Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor wie zijn dit beleid en deze programma's?

 

Dit beleid richt zich meestal op groepen die ondervertegenwoordigd zijn in het ondernemerschap, of die te maken hebben met grotere barrières voor het opzetten van een bedrijf en zelfstandig ondernemerschap, bijv. vrouwen, jongeren, senioren, werklozen en migranten. Er zijn 6 versies van de zelfbeoordelingstool: een beoordeling voor inclusief ondernemerschap die gebruikt kan worden om één of alle inclusieve ondernemerschapsgroepen te onderzoeken, en beoordelingen op maat voor vrouwen, jongeren, senioren, werklozen en migranten.

 

Beoordeel uw beleid en programma's voor inclusief ondernemerschap

 

  • Elke zelfbeoordeling bevat een verzameling verklaringen over goede praktijken aan de hand waarvan u uw stad, regio of land kunt beoordelen.
  • De verklaringen over goede praktijken zijn onderverdeeld in 6 modules. U hebt ongeveer 10 minuten nodig om elk van de modules van de beoordeling in te vullen.
  • Door een account aan te maken, kunt u de beoordeling opslaan om op een later tijdstip in te vullen. Zo kunt u ook groepen maken en collega's en andere belanghebbenden uitnodigen om de beoordeling te maken.
  • Antwoord zo eerlijk mogelijk om ervoor te zorgen dat de tool u van het meest relevante informatiebronnen voorziet.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Ondernemerschap bij vrouwen
Een ondernemerschapsbeoordeling om de kansen, uitdagingen en ondersteuningssystemen te onderzoeken die beschikbaar zijn voor vrouwen die een bedrijf starten en laten groeien.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Ondernemerschap bij jongeren
Een ondernemerschapsbeoordeling om de kansen, uitdagingen en ondersteuningssystemen die beschikbaar zijn voor jongeren in ondernemerschap te onderzoeken.
Four women working around a table
Ondernemerschap bij migranten
Een ondernemerschapsbeoordeling om de kansen, uitdagingen en ondersteuningssystemen die beschikbaar zijn voor immigrantenondernemers en ondernemers met een migrantenachtergrond te onderzoeken.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Ondernemerschap bij senioren
Een ondernemerschapsbeoordeling om de kansen, uitdagingen en ondersteuningssystemen die beschikbaar zijn voor ouderen die actief zijn in ondernemerschap en bedrijfseigendom te onderzoeken.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Ondernemerschap bij de werklozen
Een ondernemerschapsbeoordeling om de kansen, uitdagingen en ondersteuningssystemen te onderzoeken die beschikbaar zijn voor mensen die een bedrijf starten en laten groeien na een periode van werkloosheid.
Group of people sitting around a table talking
Inclusief ondernemerschap (alle groepen)
Deze beoordeling kan worden gebruikt om de kansen, uitdagingen en ondersteuningssystemen te onderzoeken die beschikbaar zijn om de algemene inclusie en diversiteit in ondernemerschap (d.w.z. voor alle groepen) te ondersteunen. De beoordeling kan ook worden aangepast om een andere inclusieve ondernemerschapsgroep (bijv. ondernemers met een beperking) of een subgroep binnen inclusieve ondernemerschapsgroepen (bijv. jonge migrantenondernemers, vrouwelijke ondernemers die vanuit werkloosheid starten) in overweging te nemen.
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Youth Entrepreneurship Policy Academy
De Youth Entrepreneurship Policy Academy (YEPA) is een beleidslerend netwerk van deelnemers, waaronder beleidsmakers, netwerken en organisaties voor ondernemerschap bij jongeren, netwerken voor sociaal ondernemerschap, programmamanagers voor ondernemerschap bij jongeren en onderzoekers. YEPA bouwt voort op een langdurige samenwerking tussen de OESO en de EU op het gebied van inclusief ondernemerschap en heeft als doel de arbeidsmarktresultaten voor jongeren te verbeteren door regeringen en hun partners te ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van een passend beleid voor ondernemerschap bij jongeren. Het netwerk wil het beleid en de programma's voor ondernemerschap bij jongeren versterken door meer inzicht te verschaffen in de hindernissen waarmee jongeren in ondernemerschap worden geconfronteerd en door de uitwisseling tussen beleidsmakers, jonge ondernemers en deskundigen over "wat werkt" in het beleid voor ondernemerschap bij jongeren te vergemakkelijken. Bezoek yepa-hub.org voor toegang tot informatiebronnen, materialen en informatie over het beleid voor ondernemerschap bij jongeren.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
De Ontbrekende Ondernemers
De tweejaarlijkse rapporten in de reeks Missing Entrepreneurs (Ontbrekende Ondernemers) geven een overzicht van recente trends en beleidsontwikkelingen op het gebied van inclusief ondernemerschap. Het rapport onderzoekt hoe overheidsbeleid onbenut ondernemerspotentieel kan vrijmaken bij ondervertegenwoordigde delen van de populatie van invloedrijke ondernemers, waaronder vrouwen, jongeren, senioren, werklozen, immigranten en mensen met een beperking. Het biedt vergelijkende gegevens over de ondernemerschapsactiviteiten en de barrières waarmee elke groep in de landen van de OESO en de Europese Unie wordt geconfronteerd. De serie biedt concrete voorbeelden van beleid en initiatieven met veelbelovende resultaten en/of innovatieve benaderingen om anderen te inspireren. Elk rapport bevat thematische hoofdstukken en landenprofielen voor elk van de 27 EU-lidstaten, waarin de belangrijkste recente trends in diversiteit in ondernemerschap en de huidige staat en ontwikkeling van het beleid voor elk land worden weergegeven.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
OESO-aanbeveling over het creëren van betere kansen voor jongeren
De OESO-aanbeveling over het creëren van betere kansen voor jongeren bevordert de succesvolle betrokkenheid van jongeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving, onder andere via ondernemerschap bij jongeren. Het schetst hoe landen overheidsbrede strategieën kunnen implementeren om jongeren te ondersteunen en bouwt voort op het Youth Action Plan van de OESO.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
OESO-aanbevelingen over gendergelijkheid in onderwijs, werkgelegenheid, ondernemerschap en openbaar leven
De OESO-aanbevelingen over gendergelijkheid in onderwijs, werkgelegenheid, ondernemerschap en openbaar leven bevorderen beleid en praktijken die gendergelijkheid in het onderwijs ondersteunen, gezinsvriendelijk beleid en arbeidsomstandigheden bevorderen, het vrouwen gemakkelijker maken om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, met name door de genderkloof in ondernemerschapsactiviteiten te verkleinen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om gendergelijkheid te integreren in het ontwerp, de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van relevant overheidsbeleid en budgetten.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
De OESO-aanbeveling over kmo- en ondernemerschapsbeleid
De OESO-aanbeveling over kmo- en ondernemerschapsbeleid biedt een holistisch kader en hulpmiddelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van samenhangend, effectief en efficiënt kmo- en ondernemerschapsbeleid, met name beleid dat inclusieve en duurzame groei ondersteunt ten gunste van iedereen. De Implementation Toolkit is bedoeld om de aanbeveling in daden om te zetten door praktische begeleiding te bieden aan beleidsmakers, alsook informatiebronnen en extra instrumenten.
visuals better incubation project
Project Betere Incubatie
Voor meer inspiratie over hoe incubators en organisaties voor bedrijfsondersteuning meer rekening kunnen houden met specifieke groepen zoals jongeren, vrouwen, migranten, senioren en mensen met een beperking kunt u de resultaten van het project Betere Incubatie raadplegen. Dit pioniersproject op het gebied van incubatie, dat gefinancierd werd door de Europese Commissie, EBN, Impact Hub en EVPA (tegenwoordig Impact Europe) heeft een paradigmaverschuiving teweeg gebracht bij de deelnemers. Verschillende publicaties zijn nu online beschikbaar, waaronder de Toolkit voor Betere Incubatie.