Skip to main content

Postavimo ljudi in planet na prvo mesto

 

Socialno podjetništvo vključuje socialna podjetja oz. subjekte, pri katerih so razlogi za njihove poslovne dejavnosti socialni ali okoljski cilji. Ta podjetja lahko podpirajo lokalni razvoj in socialno kohezijo, vendar včasih potrebujejo posebne podporne ukrepe in druge pogoje, da bi uspešno delovala. 

Ta del orodja omogoča oceno o tem, ali trenutne politike in programi omogočajo in podpirajo ustanavljanje in rast socialnih podjetij. Ocenjevanje vključuje sedem modulov s trditvami in vprašanji, ki spodbujajo razmišljanje in zajemajo različna področja delovanja v ekosistemu socialnega podjetništva. Na podlagi teh trditev boste morali oceniti svoj kontekst.

Socialna podjetja so del socialnega gospodarstva. Če želite izvedeti več o socialnem gospodarstvu, si oglejte ta videoposnetek in uporabite povezave na dnu te strani.

 

Ocenite svoj ekosistem socialnega podjetništva (ali socialnega gospodarstva).

 

  • Ocenjevanje lahko opravite v svojem jeziku tako, da jezik izberete v spustnem meniju zgoraj desno.
  • Vsako samoocenjevanje vključuje zbirko trditev o dobrih praksah, na podlagi katerih morate oceniti svoje mesto, regijo ali državo. 
  • Ocenjevanje vključuje sedem modulov, ki zajemajo različna področja delovanja. Vsak modul traja približno deset minut, odvisno od informacij, ki jih imate na voljo. Celotno ocenjevanje tako traja približno eno uro.
  • Ocenjevanje lahko opravite v poljubnem vrstnem redu in v različnih fazah. 
  • Za izvedbo ocenjevanja se vam ni treba prijaviti, vendar morate na koncu ustvariti račun, da shranite svoje rezultate. Račun vam bo omogočil tudi ustvarjanje skupin ter pošiljanje vabil drugim deležnikom, naj se udeležijo skupnega ocenjevanja. 
  • Napačnih odgovorov NI. Na vprašanja odgovarjajte čim bolj iskreno. Tako boste dobili pravo sliko. 
  • Upoštevajte, da lahko to ocenjevanje uporabite tudi za oceno svojega trenutnega ekosistema socialnega gospodarstva, tako da pri ocenjevanju dajete večji poudarek organizacijam socialnega gospodarstva.

Upamo, da vam bo samoocenjevanje koristilo kot spodbuda za razmislek.

 

Social entrepreneurs working
Socialno podjetništvo
Tu lahko ocenite, v kolikšni meri sedanje politike in pobude pomagajo socialnim podjetjem pri ustanovitvi in rasti.
social economy action plan cover
Akcijski načrt EU za socialno gospodarstvo
Evropska komisija je decembra 2021 sprejela akcijski načrt za socialno gospodarstvo, da bi podprla socialno gospodarstvo in izboljšala okvirne pogoje za socialno gospodarstvo. Akcijski načrt zajema obdobje do leta 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Vstopna točka EU za socialno gospodarstvo
Namen vstopne točke EU za socialno gospodarstvo, ki je začela delovati junija 2023, je zagotoviti ustrezne informacije in smernice za socialno gospodarstvo.
Preberite več o akcijskem načrtu EU za socialno gospodarstvo, možnostih financiranja EU za socialno gospodarstvo in ekosistemih socialnega gospodarstva v vseh državah članicah EU.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Priporočilo OECD o socialnem in solidarnostnem gospodarstvu ter socialnih inovacijah
Priporočilo spodbuja potencial socialnega gospodarstva za pionirsko uvajanje novih poslovnih modelov, zagotavljanje osnovnih storitev, prispevanje k pravičnejšemu, bolj zelenemu in digitalnemu prehodu, vključevanje mladih in gradnjo skupnosti. Priznava raznolikost prakse in potrebo po orodjih za politike, ki so uporabna za različne države in različne stopnje razvoja socialnega gospodarstva. Socialno gospodarstvo običajno sestavljajo organizacije, kot so združenja, zadruge, fundacije, vzajemne družbe in socialna podjetja.

Priporočilo o socialnem in solidarnostnem gospodarstvu ter socialnih inovacijah je Svet OECD na ministrski ravni sprejel 10. junija 2022 na predlog Odbora za lokalno zaposlovanje in gospodarski razvoj (Local Employment and Economic Development Committee – LEED).
Banner Toolkit
Zbirka orodij za izvajanje priporočil OECD
Spletno orodje bo pri izvajanju priporočila v pomoč oblikovalcem politik OECD in drugim. Po sprejetju priporočila so številne države pozvale k oblikovanju orodja, ki bi jim pomagalo pri izvajanju ter izmenjavi najboljših praks in informacij o pasteh, ki se jim je treba izogniti. Na 2. svetovnem akcijskem vrhu so nekatere države poudarile, da je zbirka orodij ključni element pri razširjanju in izvajanju priporočila.
Council of the European Union logo
EU: Priporočilo Sveta o okvirnih pogojih socialnega gospodarstva
Svet Evropske unije je 27. novembra 2023 uradno sprejel priporočilo o okvirnih pogojih socialnega gospodarstva. Svet poziva države članice EU, naj v dveh letih razvijejo ali posodobijo strategije za socialno gospodarstvo.
Zgornje ocenjevanje socialnega podjetništva je lahko koristno orodje za podporo razvoja nacionalnih, regionalnih in lokalnih strategij.