekemiseksi, mutta jos haluat tallentaa tuloksesi lopussa, sinun on luotava tili. Tilillä voit myös luoda ryhmiä ja kutsua kollegoita ja muita sidosryhmiä suorittamaan arvioinnin yhdessä. 
  • Vääriä vastauksia EI ole. Vastaa kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti. Niin saat parhaat mahdollisen kuvan tilanteesta. 
  • Otathan huomioon, että voit käyttää arviointia myös nykyisen yhteisötalousympäristön arvioitiin täyttämällä sen keskittyen laajemmin yhteiskunnallisiin organisaatioihin.

Toivomme, että tästä itsearvioinnista on hyötyä pohdiskeluun.

 

Social entrepreneurs working
Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Tässä voit arvioida, miten nykyiset käytännöt ja aloitteet auttavat yhteiskunnallisia yrityksiä perustettaessa ja kasvatettaessa niitä.
social economy action plan cover
EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelma
Euroopan komissio otti vuoden 2021 joulukuussa käyttöön yhteisötalouden toimintasuunnitelman, jotta se voisi tukea yhteisötaloutta ja parantaa yhteisötalouden toimintakehyksiä. Toimintasuunnitelman aikaikkuna ulottuu vuoteen 2030 asti.
EU Social Economy Gateway Screenshot
EU:n yhteisötalouden palveluväylä
Vuoden 2023 kesäkuussa lanseerattu EU:n yhteisötalouden palveluväylä pyrkii antamaan ajankohtaista tietoja ja ohjausta yhteisötaloudesta.
Lue lisää EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmasta, EU:n yhteisötalouden rahoitusmahdollisuuksista ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteisötalousympäristöistä.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
OECD:n suositus yhteisötaloudesta, solidaarisesta taloudesta ja yhteiskunnallisista innovaatioista
Suositus edistää yhteisötalouden mahdollisuuksia tuottaa uusia yritysmalleja, tarjota tärkeitä palveluita, osallistua tasa-arvoisempaan, vihreämpään ja digitaalisempaan siirtymään, osallistaa nuoria ja rakentaa yhteisöjä. Siinä otetaan huomioon toimien erilaisuus ja tarve käytäntötyökaluille maakohtaisesti ja eri yhteisötalouden kehitysasteiden mukaan. Yhteisötalous koostuu usein organisaatioista, kuten järjestöt, osuuskunnat, säätiöt, keskinäiset yhtiöt ja yhteiskunnalliset yritykset.

Yhteisötalouden ja solidaarisen talouden suositus otettiin käyttöön OECD:n neuvoston toimesta ministeritasolla 10.6.2022 paikalliseen työllisyyteen ja talouskehitykseen keskittyneen Local Employment and Economic Development Comittee -komitean (LEED) toimesta.
Banner Toolkit
Työkalupakki OECD:n suosituksen käyttöönottamiseksi
Verkon työkalupakki auttaa OECD:n päätöksentekijöitä ja muita ottamaan suosituksen käyttöön. Suosituksen käyttöönoton jälkeen monet maat ovat pyytäneet työkalua, joka tukisi heitä käyttöönotossa ja jossa jaettaisiin parhaat käytännöt ja neuvottaisiin, miten välttää ongelmia. Toisen Global Action -kokouksen aikana osa maista korosti, että työkalupakki on tärkeässä asemassa suosituksen levittämisessä ja käyttöönotossa.
Council of the European Union logo
EU: Neuvoston yhteisötalouden toimintaolosuhteita koskeva suositus
Euroopan unionin neuvosto otti virallisesti käyttöön suosituksen koskien yhteisötalouden toimintaolosuhteita 27.11.2023. Siinä kehotetaan EU:n jäsenvaltioiden kehittämään tai päivittämään yhteisötalouden strategioitaan kahden vuoden sisällä.
Yllä oleva yhteiskunnallisen yrittäjyyden arviointi voi olla kätevä työkalu kansallisten, alueellisten ja paikallisten strategioiden kehittämisessä.