Skip to main content

Għal min huma dawn il-politiki u l-programmi?

 

Dawn il-politiki tipikament jimmiraw lejn gruppi li huma sottorappreżentati fl-intraprenditorija, jew li jiffaċċjaw ostakli akbar għall-ħolqien tan-negozju u l-impjieg għal rashom, pereżempju, in-nisa, iż-żgħażagħ, l-anzjani, l-persuni qiegħda u l-migranti. Hemm 6 verżjonijiet tal-Għodda tal-awtovalutazzjoni: valutazzjoni tal-intraprenditorija inklużiva li tista’ tintuża biex tesplora kwalunkwe grupp ta’ intraprenditorija inklużiva jew kollha kif ukoll valutazzjonijiet imfassla għan-nisa, iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-persuni qiegħda u l-migranti.

 

Ivvaluta l-politiki u l-programmi ta’ intraprenditorija inklużiva tiegħek

 

  • Kull awtovalutazzjoni tinkludi ġabra ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prattika tajba li magħhom tintalab tivvaluta l-belt, ir-reġjun jew il-pajjiż tiegħek.
  • Id-dikjarazzjonijiet ta’ prattika tajba huma organizzati f’6 moduli. Ser ikollok bżonn madwar 10 minuti biex tlesti kull modulu li jagħmel parti mill-valutazzjoni.
  • Il-ħolqien ta’ kont ser jippermettilek tissejvja l-valutazzjoni biex tlestiha aktar tard. Dan ser jippermettilek ukoll toħloq gruppi u tistieden lill-kollegi u l-partijiet interessati l-oħra jagħmlu l-valutazzjoni.
  • Jekk jogħġbok wieġeb bl-aktar mod onest possibbli biex tiżgura li l-għodda tipprovdilek il-materjal tar-riżorsi l-aktar rilevanti.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
L-intraprenditorija tan-nisa
Valutazzjoni tal-intraprenditorija biex tesplora l-opportunitajiet, l-isfidi u s-sistemi ta’ appoġġ disponibbli għan-nisa li jibdew u jkabbru n-negozji tagħhom.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Intraprenditorija taż-żgħażagħ
Valutazzjoni tal-intraprenditorija biex tesplora l-opportunitajiet, l-isfidi u s-sistemi ta’ appoġġ disponibbli għaż-żgħażagħ fl-intraprenditorija.
Four women working around a table
Intraprenditorija tal-migranti
Valutazzjoni tal-intraprenditorija biex tesplora l-opportunitajiet, l-isfidi u s-sistemi ta’ appoġġ disponibbli għal intraprendituri immigranti u intraprendituri bi sfond ta’ migranti.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Intraprenditorija tal-anzjani
Valutazzjoni tal-intraprenditorija biex tesplora l-opportunitajiet, l-isfidi u s-sistemi ta’ appoġġ disponibbli għall-anzjani attivi fl-intraprenditorija u s-sjieda tan-negozju.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Intraprenditorija minn persuni qiegħda
Valutazzjoni tal-intraprenditorija biex tesplora l-opportunitajiet, l-isfidi u s-sistemi ta’ appoġġ disponibbli għan-nies li jibdew u jkabbru n-negozji tagħhom wara perjodu ta’ qgħad.
Group of people sitting around a table talking
Intraprenditorija inklużiva (il-gruppi kollha)
Din il-valutazzjoni tista’ tintuża biex tesplora l-opportunitajiet, l-isfidi u s-sistemi ta’ appoġġ disponibbli biex jappoġġjaw l-inklużjoni ġenerali u d-diversità fl-intraprenditorija (jiġifieri għall-gruppi kollha). Il-valutazzjoni tista’ tiġi personalizzata wkoll biex tikkunsidra grupp ieħor ta’ intraprenditorija inklużiva (jiġifieri intraprendituri b’diżabilità) jew sottogrupp fi ħdan il-gruppi ta’ intraprenditorija inklużiva (jiġifieri intraprendituri migranti żgħażagħ, intraprendituri nisa li jibdew mill-qgħad).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Akkademja tal-Politika tal-Intraprenditorija taż-Żgħażagħ
L-Akkademja tal-Politika tal-Intraprenditorija taż-Żgħażagħ (YEPA) hija network ta’ tagħlim tal-politika ta’ parteċipanti, inklużi dawk li jfasslu l-politika, networks u organizzazzjonijiet ta’ intraprenditorija taż-żgħażagħ, networks ta’ intraprenditorija soċjali, maniġers tal-programmi ta’ intraprenditorija taż-żgħażagħ u riċerkaturi. L-Akkademja tal-Politika tal-Intraprenditorija taż-Żgħażagħ tibni fuq kooperazzjoni fit-tul bejn l-OECD u l-UE dwar l-intraprenditorija inklużiva u għandha l-għan li ttejjeb ir-riżultati tas-suq tax-xogħol taż-żgħażagħ billi tappoġġja lill-gvernijiet u lill-imsieħba tagħhom fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ politiki xierqa ta’ intraprenditorija taż-żgħażagħ. In-network ifittex li jsaħħaħ il-politiki u l-programmi tal-intraprenditorija taż-żgħażagħ billi jgħolli l-għarfien dwar l-ostakli li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ fl-intraprenditorija u jiffaċilita l-iskambji bejn dawk li jfasslu l-politika, l-intraprendituri żgħażagħ u l-esperti dwar “x’jaħdem” fil-politika tal-intraprenditorija taż-żgħażagħ. Żur yepa-hub.org biex taċċessa riżorsi, materjali u informazzjoni dwar il-politika tal-intraprenditorija taż-żgħażagħ.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
The Missing Entrepreneurs
Is-serje The Missing Entrepreneurs ta’ rapporti biennali jipprovdu ħarsa ġenerali lejn ix-xejriet reċenti u l-iżviluppi tal-politika fil-qasam tal-intraprenditorija inklużiva. Ir-rapport jeżamina kif il-politiki tal-gvern jistgħu jirrilaxxaw potenzjal intraprenditorjali mhux sfruttat minn partijiet sottorappreżentati tal-popolazzjoni ta’ intraprendituri ta’ impatt, inklużi n-nisa, iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-persuni qiegħda, l-immigranti u l-persuni b’diżabilità. Joffri data komparattiva dwar l-attivitajiet ta’ intraprenditorija u l-ostakli li jiffaċċja kull grupp madwar il-pajjiżi tal-OECD u tal-Unjoni Ewropea. Is-serje tipprovdi eżempji konkreti ta’ politiki u inizjattivi li juru riżultati promettenti u/jew approċċi innovattivi biex jispiraw lil oħrajn. Kull rapport fih kapitoli tematiċi kif ukoll profili tal-pajjiżi għal kull wieħed mis-27 Stat Membru tal-UE li juru x-xejriet reċenti ewlenin fid-diversità fl-intraprenditorija u l-istat attwali u l-evoluzzjoni tal-politika għal kull pajjiż.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Ir-Rakkomandazzjoni tal-OECD dwar il-Ħolqien ta’ Opportunitajiet Aħjar għaż-Żgħażagħ
Ir-Rakkomandazzjoni tal-OECD dwar il-Ħolqien ta’ Opportunitajiet Aħjar għaż-Żgħażagħ tippromwovi l-involviment b’suċċess taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà, inkluż permezz tal-intraprenditorija taż-żgħażagħ. Tiddeskrivi kif il-pajjiżi jistgħu jimplimentaw strateġiji mal-gvern kollu biex jappoġġjaw liż-żgħażagħ u tibni fuq il-Pjan ta’ Azzjoni taż-Żgħażagħ tal-OECD.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Edukazzjoni, l-Impjiegi, l-Intraprenditorija u l-Ħajja Pubblika
Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Edukazzjoni, l-Impjiegi, l-Intraprenditorija u l-Ħajja Pubblika jippromwovu l-adozzjoni ta’ politiki u prattiki li jappoġġjaw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni, irawmu politiki u kundizzjonijiet tax-xogħol favur il-familja, jiffaċilitaw lin-nisa biex jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol, notevolment permezz tat-tnaqqis tad-differenza bejn il-ġeneri fl-attività ta’ intraprenditorija. Dawn ir-Rakkomandazzjonijiet għandhom l-għan li jintegraw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fit-tfassil, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-politiki u l-baġits pubbliċi rilevanti.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Ir-Rakkomandazzjoni tal-OECD dwar il-Politika tal-SMEs u l-Intraprenditorija
Ir-Rakkomandazzjoni tal-OECD dwar il-Politika tal-SMEs u l-Intraprenditorija tipprovdi qafas olistiku u għodod biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ politiki tal-SMEs u tal-intraprenditorija koerenti, effettivi u effiċjenti, notevolment dawk li jappoġġjaw tkabbir inklużiv u sostenibbli għall-benefiċċju ta’ kulħadd. Is-Sett ta’ Għodod ta’ Implimentazzjoni għandu l-għan li jbiddel ir-Rakkomandazzjoni f’azzjoni billi jipprovdi gwida prattika lil dawk li jfasslu l-politika kif ukoll riżorsi u għodod addizzjonali.
visuals better incubation project
Proġett Better Incubation
Għal aktar ispirazzjoni dwar kif tiżgura li l-inkubaturi u l-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għan-negozji jkunu aktar konxji ta’ gruppi speċifiċi bħaż-żgħażagħ, in-nisa, il-migranti, l-anzjani u l-persuni b’diżabilità tista’ tikkonsulta r-riżultati tal-proġett Better Incubation. Iffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea, EBN, Impact Hub u EVPA (illum tissejjaħ Impact Europe) żviluppaw dan il-proġett pijunier fil-qasam tal-inkubazzjoni li wassal għal bidla fil-paradigma għall-parteċipanti. Bosta pubblikazzjonijiet issa huma disponibbli onlajn, fost oħrajn il-Better Incubation Toolkit.