Pārlekt uz galveno saturu
Uzņēmējdarbība ir svarīga inovāciju un darbavietu radīšanai, kā arī ekonomiskajai izaugsmei. Ar iekļaujošas uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības politiku palīdzību tā arī var stiprināt sociālo iekļaušanu un cīnīties ar sabiedrības problēmām.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Iekļaujoša uzņēmējdarbība
Iekļaujoša uzņēmējdarbība veicina sociālo iekļaušanu un visiem cilvēkiem nodrošina vienlīdzīgas iespējas izveidot un vadīt uzņēmumu.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Sociālā uzņēmējdarbība
Sociālajā uzņēmējdarbībā iesaistās sociālie uzņēmumi jeb uzņēmumi, kuru mērķis ir ar savu ekonomisko darbību panākt nepārprotamu sociālo ietekmi.