Przejdź do treści
Opcje filtrowania

Guidance notes (49)

Na tej stronie znajdziesz wytyczne dotyczące polityk z zakresu przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu (np. kobiet, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych, imigrantów) oraz przedsiębiorczości społecznej. Wytyczne obejmują wszystkie filary narzędzia (np. kulturę, finanse, umiejętności itp.) i opisują różne podejścia do polityki powiązane z dobrymi praktykami. Pamiętaj, że wytyczne są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Aby zawęzić wyniki, możesz skorzystać z filtrów i/lub wyszukiwania słów kluczowych.