Ugrás a tartalomra

A munkanélküliek támogatása a vállalkozói önértékelésben

01
Nincs elkezdve
02
Nincs elkezdve
03
Nincs elkezdve
04
Nincs elkezdve
05
Nincs elkezdve
06
Nincs elkezdve
Értékelje a modulokat egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. Ha nincs válasza a kérdésre, vagy az Ön számára nem releváns a kérdés, kérjük, helyezze a kurzort a „Nincs válasz”-ra, a skála bal szélső oldalán.
Súgó

A befogadó vállalkozói kultúra előmozdítása

A vállalkozásban rejlő lehetőségekre való rámutatás az alkalmazásban történő foglalkoztatással szemben az első lépés a vállalkozói szellem előhívására. Ez a modul olyan promóciós módszerekre tér ki, mint a célzott szemléletformáló kampányok, oktatás és a példaképek használata.
Unemployed Quiz Culture
1.1 A társadalom széles körében népszerűsítik a munkanélküli személyek vállalkozását.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • A vállalkozást életképes tevékenységként népszerűsítik a munkanélküli és munkanélküli személyek számára.
 • Pozitív képet festenek a munkanélküli személyek vállalkozói potenciáljáról.
 • Közvetítik a munkanélküli személyek által vezetett vállalkozások gazdasági hatásait.
 • Sikertörténeteket, példaképeket és vállalkozói díjakat használnak a különböző hátterű vállalkozók bemutatására, ideértve a munkanélküli személyeket is.
 • Az aktív munkaerő-piaci intézkedések tartalmaznak vállalkozásalapítás-támogatási intézkedéseket a munkanélküli személyek számára.
1.2 Különböző profilú munkanélküli személyek számára népszerűsítik a vállalkozói készséget.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Kampányokat, sikertörténeteket, példaképeket és vállalkozói díjakat használnak a munkanélküli személyek inspirálására és a különböző hátterű vállalkozók bemutatására, ideértve a munkanélküli személyeket is.
 • Az üzenetek különböző profilú munkanélküli személyekre, például diplomásokra és iskolából kimaradókra vannak szabva.
 • Megfelelő üzeneteket használnak a vállalkozói tevékenységek veszélyeiről való tájékoztatásra.
 • Megfelelő médiumokat és online csatornákat használnak a munkanélküli személyek megszólítására.
1.3 Célzott kampányokkal népszerűsítik a munkanélküli személyek vállalkozását a főbb példaképek számára.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Célzott kampányokkal tájékoztatják a pályaválasztási tanácsadókat, az állami foglalkoztatási szolgálatokat és szövetségeket a vállalkozásban rejlő lehetőségekről.
 • Pozitív képet festenek a munkanélküli személyek vállalkozásáról.
 • Megfelelő médiumokat és online csatornákat használnak a vállalkozók potenciális főbb példaképeinek megszólítására a munkanélküli személyek különböző csoportjaiból.
1.4 Az iskolarendszerű oktatás pozitív hozzáállást alakít ki a vállalkozói tevékenységgel szemben.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Pozitívan mutatják be a vállalkozást a kötelező iskolai tantervben.
 • A vállalkozással kapcsolatos oktatás számos különböző vállalkozást, illetve tevékenységet és modellt mutat be, pl. részmunkaidős vállalkozás, szociális vállalkozás.
 • A tanárok képzésben részesülnek a vállalkozásról szóló tanterv leadásához.
 • A diákokat arra biztatják, hogy tekintsék karrierlehetőségnek a vállalkozást.
1.5 A munkanélküli személyeknek szóló vállalkozást népszerűsítő tevékenységek hatásának felméréséhez nyomon követést és értékelést alkalmaznak.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Nyomon követést és félidős értékeléseket végeznek annak biztosítása érdekében, hogy a népszerűsítő tevékenységek jó úton haladjanak a célok és célkitűzések elérésében.
 • A népszerűsítő tevékenységek úgy vannak szervezve, hogy biztosítsák a nyomon követések és félidős értékelések eredményeit.
 • Utólagos értékeléseket végeznek a munkanélküli személyek vállalkozását népszerűsítő tevékenységek hatásának felméréséhez, az eredményeket széles körben közzéteszik.
 • A nyomon követések és értékelések eredményeit széles körben közzéteszik, és a szemléletformáló kampány fejlesztésére használják.
Segítség a modulhoz
Iránymutatások:
Szójegyzék:
Aktív munkaerő-piaci intézkedések
olyan intézkedések, amelyek munkanélkülieket és más személyeket segítenek hozzá a munkaerő-piaci részvételhez. Ezek az intézkedések jellemzően állásközvetítést (állások és álláskeresők összekapcsolását), (a jelentkezők képességeinek naprakésszé tétele és adaptálása céljából történő) képzést, és közvetlen állásteremtést (közszolgálati munkavállalást vagy magánszférában végzett munka támogatását) foglalnak magukba.
Coaching
egy jellemzően rövidtávú kapcsolat, amely egy vállalkozó képességeinek fejlesztését célozza. Ez egy együttműködésen alapuló folyamat, amelyben a résztvevőknek világosan meghatározott szerepük van. A coach feladata a rövidtávú célok kialakítása, és iránymutatás nyújtása a vállalkozó számára a célok eléréséhez építő jellegű visszajelzések által. A vállalkozó feladata ötletek és választási lehetőségek előállítása, a cél elérését szolgáló tevékenység és a haladásról való beszámolás.
Elvonás
olyan eset, amikor a támogatott vállalatok üzletet és munkaerőt vonnak el a nem támogatott vállalkozásoktól.
Hitelgaranciák
Harmadik fél olyan vállalása, miszerint fedezi a hitel nem teljesítésből adódó veszteségek egy részét. Ezt az állam és/vagy egy magánvállalkozás nyújthatja, és egy biztosítékként szolgáló alap fedezi.
Holtteher veszteség
olyan eset, amikor a résztvevők a támogatás nélkül is elindították volna az új vállalkozást. Miután ezeknek a „holtteher résztvevőknek” a viselkedését a rendszer nem befolyásolja, részvételük nem járul hozzá a rendszer által előállított gazdasági értékhez, viszont közpénzeket von be. Ennek a kiadásnak a társadalmi költsége az azt finanszírozó adó torzító költségének összegében vagy túlzott terheiben nyilvánul meg.
Kiértékelés
a kiértékelés célja egy program vagy egy szakpolitikai intézkedés relevanciájának, hatásának, hatásosságának és hatékonyságának mérése. A kiértékelések lehetnek kvalitatívak, kvantitatívak, vagy a kettő kombinációja. A sikeres kiértékeléseket a szakpolitika kialakítása során tervezik meg, és a kiértékeléshez felhasznált mutatókat a megvalósítás alatt gyűjtik össze. A kiértékelést olyan módon kell megtervezni és megvalósítani, hogy az hasznos információt nyújtson a döntéshozóknak a politikai körülményekre, a program korlátaira és az elérhető forrásokra tekintettel. A kiértékelés eredményeit a szakpolitika-tervezés javítására kell felhasználni.
Mentori tevékenység
Professzionális kapcsolat, amelyben egy tapasztalt személy (a mentor) segít egy másik személynek (a mentorált) képességei és tudása fejlesztésében, amely elősegíti a kevésbé tapasztalt személy szakmai és személyes fejlődését. Ezek a kapcsolatok jellemzően hosszabb távúak mint a coaching kapcsolat.
Outreach - megkeresés
Szisztematikus segítő célú kísérlet a hagyományos kereteken túli szolgáltatások nyújtására egy közösség bizonyos szegmenseinek elérése céljából. A „megkereső” szolgáltatásokat arra lehet használni, hogy növeljük a (a hagyományosabb) szolgáltatások elismertségét és az ilyen szolgáltatásnyújtásról értesítsük az embereket. A „megkereső” szolgáltatások arra is használhatók, hogy elérjünk és bevonjunk egyes csoportokat és azokat, akik jellemzően nem veszik igénybe a hagyományos szolgáltatásokat. Az egyik megközelítés alapján a szolgáltatásokat inkább olyan helyszíneken nyújtják, ahová a célközösségekbe tartozó emberek egyébként is járnak (pl. közösségi házak, ifjúsági központok, vallásgyakorlási helyek, bevásárlóközpontok) ahelyett, hogy tájékoztató irodát nyitnának és oda próbálnák vonzani az embereket.
Sorozatvállalkozó
Vállalkozó, aki sikeresen indítja el, majd értékesíti fiatal vállalkozását ahelyett, hogy azt egész élete során működtetné.
Szerepmodell
Tapasztalt vállalkozó, aki képes másokat üzleti vállalkozás elindítására vagy egyéni vállalkozói tevékenység végzésére inspirálni.
Társadalmi tőke
A közösségi hálózatok értéke, amelyek magukba foglalják a családot, a barátokat, a munkatársakat, valamint az üzleti és személyes kapcsolatokat, amelyek által lehetőségekhez lehet jutni. A vállalkozói létben a társadalmi tőke segíti a tudáshoz, ügyfélhálózatokhoz, beszállítókhoz és szakmai támogatáshoz való hozzáférést, és ezáltal növeli az egyén esélyeit az üzleti sikerre.
Üzletfejlesztési szolgáltatások
olyan szolgáltatások, amelyeknek célja a vállalat teljesítményének javítása verseny- és piacra jutási képességének fejlesztése által. A támogatási szolgáltatások jellemzően képzést, mentorálást, coachingot, tanácsadást, marketingtámogatást, információt, technológiai fejlesztést és technológiaátadási támogatást, valamint kapcsolatépítést foglalnak magukban. Stratégiai (a teljesítményt javító közép- és hosszútávú ügyek) és operatív (napi szintű) ügyek egyaránt helyet kapnak.
Üzleti tanácsadás
üzletfejlesztési szolgáltatástípus, amely szakmai tanácsadást nyújt. Gyakori megközelítés az üzleti tanácsadást integrált támogatási rendszerek részeként kínálni, és az anyagi támogatás előfeltételeként előírni azt.
Vállalkozói inkubátorházak
olyan létesítmények, amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy vállalkozások létrehozását és növekedését támogassák számos üzlettámogatási erőforráson és szolgáltatáson keresztül, amelyeket közvetlenül az inkubátorházban valamint annak kapcsolatrendszerén keresztül lehet igénybe venni. Az inkubátorházak különböznek a szolgáltatásnyújtásuk módjában, és abban, hogy milyen típusú ügyfeleket szolgálnak ki. Ugyan léteznek virtuális/online inkubátorházak is, de a legtöbb program korlátozott ideig saját helyszínén lát vendégül start-up cégeket. Egy vállalkozási inkubációs program sikeres teljesítése növeli a start-up vállalkozás túlélésének és növekedésének valószínűségét.
Vállalkozói készségek
azon technikai, üzletvezetői és személyes készségek kombinációja, amelyek szükségesek az üzleti tevékenység és önálló vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez. Magába foglalhat például csapatépítést, stratégiafejlesztést, pénzügyi tervezést és marketinget.