Ugrás a tartalomra

Szociális vállalkozással kapcsolatos önértékelés

01
Nincs elkezdve
02
Nincs elkezdve
03
Nincs elkezdve
04
Nincs elkezdve
05
Nincs elkezdve
06
Nincs elkezdve
07
Nincs elkezdve
Értékelje a modulokat egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. Ha nincs válasza a kérdésre, vagy az Ön számára nem releváns a kérdés, kérjük, helyezze a kurzort a „Nincs válasz”-ra, a skála bal szélső oldalán.
Súgó

A szociális vállalkozási kultúra a helyi hagyományokra és tevékenységekre vonatkozik, ideértve a már meglévő civil társadalmi és szociális gazdasági szervezetekét. Felfedezheti, hogy történnek-e erőfeszítések a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos szemléletformálás érdekében, és hogy kapnak-e támogatást a polgárok által vezetett kezdeményezések és a szociális gazdasági szervezetek. Meg fogjuk kérdezni, hogy az oktatási szolgáltatók milyen mértékben népszerűsítik a szociális vállalkozói tevékenységet a hivatalos és nem hivatalos oktatáson keresztül, és hogy az egyetemek végeznek-e kutatásokat ezen a területen. Végül meg fogjuk kérni, hogy értékelje, milyen gyakorisággal gyűjtenek és elemeznek ki statisztikai adatokat a szociális vállalkozásokról.
Segítség a modulhoz
Iránymutatások:
Szójegyzék:
Adományozási szándék
Tudatos óhaj az ajándékozásra, ezzel különböztetendő meg attól az esettől, amikor tévedésből vagy kényszer hatására ajándékoznak oda valamit.
Ajánlatkérő szervek
Ajánlatkérő szerv” lehet az állam, regionális vagy helyi hatóság, közjogi testületek vagy egy vagy több ilyen szerv vagy egy vagy több ilyen közjogi testület által alkotott egyesület.
Alapítvány
Olyan társasági forma, amelyet nagy vonalakban a következők jellemeznek: egy vagy több „alapító” hozza létre; társadalmi küldetés előbbre mozdításához rendel hozzá eszközöket; számos társadalmi küldetés (például emberbaráti, művészi, kulturális vagy vallási cél) előmozdítására megalapítható; az eszközöket és a többletet csak az irányadó dokumentumban megadott társadalmi küldetés teljesítésére használhatják fel, és azok nem oszthatók szét.
Alárendelt hitel és alárendelt kölcsönök
Ezek azok a kölcsöntípusok, amelyeket a befektetőknek utoljára, de még a saját tőke előtt fizetnek vissza. A befektető hátrasorolt (alárendelt) státuszban van a normál vagy előresorolt hitellel szemben, így minden visszafizetéskor az előresorolt hitelek nyújtói mögött áll a sorban. Alárendelt hitelként nagyobb kockázatot jelent, és gyakran magasabb kamatlábbal vagy hozammal jár együtt.
Átváltható kölcsönök
Azok a fedezetlen kölcsönök vagy alárendelt kölcsönök, amelyeknél (akár a kölcsön felvevője, akár a kölcsön nyújtója számára) nyitva áll az a lehetőség, hogy tőkerészesedésre váltsák. Ezzel az átváltási lehetőséggel élhet egy hitelező vagy egy jótékonysági tőkebefektető szervezet olyankor, amikor a pénzügyi megtérülés kilátásai váratlanul javulnak, és így esélyt adnak pótlólagos megtérülés elérésére a befektetésből azáltal, hogy értéknövekedési potenciállal rendelkező tőkerészesedést birtokolnak a korlátozott pénzügyi hasznot hozó kölcsön helyett. Másrészt ezt az eszközt olyan helyzetekben is használhatják, amikor a kölcsön visszafizetési kilátásai a korábbi várakozásoknál rosszabbra fordulnak, így a szociális vállalkozás számára felkínálja annak a lehetőségét, hogy a kötelezettségtől megszabaduljon, és olyan finanszírozási formává alakítsa át, amely nem kérhető vissza.
Befektetésre előkészítettség (investment readiness)
Ez a munka abban segít a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek a hitelfelvételre, a tőkebefektetésre vagy a befektetés más formájának fogadására. Azok számára, akik nem lépnek tovább a befektetés felé, a befektetésre előkészítés munkálatai segíthetnek a pénzvilág jobb megértésében és az üzleti és pénzügyi modellek magabiztosabb összeállításában. Befektetésre előkészítést végezhetnek támogató szervezetek vagy befektetők.
Boot- strapping
Az a helyzet, amikor a vállalkozó kizárólag a saját, személyes pénzügyi forrásait és a vállalkozás bevételeit használja fel a vállalkozás beindítására és növekedésére.
De facto szociális vállalkozás
Olyan jogi személyek, amelyek a gyakorlatban szociális vállalkozásként működnek, de nem könnyű vagy nem lehetséges különbséget tenni köztük és más vállalkozások között.
Egyesület
Olyan társasági forma, amelyet nagy vonalakban a következők jellemeznek: természetes vagy jogi személyek csoportja, amelyet írásos megállapodás rendez össze egy közös küldetés előbbre mozdítására; egy sor társadalmi küldetés előbbre vitelére alapítható; a nyereséget az irányadó dokumentumban megállapított célokra fordítják, és általában nem osztják szét a tagoknak vagy más módon.
Előresorolt hitel
Olyan vállalkozásba történő befektetés, amely az első helyen igényelheti a visszafizetést. Általában értékpapír képviseli a vállalat eszközei feletti elsődleges követelésérvényesítés formájában. A kölcsönnyújtók az előresorolt hitelezőkkel az élen minden visszafizetésnél vagy felszámolásnál elsőbbséget élveznek a sajáttőke-befektetőkkel szemben.
Fedezett/fedezetlen kölcsönök
A kölcsönök a finanszírozandó eszköz vagy a vállalkozás összes eszközének terhére fedezhetők, vagy lehetnek fedezetlenek, ami azt jelenti, hogy ha a finanszírozott kezdeményezés nem generál elegendő jövedelmet, és más forrásból sem áll elég rendelkezésre, akkor a befektető a pénzét teljesen vagy részben elveszíti.
Fenntartott szerződés
Előfordulhat, hogy az EU tagállamai a szereplők egy konkrét csoportjának vagy egy konkrét szolgáltatástípus esetén tartják fenn a jogot arra, hogy közbeszerzési eljárásokban vegyenek részt.
Finanszírozás
Az a folyamat, amikor a szociális vállalkozások vagy általánosabban üzleti célok tőkét vagy pénzt kapnak, amelyet általában a finanszírozás releváns szereplői biztosítanak.
Finanszírozás
A közszféra vagy a magánszektor által egy konkrét célra nyújtott anyagiak.
Foglalkoztatási célú nonprofit szervezet (Work Integration Social Enterprises, WISE)

Olyan szociális vállalkozások, amelyeknek fő célkitűzése a szakmai integráció (vagy magán a WISE-on vagy a fősodorbeli vállalkozásokon belül) olyan emberek esetében, akik a munkaerőpiacon komoly nehézségeket tapasztalnak. A munkaerő-piaci integrációt eredményes tevékenységekkel és testreszabott nyomon követéssel érik el, vagy a munkások képesítését célzó képzéssel valósítják meg. A WISE-vállalkozások számos különböző ágazatban aktívak.

Hibrid finanszírozás
Pénzügyi erőforrások hozzárendelése társadalmi hatásra irányuló ügyletekhez, különböző típusú pénzügyi eszközöket és befektetőket kombinálva.
Hibrid finanszírozás

Pénzügyi erőforrások hozzárendelése társadalmi hatásra irányuló ügyletekhez, különböző típusú pénzügyi eszközöket és befektetőket kombinálva.

Hitelfinanszírozás

A hitelfinanszírozás olyan kölcsönvett pénzösszeget takar, amelyet egy – akár hagyományos, akár szociális – vállalkozás finanszírozására használnak fel. A hitelt általában két kategóriára osztják: a rövid lejáratú hitel a napi működés finanszírozására, a hosszú lejáratú hitel pedig a vállalkozás eszközeinek finanszírozására szolgál. A rövid lejáratú hitelek visszafizetése általában kevesebb mint egy éven belül megtörténik. A hosszú lejáratú hiteleket hosszabb időszak alatt fizetik vissza.

Hitelgaranciák, hitelgarancia alapok
Harmadik fél olyan vállalása, miszerint fedezi a hitel nemteljesítéséből adódó veszteségek egy részét. Ezt az állam és/vagy egy magánvállalkozói egyesület nyújthatja. Fedezetét egy biztosítékként szolgáló alap adja.
Jogállás
Jogállás számos társasági formához kapcsolódik, és jellemzően adóügyileg meghatározottan, mint például a következő esetekben: (a) adomány után járó jótékonysági adókedvezmény a jövedelemadóra, amely az alapítványok, egyesületek és non-profit vállalatok bizonyos formái előtt áll nyitva és (b) integrációs vállalkozási adóstátusz, amely egyes országokban létezik. Akad példa olyan jogállásra is egyes országokban, amely a „szociális vállalkozás” vagy a „szociális gazdaság” helyi értelmezésének megfelelő társasági formákhoz kapcsolódik.
Jogdíj
A finanszírozás azon formája, amikor a befektető egy termékbe vagy szolgáltatásba fektet be, és befektetéséért cserébe a nyereség valahány százalékát kell neki kifizetni.
Kivonulás
A befektető és a vállalkozás közötti kapcsolat vége. A kivonulás módjáról normál esetben még a befektetés lebonyolítása előtt megállapodnak. Jótékonysági befektetés esetén a finanszírozót ideális esetben más finanszírozók egy csoportja váltja ki. A kivonulás időbeli lefolyását már induláskor eldönthetik. Szociális vállalkozás esetén a kivonulás szükségessé teheti például a kölcsön visszafizetését, az időzítés pedig a vállalkozás üzleti sikerétől függ. Kivonulást eredményezhet az, ha a vállalkozást piaci alapon értékesítik egy másik szociális vállalkozásnak vagy – és ez a gyakoribb – egy üzleti vállalkozásnak.
Köz- és magánszféra együttműködése (PPP)
A közszervezetek és a magánszektor közti olyan együttműködési formák, amelyek a stratégiai közszolgáltatások nyújtásának modernizálását célozzák.
Közbeszerzés

Kormányzatok vagy állami tulajdonban lévő vállalkozások termék-, szolgáltatásbeszerzéseire és munkamegbízásaira vonatkozik. Mivel az adófizetők pénzének jelentős részét teszik ki a közbeszerzések, a kormányzatokkal szemben az az elvárás, hogy hatékonyan, valamint magas szintű magatartási normáknak megfelelően hajtsák végre azokat annak érdekében, hogy biztosítsák a kimagasló szolgáltatási minőséget és őrködjenek a közérdek felett.

Közösségre tett hatást célzó kezdeményezés
A közösségre tett hatást célzó kezdeményezés különböző szektorokhoz tartozó fontos szereplők egy csoportjának hosszú távú elköteleződése egy közös cselekvési terv mellett valamely konkrét társadalmi probléma megoldása érdekében. Tevékenységeiket közös mérési rendszer, egymást kölcsönösen támogató lépések és folyamatos kommunikáció támogatja, személyzetét pedig egy független alapszervezet adja.
Kvázi-sajáttőke
Olyan pénzügyi eszköz, amely a(z elsőbbségi vagy közönséges) részvények néhány jellemzőjét igyekszik tükrözni. Ennek ellenére se nem hitel, se nem saját tőke, és általában befektetési felépítésű, miáltal a visszafizetés a befektetés tárgyának pénzügyi teljesítményéhez kapcsolódik (pl.: a visszafizetést a befektetés tárgyának jövőbeli bevételi pénzáramainak százalékaként számítják ki).
Lakossági befektetés
Olyan befektetés, amelyet egy egyéni befektető végez, aki saját számlája javára/terhére vásárol vagy ad el értékpapírokat, nem pedig egy másik vállalat vagy szervezet részére.
Magvető finanszírozás
Ez olyan pénzt jelent, amely egy start-up vállalkozás, projekt, prototípus vagy kezdeti termékfejlesztés induló befektetését jelenti.
Mezzanine finanszírozás
Olyan eszköz, amely a bevételből való részesedés valamilyen formáján keresztül áthidalja a szakadékot a hitel és a saját tőke/támogatás között. Olyan nagy kockázatú hitel nyújtása tartozik bele, amelynek visszafizetése a szociális vállalkozás pénzügyi sikerén múlik.
Szociális vállalkozás

A „szociális vállalkozás” a szociális gazdaság azon szereplője, amelynek a tulajdonosok vagy részvényesek számára termelt profit helyett a fő célja inkább társadalmi hatás kifejtése. Működése során vállalkozói és innovatív szellemben nyújt a piacnak árukat és szolgáltatásokat, nyereségét pedig elsősorban társadalmi céljainak elérésére fordítja. Nyitott és felelős módon irányítják, és különösképpen a munkavállalókat, a fogyasztókat és a gazdasági tevékenysége által érintett feleket fogja össze.

Szociális záradékok
A közbeszerzési eljárások utalhatnak olyan társadalmi és munkaügyi normákra, amelyeket az alvállalkozóknak a közbeszerzési szerződéseken való részvételhez teljesíteniük kell. Ebből a célból az ajánlatkérő szervek szociális záradékokat alkalmazhatnak.
Szövetkezet
Olyan társasági forma, amelyet nagy vonalakban a következők jellemeznek: a benne dolgozó, ezen keresztül kereskedő vagy termékeit, szolgáltatásait használó emberek közös tulajdonában van, és ezen személyek demokratikus irányítása alatt áll; szinte bármilyen küldetés érdekében tevékenykedhet, ha van olyan közös gazdasági, társadalmi vagy kulturális igény vagy érdek, amelyet a szövetkezet tagjai együttesen képviselnek; a nyereséget szétoszthatja tagjai között.
Támogató finanszírozás
Vissza nem térítendő pénzösszeg, ingatlan, szolgáltatás vagy bármilyen más érték, amelyet egy vállalkozásra úgy ruháznak át, hogy az adományozó semmilyen formában nem szerez tulajdonjogot. Egyes befektetők időről időre alkalmaznak „visszatéríthető támogatást”. Ide tartozhat a támogatás részének vagy egészének visszaszolgáltatása egy előre megbeszélt esemény függvényében. Előfordulhat például, hogy a tőkegyűjtés elősegítésére adnak támogatást, ám ha a tőkegyűjtés sikeres, vagy átlépi a megállapodásban szereplő szintet, akkor a támogatás egy részét visszatéríthetik.
Társadalmi célú befektetés
A befektetések olyan formája, amely társadalmi hatás és pénzügyi megtérülés elérésére egyaránt törekszik. 3D befektetésnek is hívják, mivel a befektetési döntés meghozatalakor nemcsak a kockázatot és a megtérülést veszi figyelembe, hanem a társadalmi és környezeti hatásokat is. Elkülönül a felelős befektetéstől és az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási szempontok alapján végzett) befektetéstől, mert olyan lehetőségeket talál meg, amelyek pozitív társadalmi, környezeti vagy kulturális hatást váltanak ki.
Társadalmi hatás
A társadalmi hatás általában négy fő elem mentén határozható meg: (i) a valamely személy tevékenységének következtében létrejövő érték; (ii) a haszonélvezők és más érintett személyek által tapasztalt érték; (iii) az a hatás, amelybe a pozitív és negatív kihatások egyaránt beletartoznak; (iv) az a hatás, amelyet egy azt mutató referenciaértékkel mérnek össze, hogy milyen lenne a helyzet, ha a javasolt tevékenység nem zajlott volna le.
Társadalmi megfontolások
A fenntartható fejlődés, a társadalmi és környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési eljárásban társadalmi megfontolásokat is figyelembe vehetnek. A társadalmi megfontolások belefoglalhatók a műszaki specifikációkba, a kiválasztási kritériumokba, az odaítélési kritériumokba és a szerződés teljesítésére vonatkozó pontjaiba. A közbeszerzési eljárás során a fenntarthatóság integrált megközelítésében a társadalmi megfontolások zöld megfontolásokkal kombinálhatók.
Társasági forma
Az üzleti szereplő által alkalmazott alapvető jogi struktúra, amelyhez a tagállami jogszabályok, szabályozások és adóügyek elsődlegesen csatlakoznak és kapcsolódnak. Példaként felsorolható az egyéni vállalkozás, a társulás, az alapítvány, az egyesület, a szövetkezet és a tőketársaság mint társasági forma, amelyeknek helyi változatai a legtöbb tagállamban jelen vannak. Az alkotmány, a törvények és az esetjog jellemzően különböző jellegű és típusú jogi struktúrának tekinti az egyes társasági formákat.
Tőke
Azon javak bármely típusát takarja, amelyek a vállalkozó birtokában vannak, beleértve a készpénzt és az eszközöket. A tőke egyéb formái közé tartozhatnak (de nem kizárólagosan) az ingatlanok, a berendezések, az emberi erőforrások és a szellemi tulajdon.
Tőkefinanszírozás
Az a finanszírozás, amelyet egy befektető nyújt egy szervezetnek, és amely tulajdonosi jogokat ruház a befektetőre. Ezek a jogok lehetővé teszik a befektető számára azt, hogy részesüljön a szervezet nyereségéből, általában osztalék formájában. A tőkebefektetők sokfélék lehetnek, közéjük tartozhatnak a szervezet alapítói, barátok, családtagok, intézmények és „üzleti angyal” befektetők is. A szociális vállalkozások számára a jótékonysági tőkealapok jelenthetik a tőkefinanszírozás forrását. A tulajdonlás újabb, és még kísérleti fázisban lévő eszközei (pl. az Egyesült Királyságban a „community interest company” közhasznú társaságok) lehetővé teszik a részesedésvásárlást, de határt szabnak a pénzügyi hozamoknak.
Tőketársaság
Olyan társasági forma, amelyet nagy vonalakban a következők jellemeznek: egyfajta tőketársaság, amelyet általában a profitorientált vállalkozások alkalmaznak, jellemzően üzleti céllal alapítják, hogy a részvényesek között profitot osszanak szét, amely a részvénytulajdonosok tulajdonában van, és amely jellemzően a tartott részvények arányában osztja fel a nyereséget a részvénytulajdonosok között.
Türelmes tőke
A hosszú lejáratú tőke egyik formája. A befektető hajlandó pénzügyi befektetést eszközölni egy vállalkozásban anélkül, hogy a közeljövőben pénzügyi hozamot várna el. A befektető általában addig mond le a pénzügyi hozamról, amíg a megállapodott célokat, például a forgalom egyeztetett szintjét ki nem váltották, el nem érték. A befektető időközben a vállalkozás által kifejtett társadalmi hatásra összpontosít. A visszafizetés akkor indítható el, illetve a kamat akkor hívható le, ha a vállalkozás nem tudja teljesíteni a társadalmi hatásra vonatkozó céljait.
Visszatérítendő támogatás
Olyan kölcsönök, amelyeket csak akkor kell visszafizetni, ha a projekt az egyes előre meghatározott mérföldköveket eléri. Ha a mérföldköveket nem érik el, a visszatérítendő támogatás támogatássá alakul át. Ez a mechanizmus akkor használható, ha a projekt sikere lehetővé teszi a szociális vállalkozás számára a kölcsön visszafizetését a társadalmi hatást elérni kívánó befektető felé.