Pārlekt uz galveno saturu

Cilvēki un planēta pirmajā vietā

 

Sociālā uzņēmējdarbība ietver sociālos uzņēmumus jeb uzņēmumus ar sociāliem vai vides aizsardzības mērķiem, kas arī ir to komerciālās darbības iemesls. Šie uzņēmumi var atbalstīt vietējo attīstību un sociālo kohēziju, bet tiem panākumu gūšanai var būt nepieciešami īpaši atbalsta pasākumi un citi labvēlīgi apstākļi. 

Šī rīka daļa ļauj izvērtēt, vai pašreizējās politikas un programmas nodrošina un atbalsta sociālo uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos. Novērtējums ietver septiņus moduļus, kuros ir pārdomas rosinoši jautājumi un apgalvojumi, kas aptver dažādas darbības jomas sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmā. Jums tiks lūgts novērtēt savu situāciju, salīdzinot to ar dotajiem apgalvojumiem.

Sociālie uzņēmumi ir daļa no sociālās ekonomikas. Lai uzzinātu vairāk par sociālo ekonomiku, noskatieties šo video un uzspiediet saitēm šīs lapas apakšā.

 

Novērtējiet savu sociālās uzņēmējdarbības (vai sociālās ekonomikas) ekosistēmu

 

  • Novērtējumu varat veikt jums saprotamā valodā, atlasot to nolaižamajā izvēlnē augšējā labajā stūrī.
  • Katrs pašnovērtējums ietver vairākus labās prakses apgalvojumus, un jums ir jānovērtē sava pilsēta, reģions vai valsts, salīdzinot situāciju ar šiem apgalvojumiem. 
  • Novērtējumā ir septiņi moduļi, kas aptver dažādas darbības jomas. Katra moduļa pabeigšana prasa aptuveni desmit minūtes; precīzs laiks ir atkarīgs no jums pieejamās informācijas. Līdz ar to visa novērtējuma pabeigšana prasa aptuveni stundu.
  • Novērtējumu varat veikt sevis izvēlētā secībā un pa posmiem. 
  • Lai veiktu novērtējumu, jums nav jāpierakstās, bet, lai beigās saglabātu rezultātu, jums ir jāizveido konts. Konts arī ļaus jums izveidot grupas un uzaicināt kolēģus un citas personas veikt novērtējumu. 
  • Nepareizu atbilžu NAV. Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem pēc iespējas godīgāk. Tas ļaus jums uzzināt patiesu rezultātu. 
  • Lūdzu, ievērojiet, ka jūs varat izmantot šo novērtējumu, lai novērtētu arī pašreizējās sociālās ekonomikas ekosistēmu; tādā gadījumā vienkārši aizpildiet to, domājot par sociālās ekonomikas organizācijām plašāk.

Mēs ceram, ka jums šis pašnovērtējums noderēs un raisīs pārdomas.

 

Social entrepreneurs working
Sociālā uzņēmējdarbība
Šeit jūs varat novērtēt, kādā mērā pašreizējās politikas un iniciatīvas palīdz sociālajiem uzņēmumiem sākt darbību un paplašināties.
social economy action plan cover
ES Sociālās ekonomikas rīcības plāns
2021. gada decembrī Eiropas Komisija pieņēma Sociālās ekonomikas rīcības plānu, lai atbalstītu sociālo ekonomiku un uzlabotu sociālās ekonomikas pamatnosacījumus. Rīcības plāns izstrādāts līdz 2030. gadam.
EU Social Economy Gateway Screenshot
ES sociālās ekonomikas vārteja
2023. gada jūnijā sāka darboties ES Sociālās ekonomikas vārteja, kuras mērķis ir sniegt vajadzīgo informāciju un norādes par sociālo ekonomiku.
Uzziniet vairāk par ES Sociālās ekonomikas rīcības plānu, ES sociālās ekonomikas finansēšanas iespējām un sociālās ekonomikas ekosistēmām visās ES dalībvalstīs.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
ESAO Ieteikums par sociālo un solidāro ekonomiku un sociālo inovāciju
Ieteikums rosina sociālās ekonomikas dalībniekus izmantot potenciālu sākt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, sniegt pamatpakalpojumus, veicināt taisnīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos, iesaistīt jauniešus un veidot kopienas. Tajā ņemta vērā prakses dažādība un vajadzība pēc tādiem politikas rīkiem, kas piemērojami atbilstoši valsts specifikai un sociālās ekonomikas attīstības līmenim. Sociālo ekonomiku parasti veido organizācijas, piemēram, asociācijas, kooperatīvi, nodibinājumi, biedrības un sociālie uzņēmumi.

Ieteikumu par sociālo un solidāro ekonomiku un sociālo inovāciju pieņēma ESAO ministru padome 2022. gada 10. jūnija sanāksmē, reaģējot uz Vietējās nodarbinātības un ekonomiskās attīstības komitejas priekšlikumu.
Banner Toolkit
ESAO ieteikuma īstenošanas rīku komplekts
Tiešsaistes rīku komplekts palīdzēs ESAO politikas veidotājiem un citiem īstenot šo ieteikumu. Pēc ieteikuma pieņemšanas daudzas valstis ir aicinājušas izveidot atbalsta rīku, kas tām palīdzētu ieteikuma īstenošanā un iepazīstinātu ar labāko praksi un kļūdām. Otrā globālā rīcības samita laikā dažas valstis uzsvēra, ka rīku komplekts ir viens no svarīgākajiem ieteikuma izplatīšanas un īstenošanas elementiem.
Council of the European Union logo
ES: Padomes ieteikums par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi
Eiropas Savienības Padome ieteikumu par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi formāli pieņēma 2023. gada 27. novembrī. Tajā ES dalībvalstis ir aicinātas turpmāko divu gadu laikā izstrādāt vai atjaunināt sociālās ekonomikas stratēģijas.
Minētais sociālās uzņēmējdarbības novērtējums var būt noderīgs rīks, lai atbalstītu valsts, reģionālās un vietējās stratēģijas izstrādi un attīstību.