Skip to main content

Inpoġġu Iin-nies u l-pjaneta l-ewwel

 

L-intraprenditorija soċjali tinkludi intrapriżi soċjali, li huma entitajiet li għandhom għanijiet soċjali jew ambjentali bħala r-raġuni għall-attivitajiet kummerċjali tagħhom. Dawn l-intrapriżi jistgħu jappoġġjaw l-iżvilupp lokali u l-koeżjoni soċjali, iżda jista’ jkollhom il-ħtieġa ta’ miżuri ta’ appoġġ speċifiċi u kundizzjonijiet oħra ta’ abilitazzjoni biex jirnexxu. 

Din il-parti tal-Għodda tippermetti li jiġi vvalutat jekk il-politiki u l-programmi attwali jippermettux u jappoġġjawx intrapriżi soċjali biex jibdew u jiskalaw. Il-valutazzjoni tinkludi seba’ moduli b’dikjarazzjonijiet ta’ mistoqsijiet li jqanqlu l-ħsieb, li jkopru oqsma ta’ azzjoni differenti fl-ekosistema tal-intraprenditorija soċjali. Ser tintalab tivvaluta l-kuntest tiegħek kontra dawn id-dikjarazzjonijiet.

L-intrapriżi soċjali huma parti mill-ekonomija soċjali. Biex titgħallem aktar dwar l-ekonomija soċjali, ara dan il-video u kkonsulta l-ħoloq fil-qiegħ ta’ din il-paġna.

 

Ivvaluta l-ekosistema tal-intraprenditorija soċjali tiegħek (jew tal-ekonomija soċjali)

 

  • Tista’ twettaq il-valutazzjoni bil-lingwa tiegħek stess billi tagħżilha mill-menu drop-down fin-naħa ta’ fuq tal-lemin.
  • Kull awtovalutazzjoni tinkludi ġabra ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prattika tajba li magħhom tintalab tivvaluta l-belt, ir-reġjun jew il-pajjiż tiegħek. 
  • Il-valutazzjoni tinkludi seba’ moduli li jkopru oqsma ta’ azzjoni differenti. Kull modulu jieħu madwar għaxar minuti biex jitlesta, skont l-informazzjoni li għandek f’idejk. Il-valutazzjoni sħiħa għalhekk tieħu madwar siegħa biex titlesta.
  • Tista’ tlesti l-valutazzjoni f’liema ordni tixtieq, u f’diversi stadji. 
  • M’għandekx bżonn toħloq kont biex twettaq il-valutazzjoni, iżda biex issalva r-riżultati tiegħek fl-aħħar ser ikollok bżonn toħloq kont. Kont se jagħtik ukoll il-possibbiltà li toħloq gruppi u tistieden partijiet interessati oħra biex tagħmlu l-valutazzjoni flimkien. 
  • M’hemm l-EBDA tweġiba ħażina. Jekk jogħġbok wieġeb il-mistoqsijiet tiegħek bl-aktar mod onest possibbli. Dan se jiżgura li tikseb riflessjoni ċerta. 
  • Jekk jogħġbok innota li tista’ wkoll tuża din il-valutazzjoni biex tivvaluta l-ekosistema attwali tal-ekonomija soċjali tiegħek billi sempliċement timliha bi ħsieb usa’ fuq l-organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali li għandek moħħok.

Nittamaw li ssibu l-awto-valutazzjoni utli biex tistimula r-riflessjoni.

 

Social entrepreneurs working
Intraprenditorija soċjali
Hawnhekk tista’ tivvaluta sa liema punt il-politiki u l-inizjattivi attwali jgħinu lill-intrapriżi soċjali jibdew u jiskalaw.
social economy action plan cover
Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Ekonomija Soċjali
F’Diċembru 2021 il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Ekonomija Soċjali sabiex tappoġġja l-ekonomija soċjali u ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-qafas għall-ekonomija soċjali. Il-pjan ta’ azzjoni għandu perjodu ta’ żmien sal-2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Gateway tal-Ekonomija Soċjali tal-UE
Imniedi f’Ġunju 2023, il-Gateway tal-Ekonomija Soċjali tal-UE għandu l-għan li jipprovdi informazzjoni u gwida rilevanti għal u dwar l-ekonomija soċjali.
Tgħallem aktar dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Ekonomija Soċjali, l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE għall-ekonomija soċjali u l-ekosistemi tal-ekonomija soċjali fl-Istati Membri kollha tal-UE.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Ir-Rakkomandazzjoni tal-OECD dwar l-Ekonomija Soċjali u ta’ Solidarjetà u l-Innovazzjoni Soċjali
Ir-Rakkomandazzjoni tippromwovi l-potenzjal tal-ekonomija soċjali biex tkun pijuniera għal mudelli kummerċjali ġodda, tipprovdi servizzi essenzjali, tikkontribwixxi għal tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali aktar ġusta, tħeġġeġ liż-żgħażagħ, u tibni l-komunitajiet. Tirrikonoxxi d-diversità tal-prattika u l-ħtieġa għal għodod ta’ politika applikabbli għal firxa ta’ kuntesti ta’ pajjiżi u gradi differenti ta’ żvilupp tal-ekonomija soċjali. L-ekonomija soċjali hija tipikament magħmula minn organizzazzjonijiet bħal assoċjazzjonijiet, kooperattivi, fondazzjonijiet, impriżi mutwi u intrapriżi soċjali.

Ir-Rakkomandazzjoni dwar l-Ekonomija Soċjali u ta’ Solidarjetà u l-Innovazzjoni Soċjali ġiet adottata mill-Kunsill tal-OECD fil-livell Ministerjali fl-10 ta’ Ġunju 2022 fuq il-proposta tal-Kumitat għall-Impjiegi Lokali u l-Iżvilupp Ekonomiku (LEED).
Banner Toolkit
Sett ta’ għodod biex tiġi implimentata r-Rakkomandazzjoni tal-OECD
Is-sett ta’ għodod online se jgħin lil dawk li jfasslu l-politika tal-OECD u oħrajn fl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni. Wara l-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni, ħafna pajjiżi appellaw għall-ħolqien ta’ għodda li tappoġġjahom fil-proċess ta’ implimentazzjoni u fil-qsim tal-aħjar prattiki u l-iżvantaġġi li għandhom jiġu evitati. Matul it-Tieni Summit ta’ Azzjoni Globali, xi pajjiżi enfasizzaw li s-sett ta’ għodod huwa element ewlieni fit-tixrid u fl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni.
Council of the European Union logo
UE: Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tal-qafas tal-ekonomija soċjali
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta formalment rakkomandazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-qafas tal-ekonomija soċjali fis-27 ta’ Novembru 2023. Jappella biex l-Istati Membri tal-UE jiżviluppaw jew jaġġornaw strateġiji għall-ekonomija soċjali fi żmien sentejn.
Il-valutazzjoni tal-intraprenditorija soċjali hawn fuq tista’ tkun għodda utli biex tappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji nazzjonali, reġjonali u lokali.