Hyppää pääsisältöön

Keille nämä käytännöt ja ohjelmat ovat?

 

Nämä käytännöt kohdistuvat yleensä ryhmiin, jotka ovat yrittäjinä aliedustettuja tai joilla on suuria vaikeuksia luoda yrityksiä tai työllistää itsensä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi naiset, nuoret, ikäihmiset, työttömät ja maahanmuuttajat. Itsearviointityökalusta on olemassa 6 versiota: osallistavan yrittäjyyden arviointia voi käyttää mille tahansa tai kaikille osallistavan yrittäjyyden ryhmille sekä tarkemmin räätälöitynä naisille, nuorille, ikäihmisille, työttömille ja maahanmuuttajille.

 

Arvioi osallistavan yrittäjyyden käytäntöjä ja ohjelmia

 

  • Jokainen itsearviointi sisältää kokoelman hyviä käytäntöjä koskevia väittämiä, joita sinua pyydetään arvioimaan koskien kaupunkiasi, aluettasi tai maatasi.
  • Hyvien käytäntöjen väittämät on jaoteltu 6 moduuliin. Aikaa kunkin moduulin täyttämiseen menee noin 10 minuuttia.
  • Tilin luominen sallii sinun tallentaa arvioinnin myöhemmin täytettäväksi. Näin voit myös luoda ryhmiä ja kutsua kollegoita ja muita sidosryhmiä suorittamaan arvioinnin.
  • Vastaa kohtiin mahdollisimman rehellisesti, jotta työkalu voi tarjota sinulle parhaat mahdolliset resurssit.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Naisten yrittäjyys
Tämä yrittäjyysarviointi tarkastelee yrityksiä perustavien ja kasvattavien naisten mahdollisuuksia, haasteita ja tukijärjestelmiä.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Nuorten yrittäjyys
Tämä yrittäjyysarviointi tarkastelee yrityksiä perustavien ja kasvattavien nuorten mahdollisuuksia, haasteita ja tukijärjestelmiä.
Four women working around a table
Maahanmuuttajien yrittäjyys
Tämä yrittäjyysarviointi tarkastelee yrityksiä perustavien ja kasvattavien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia, haasteita ja tukijärjestelmiä.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Ikäihmisten yrittäjyys
Tämä yrittäjyysarviointi tarkastelee yrityksiä perustavien ja kasvattavien ikäihmisten mahdollisuuksia, haasteita ja tukijärjestelmiä.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Työttömien yrittäjyys
Tämä yrittäjyysarviointi tarkastelee yrityksiä perustavien ja kasvattavien työttömien mahdollisuuksia, haasteita ja tukijärjestelmiä.
Group of people sitting around a table talking
Osallistava yrittäjyys (kaikki ryhmät)
Tätä yrittäjyysarviointia voi käyttää yrittäjyyden mahdollisuuksien, haasteiden ja tukijärjestelmien yleisen osallistavuuden ja monimuotoisuuden arvioimiseen (eli kaikille ryhmille). Tätä arviointia voidaan myös muokata ottamaan huomioon muita osallistavan yrittäjyyden ryhmiä (esimerkiksi yrittäjät, joilla on toimintarajoitteita) tai jonkin ryhmän alaryhmää (esimerkiksi nuoret maahanmuuttajayrittäjät, työttöminä yrityksen perustavat naisyrittäjät).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Youth Entrepreneurship Policy Academy
Youth Entrepreneurship Policy Academy (YEPA) on käytäntöihin perehtyvä osanottajien yhteisö, johon kuuluu päätöksentekijöitä, nuorten yrittäjien verkostoja ja organisaatioita, yhteiskunnallisen yrittäjyyden verkostoja, nuorten yrittäjien ohjelmien johtajia ja tutkijoita. YEPA perustaa toimintansa pitkäaikaiseen OECD-EU-yhteistyöhön osallistavassa yrittäjyydessä ja pyrkii parantamaan nuorten työmarkkinoilla saamia tuloksia tukemalla hallituksia ja niiden kumppaneita nuorten yrittäjyyttä koskevien käytäntöjen laatimisessa ja käyttöönotossa. Verkosto pyrkii vahvistamaan nuorten yrittäjyyttä koskevia käytäntöjä ja ohjelmia parantamalla tietoisuutta nuorten yrittäjien kohtaamista esteistä ja auttamalla käytännöistä päättäviä tahoja ja nuoria yrittäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan siitä, mitkä nuoria yrittäjiä koskevista käytännöistä toimivat. Vieraile sivustolla yepa-hub-org. Löydät sieltä resursseja, materiaaleja ja tietoa nuorten yrittäjyyteen liittyvistä käytännöistä.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
Puuttuvat yrittäjät
Missing Entrepeneurs -sarja (suom. Puuttuvat yrittävät) joka toinen vuosi tehtäviä raportteja antaa yleiskatsauksen osallistavan yrittäjyyden viimeisimmistä kehityssuunnista ja käytäntöjen kehityksestä. Raportti tarkastelee, miten hallitusten käytännöt voivat vapauttaa uutta yrittäjäpotentiaalia aliedustetuista väestönosista tulevista vaikutusvaltaisista yrittäjistä, kuten naisista, nuorista, ikäihmisistä, työttömistä, maahanmuuttajista ja toimintarajoitteisista henkilöistä. Se tarjoaa vertailutietoja yrittäjyystoimista ja esteistä, joita kukin ryhmä kokee OECD:n ja Euroopan unionin maissa. Sarja antaa käytännöntason esimerkkejä käytännöistä ja aloitteista, joilla on lupaavia tuloksia ja/tai kekseliäitä lähestymistapoja, muiden innoittamiseksi. Jokainen raportti sisältää teeman mukaisia osioita sekä maaprofiilit kaikille 27 EU:n jäsenvaltiolle. Niistä näkyvät isommat kehityssuunnat yrittäjyyden monimuotoisuudessa ja kunkin maan käytäntöjen nykytila ja kehitys.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
OECD:n suositus parempien mahdollisuuksien luomiseksi nuorille
OECD:n suositus parempien mahdollisuuksien luomiseksi nuorille edistää nuorten onnistunutta osallistamisen työmarkkinoille ja yhteiskuntaan nuorten yrittäjyyden kautta. Siinä esitellään, miten maat voivat ottaa käyttöön koko hallinnon kattavia strategioita nuorten tukemiseksi ja kehittää edelleen OECD:n Youth Action Plania.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
OECD:n suositukset koulutuksen, työllisyyden, yrittäjyyden ja julkisen puolen tasa-arvoasioissa
OECD:n suositukset koulutuksen, työllisyyden, yrittäjyyden ja julkisen puolen tasa-arvoasioissa edistävät sellaisten käytäntöjen ja toimien käyttöönottoa, jotka tukevat sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutuksessa, tukevat perheitä ja työoloja, auttavat naisia osallistumaan työmarkkinoille, erityisesti sukupuolten välisiä yrittäjyyseroja pienentämällä. Suositusten tavoitteena on tehdä sukupuolten tasa-arvosta normaali asia niin julkisten käytäntöjen ja budjettien suunnittelussa, kehityksessä, käyttöönotossa kuin arvioinnissa.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
OECD:n suositus pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien käytäntöihin
OECD:n suositus pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien käytäntöihin antaa kokonaisvaltaisen kehyksen ja työkalut yhtenäisten ja tehokkaiden pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien käytäntöjen kehittämiseen. Erityisesti sellaisten käytäntöjen, jotka tukevat osallistamista ja kestävää kasvua kaikkien hyväksi. Käyttöönoton työkalupakin tarkoitus on edistää suositusten toimeenpanoa antamalla päätöksentekijöille käytännöllistä ohjausta sekä resursseja ja lisätyökaluja.
visuals better incubation project
Better incubation -projekti
Lisäinnoitusta siihen, miten voit varmistaa, että yrityshautomot ja tukiorganisaatiot pitävät mielessä erilaiset ryhmät, kuten nuoret, naiset, maahanmuuttajat, ikäihmiset ja toimintarajoitteiset henkilöt, saat tutustumalla Better incubation -projektin tuloksiin. Euroopan komission, EBN:n, Impact Hubin ja EVPA:n (nykyään Impact Europe) rahoituksella olemme kehittäneet tämän uraauurtavan hautomoprojektin, joka on saanut aikaan osanottajissa aikaan paradigman muutoksen. Verkossa on nyt saatavilla useita julkaisuja, kuten Better Incubation Toolkit -työkalupaketti.