Gå til hovedindhold

Juridisk meddelelse

Vilkår og betingelser

NÅR DU BRUGER DETTE WEBSTED OG DENNE YDELSE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

I. Om webstedet

1. Webstedets overordnede formål er at give adgang til Better Entrepreneurship Tool (i det følgende benævnt "ydelsen"). Better Entrepreneurship Tool er et gratis onlineværktøj til selvevalueringer og læring om politikker og programmer om inklusivt og socialt iværksætteri. Værktøjet omfatter:

•  selvevalueringer, der fremmer refleksioner om politikker og programmer om inklusivt og socialt iværksætteri i en by, en region eller et land

•  vejledninger til politikker og inspirerende casestudier til at støtte udarbejdelse af bedre politikker.

2. Adgang til ydelsen og materialer på webstedet er åben, skønt der ganske vist kræves godkendelse.

3. Europa-Kommissionen bestræber sig på at sikre, at webstedet er tilgængeligt uden afbrydelser. Adgang til webstedet og ydelsen kan imidlertid lejlighedsvist blive suspenderet, begrænset eller blokeret med henblik på reparationer, vedligeholdelse eller indførsel af nye ydelser eller funktioner.

II. Definitioner

Ydelse(r): hele Better Entrepreneurship Tool, der giver brugere mulighed for at foretage en evaluering af deres iværksætterprofil og samtidig giver adgang til tilpassede rapporter, der er baseret på brugernes input.

Oplysninger og materialer: alt indhold, herunder data, tekst, billeder eller videoer, der er tilgængelige på Better Entrepreneurship Tools websted og via ydelsen, og de omfatter dokumenter, der leveres i forbindelse med gennemførelse af selvevalueringen.

Generelle vilkår: disse vilkår og betingelser, der gælder for enhver brug af webstedet, ydelsen herpå samt oplysninger og materialer.

III. Gældende vilkår

1. Adgang til og brug af alle oplysninger, materialer eller ydelser på webstedet er underlagt disse generelle brugsvilkår og -betingelser og er ensbetydende med, at brugeren har accepteret dem.

2. Den Europæiske Union forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse generelle vilkår samt eventuelt andre specifikke vilkår på webstedet ved at lægge ændrede vilkår og betingelser ud på webstedet. Sådanne ændringer vil træde i kraft på den dato, de bliver lagt ud på webstedet.

IV. Ejerskab

4. De oplysninger, der offentliggøres på webstedet og via ydelsen, ejes af Den Europæiske Union og OECD.

5. Ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, som finder anvendelse på alt indhold, der er tilgængeligt via dette websted, tilhører de respektive ejere. Adgang til oplysningerne, materialet og ydelsen på webstedet giver ikke brugere noget ejerskab hertil. Alle rettigheder, der ikke specifikt tildeles herved, er forbeholdt de/den respektive ejer/ejere.

V. Brugsret og begrænsninger

1. Adgang til oplysningerne, materialet og ydelsen på dette websted tildeles med henblik på de formål, der er beskrevet under punkt I herover, og inden for det omfang og de mål, som Europa-Kommissionen forfølger.

2. Brug af oplysningerne, materialet og ydelsen på dette websted er underlagt følgende bestemmelser.

Brugere må:

a) til egne ikke-kommercielle formål uden at ændre noget bruge oplysningerne, materialet og ydelsen på dette websted

b) udføre en selvevaluering som beskrevet under punkt I.1 herover

Brugere må ikke:

a) benytte oplysningerne, materialerne eller ydelsen til kommercielle formål

b) udføre nogen aktiviteter, der kan skade eller være i strid med webstedets og ydelsens formål, herunder må brugere navnlig ikke påvirke webstedets og ydelsens status som gratis ved at benytte det/den kommercielt.

VI. Begrænsninger

Foregående licens omfatter ikke oplysninger, der er omfattet af en tildelt eller afventende intellektuel ejendomsret (f.eks. varemærke-, design- og databaserettigheder). I disse tilfælde, og altid i tilfælde af kommerciel brug, tilskyndes brugere til at søge specifik og eksplicit tilladelse fra Europa-

Kommissionen.Nærværende generelle vilkår og betingelser tillader ikke brug af Europa-Kommissionens eller OECD’s visuelle identitet eller logo. Disse er omfattet af specifikke vilkår og betingelser, som du hver især kan se her [link til  https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] og her. [link til  http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Alle rettigheder, der ikke eksplicit tildeles i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, er med forbehold for specifikke anmodninger om tilladelse fra Europa-Kommissionen.

VII. Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen bestræber sig på, at oplysningerne, materialet og ydelsen er ajourførte og nøjagtige. Den giver imidlertid ikke nogen sikkerhed, forsikring eller garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af de materialer og ydelser, der er tilgængelige via webstedet, og den fraskriver sig derfor udtrykkeligt sit ansvar for fejl og udeladelser i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

VIII. Databehandling og -beskyttelse

I de tilfælde, hvor dette websted kræver personlige oplysninger om dig, bliver sådanne oplysninger behandlet i henhold til forordning (EU) 2016/6791, Den Europæiske Unions generelle forordning om databeskyttelse, link [link til  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende dette websted eller ydelsen, eller du ønsker en specifik og eksplicit tilladelse, skal du kontakte: enquiries@betterentrepreneurship.eu