Gå til hovedindhold

Hvem er disse politikker og programmer tiltænkt?

 

Disse politikker målretter typisk grupper, der er underrepræsenterede inden for iværksætteri, eller som står over for større barrierer med hensyn til etablering af virksomheder og selvstændig virksomhed, f.eks. kvinder, unge, seniorer, ledige og migranter. Der er 6 versioner af værktøjet til selvevaluering: en evaluering af inkluderende iværksætteri, som kan bruges til at undersøge en hvilken som helst eller alle af grupperne inden for inkluderende iværksætteri, samt skræddersyede evalueringer for kvinder, unge, seniorer, ledige og migranter.

 

Evaluer dine politikker og programmer for inkluderende iværksætteri

 

  • Hver selvevaluering omfatter en række udsagn vedrørende god praksis, som du skal evaluere din by, din region eller dit land i henhold til.
  • Udsagnene om god praksis er inddelt i 6 moduler. Det tager ca. 10 minutter at gennemføre hvert af de moduler, som evalueringen består af.
  • Hvis du opretter en konto, kan du gemme evalueringen og afslutte den på et senere tidspunkt. Det giver dig også mulighed for at oprette grupper og invitere kolleger og andre interessenter til at gennemføre evalueringen.
  • Du bedes svare så ærligt som muligt for at sikre, at værktøjet finder de mest relevante ressourcer til dig.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Iværksætteri blandt kvinder
En evaluering af iværksætteri, som er beregnet til at undersøge muligheder og udfordringer samt de systemer, der kan hjælpe kvinder med at etablere en virksomhed og få den til at vokse.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Iværksætteri blandt unge
En evaluering af iværksætteri, som er beregnet til at undersøge muligheder og udfordringer samt de systemer, der kan hjælpe unge iværksættere.
Four women working around a table
Iværksætteri blandt migranter
En evaluering af iværksætteri, som er beregnet til at undersøge muligheder og udfordringer samt de systemer, der kan hjælpe iværksættere med indvandrerbaggrund.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Iværksætteri blandt seniorer
En evaluering af iværksætteri, som er beregnet til at undersøge muligheder og udfordringer samt de systemer, der kan hjælpe seniorer, der er aktive som iværksættere og virksomhedsejere.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Iværksætteri blandt ledige
En evaluering af iværksætteri, som er beregnet til at undersøge muligheder og udfordringer samt de systemer, der kan hjælpe personer med at etablere en virksomhed og få den til at vokse efter en periode som ledig.
Group of people sitting around a table talking
Inkluderende iværksætteri (alle grupper)
Denne evaluering kan bruges til at undersøge muligheder og udfordringer, samt de systemer, der kan bidrage til inklusion og mangfoldighed inden for iværksætteri generelt (dvs. for alle grupper). Denne evaluering kan også tilpasses, så der tages højde for en anden gruppe inden for inkluderende iværksætteri (dvs. iværksættere med handicap) eller en undergruppe inden for grupperne for inkluderende iværksætteri (dvs. unge iværksættere med indvandrerbaggrund, kvindelige iværksættere, som tidligere var ledige).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Youth Entrepreneurship Policy Academy
Youth Entrepreneurship Policy Academy (YEPA) er et netværk til læring om politikker. Dets deltagere omfatter blandt andet politiske beslutningstagere, netværk og organisationer for iværksætteri blandt unge, netværk for socialt iværksætteri, programforvaltere og forskere inden for iværksætteri blandt unge. YEPA er baseret på et langsigtet samarbejde mellem OECD og EU vedrørende inkluderende iværksætteri, og det har til hensigt at forbedre de unges muligheder på arbejdsmarkedet ved at hjælpe regeringer og deres partnere med at udarbejde og implementere egnede politikker for iværksætteri blandt unge. Netværket bestræber sig på at styrke politikker og programmer vedrørende iværksætteri blandt unge ved at gøre opmærksom på de barrierer, som unge iværksættere står overfor og ved at facilitere kommunikation mellem politiske beslutningstagere, unge iværksættere og eksperter i “hvad der virker” inden for politikker for iværksætteri blandt unge. Gå til yepa-hub.org for at få adgang til ressourcer, materialer og oplysninger om politikker for iværksætteri blandt unge.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
Missing Entrepreneurs
Serien af rapporter ved navn Missing Entrepreneurs, som udgives hvert andet år, giver et overblik over nylige tendenser og politiske udviklinger inden for inkluderende iværksætteri. Rapporten undersøger, hvordan regeringernes politikker kan frigøre uforløst iværksætterpotentiale blandt underrepræsenterede dele af befolkningen, som er virkningsfulde iværksættere, herunder kvinder, unge, seniorer, ledige, migranter og handicappede. Den leverer sammenlignende data om iværksætteraktiviteter og de barrierer, som hver gruppe står overfor i hele OECD og EU-landene. Serien giver konkrete eksempler på politikker og initiativer med lovende resultater og/eller innovative tilgange, som kan inspirere andre. Hver rapport indeholder tematiske kapitler samt landeprofiler for hver af de 27 EU-medlemslande, som viser de vigtigste nye tendenser med henblik på mangfoldighed inden for iværksætteri og den aktuelle politiske status og udvikling for hvert land.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
OECD‘s anbefaling om at skabe bedre muligheder for unge
OECD‘s anbefaling om at skabe bedre muligheder for unge fremmer de unges indtræden på arbejdsmarkedet og i samfundet, herunder igennem iværksætteri blandt unge. Den beskriver, hvordan landene kan implementere politiske strategier for at hjælpe unge, og den er baseret på OECD‘s Youth Action Plan.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
OECD‘s anbefalinger vedrørende ligestilling blandt kønnene inden for uddannelse, beskæftigelse, iværksætteri og det offentlige liv
OECD‘s anbefalinger vedrørende ligestilling blandt kønnene inden for uddannelse, beskæftigelse, iværksætteri og det offentlige liv fremmer vedtagelsen af politikker og praksis, som bidrager til ligestilling blandt kønnene inden for uddannelse, som fremmer familievenlige politikker og arbejdsforhold, som gør det nemmere for kvinder at være en del af arbejdsmarkedet, herunder især ved at mindske forskellen mellem kønnene inden for iværksætteraktivitet. Disse anbefalinger har til hensigt at integrere ligestilling blandt kønnene i udarbejdelsen, udviklingen, implementeringen og evalueringen af relevante offentlige politikker og budgetter.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
OECD‘s anbefaling om politikker for SMV og iværksætteri
OECD‘s anbefaling om politikker for SMV og iværksætteri danner giver en holistisk ramme og værktøjer, som kan hjælpe med udvikling af sammenhængende, effektive og virkningsfulde politikker for små og mellemstore virksomheder samt iværksætteri, herunder især de, som understøtter inkluderende og bæredygtig vækst til gavn for alle. Værktøjskassen til implementering er beregnet til at føre anbefalingerne ud i livet ved at give politiske beslutningstagere praktisk vejledning samt ressourcer og yderligere værktøjer.
visuals better incubation project
Projektet om bedre virksomhedsinkubation
Hvis du ønsker mere inspiration om, hvordan man sikrer, at etableringscentre og organisationer, der yder støtte til virksomheder, tager mere hensyn til bestemte grupper såsom unge, kvinder, migranter, seniorer og handicappede, kan du se resultaterne af projektet om bedre virksomhedsinkubation. EBN, Impact Hub og EVPA (nu Impact Europe) har udviklet dette banebrydende projekt inden for virksomhedsinkubation, som er finansieret af Europa-Kommissionen, og det har udløst et paradigmeskifte for deltagerne. En række publikationer kan nu findes online, herunder Better Incubation Toolkit.