Ugrás a tartalomra

Az idősek támogatása a vállalkozói önértékelésben

01
Nincs elkezdve
02
Nincs elkezdve
03
Nincs elkezdve
04
Nincs elkezdve
05
Nincs elkezdve
06
Nincs elkezdve
Értékelje a modulokat egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. Ha nincs válasza a kérdésre, vagy az Ön számára nem releváns a kérdés, kérjük, helyezze a kurzort a „Nincs válasz”-ra, a skála bal szélső oldalán.
Súgó

A befogadó vállalkozói kultúra előmozdítása

A vállalkozásban rejlő lehetőségekre való rámutatás az alkalmazásban történő foglalkoztatással szemben az első lépés a vállalkozói szellem előhívására. Ez a modul olyan promóciós módszerekre tér ki, mint a célzott szemléletformáló kampányok, oktatás és a példaképek használata.
Seniors Quiz Culture
1.1 A társadalom széles körében népszerűsítik az időskorúak vállalkozását.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • A vállalkozást életképes tevékenységként népszerűsítik az időskorúak számára, beleértve mint egy olyan potenciális tevékenységet, amely meghosszabbítja a munkával töltött életkort, a teljes munkaidős foglalkoztatás és a nyugdíjazás közötti átmenetként.
 • Pozitív képet festenek az időskorúak vállalkozói potenciáljáról.
 • Közvetítik az időskorúak által képviselt vállalkozói tevékenységek gazdasági hatásait.
 • Sikertörténeteket, példaképeket és vállalkozói díjakat használnak a különböző hátterű időskorú vállalkozók és a különböző típusú vállalkozások bemutatására.
 • Az aktív munkaerőpiaci intézkedések tartalmaznak vállalkozásalapítás-támogatási intézkedéseket az időskorúak számára.
 • Felhívják a figyelmet az időskorúak azon potenciáljára, hogy mentorként vagy befektetőként támogassák a többi vállalkozót.
1.2 Különböző profilú időskorúak számára népszerűsítik a vállalkozói készséget.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Kampányokat, sikertörténeteket, példaképeket és vállalkozói díjakat használnak a különböző hátterű időskorú vállalkozók bemutatására és ösztönzésére.
 • Az üzenetek különböző profilú idős férfiakra és nőkre vannak szabva (pl. átmenet a foglalkoztatás és a nyugdíj között, aktívvá válás a nyugdíjazás vagy a munkanélküliség után).
 • Megfelelő üzeneteket használnak az időskorúak a vállalkozói tevékenységek kockázatairól való tájékoztatására.
 • Megfelelő csatornákat használnak az időskorúak megszólítására, beleértve a hagyományos (televízió, sajtó) és az online médiát.
1.3 Célzott kampányokkal népszerűsítik az időskorúak vállalkozói tevékenységét a fő példaképek számára.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Célzott kampányokkal tájékoztatják a pályaválasztási tanácsadókat, az állami foglalkoztatási szolgálatokat és szakszervezeteket az időskorúak vállalkozásában rejlő lehetőségekről.
 • Pozitív képet festenek az időskorúak vállalkozásáról.
 • Megfelelő médiumokat és online csatornákat használnak a potenciális időskorú vállalkozók főbb példaképeinek megszólítására.
1.4 Képzési programokkal és a folyamatos oktatással pozitív képet alakítanak ki az időskorúak vállalkozói tevékenységéről.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Az időskorúak vállalkozása részét képezi a felnőttkori tanulási programoknak, és a lehetőséget pozitív példaként mutatják be.
 • A vállalkozással kapcsolatos oktatás számos különböző vállalkozást, illetve tevékenységet és modellt mutat be (pl. részmunkaidős vállalkozás, szociális vállalkozás).
 • A felnőttképzés-szolgáltatók képzésben részesülnek a vállalkozásról szóló tanterv leadásához.
1.5 Az időskorúak vállalkozói tevékenységét népszerűsítő tevékenységek hatásának felméréséhez nyomon követést és értékelést alkalmaznak.
ALACSONY PONTSZÁM
MAGAS PONTSZÁM
Magas pontszámnak számítanak a következők:
 • Nyomon követést és félidős értékeléseket végeznek annak biztosítása érdekében, hogy a népszerűsítő tevékenységek jó úton haladjanak a célok és célkitűzések elérésében.
 • A népszerűsítő tevékenységeket úgy szervezik át, hogy el tudjanak számolni a nyomon követések és félidős értékelések eredményeivel.
 • Utólagos értékeléseket végeznek az időskorúak vállalkozói tevékenységét célzó népszerűsítő tevékenységek hatásának felméréséhez; az eredményeket széles körben közzéteszik.
 • Az értékelések különböző profilú időskorúakat vesznek figyelembe (pl. olyan jellemzőkkel kapcsolatos adatok összegyűjtése által, mint az életkor, a nem, a szakmai háttér és a korábbi vállalkozói tapasztalatok).
 • A nyomon követések és értékelések eredményeit széles körben közzéteszik, és a szemléletformáló kampány fejlesztésére használják.
Segítség a modulhoz
Iránymutatások:
Szójegyzék:
Aktív munkaerő-piaci intézkedések
olyan intézkedések, amelyek munkanélkülieket és más személyeket segítenek hozzá a munkaerő-piaci részvételhez. Ezek az intézkedések jellemzően állásközvetítést (állások és álláskeresők összekapcsolását), (a jelentkezők képességeinek naprakésszé tétele és adaptálása céljából történő) képzést, és közvetlen állásteremtést (közszolgálati munkavállalást vagy magánszférában végzett munka támogatását) foglalnak magukba.
Coaching
egy jellemzően rövidtávú kapcsolat, amely egy vállalkozó képességeinek fejlesztését célozza. Ez egy együttműködésen alapuló folyamat, amelyben a résztvevőknek világosan meghatározott szerepük van. A coach feladata a rövidtávú célok kialakítása, és iránymutatás nyújtása a vállalkozó számára a célok eléréséhez építő jellegű visszajelzések által. A vállalkozó feladata ötletek és választási lehetőségek előállítása, a cél elérését szolgáló tevékenység és a haladásról való beszámolás.
Elvonás
olyan eset, amikor a támogatott vállalatok üzletet és munkaerőt vonnak el a nem támogatott vállalkozásoktól.
Hitelgaranciák
Harmadik fél olyan vállalása, miszerint fedezi a hitel nem teljesítésből adódó veszteségek egy részét. Ezt az állam és/vagy egy magánvállalkozás nyújthatja, és egy biztosítékként szolgáló alap fedezi.
Holtteher veszteség
olyan eset, amikor a résztvevők a támogatás nélkül is elindították volna az új vállalkozást. Miután ezeknek a „holtteher résztvevőknek” a viselkedését a rendszer nem befolyásolja, részvételük nem járul hozzá a rendszer által előállított gazdasági értékhez, viszont közpénzeket von be. Ennek a kiadásnak a társadalmi költsége az azt finanszírozó adó torzító költségének összegében vagy túlzott terheiben nyilvánul meg.
Kiértékelés
a kiértékelés célja egy program vagy egy szakpolitikai intézkedés relevanciájának, hatásának, hatásosságának és hatékonyságának mérése. A kiértékelések lehetnek kvalitatívak, kvantitatívak, vagy a kettő kombinációja. A sikeres kiértékeléseket a szakpolitika kialakítása során tervezik meg, és a kiértékeléshez felhasznált mutatókat a megvalósítás alatt gyűjtik össze. A kiértékelést olyan módon kell megtervezni és megvalósítani, hogy az hasznos információt nyújtson a döntéshozóknak a politikai körülményekre, a program korlátaira és az elérhető forrásokra tekintettel. A kiértékelés eredményeit a szakpolitika-tervezés javítására kell felhasználni.
Mentori tevékenység
Professzionális kapcsolat, amelyben egy tapasztalt személy (a mentor) segít egy másik személynek (a mentorált) képességei és tudása fejlesztésében, amely elősegíti a kevésbé tapasztalt személy szakmai és személyes fejlődését. Ezek a kapcsolatok jellemzően hosszabb távúak mint a coaching kapcsolat.
Outreach - megkeresés
Szisztematikus segítő célú kísérlet a hagyományos kereteken túli szolgáltatások nyújtására egy közösség bizonyos szegmenseinek elérése céljából. A „megkereső” szolgáltatásokat arra lehet használni, hogy növeljük a (a hagyományosabb) szolgáltatások elismertségét és az ilyen szolgáltatásnyújtásról értesítsük az embereket. A „megkereső” szolgáltatások arra is használhatók, hogy elérjünk és bevonjunk egyes csoportokat és azokat, akik jellemzően nem veszik igénybe a hagyományos szolgáltatásokat. Az egyik megközelítés alapján a szolgáltatásokat inkább olyan helyszíneken nyújtják, ahová a célközösségekbe tartozó emberek egyébként is járnak (pl. közösségi házak, ifjúsági központok, vallásgyakorlási helyek, bevásárlóközpontok) ahelyett, hogy tájékoztató irodát nyitnának és oda próbálnák vonzani az embereket.
Sorozatvállalkozó
Vállalkozó, aki sikeresen indítja el, majd értékesíti fiatal vállalkozását ahelyett, hogy azt egész élete során működtetné.
Szerepmodell
Tapasztalt vállalkozó, aki képes másokat üzleti vállalkozás elindítására vagy egyéni vállalkozói tevékenység végzésére inspirálni.
Társadalmi tőke
A közösségi hálózatok értéke, amelyek magukba foglalják a családot, a barátokat, a munkatársakat, valamint az üzleti és személyes kapcsolatokat, amelyek által lehetőségekhez lehet jutni. A vállalkozói létben a társadalmi tőke segíti a tudáshoz, ügyfélhálózatokhoz, beszállítókhoz és szakmai támogatáshoz való hozzáférést, és ezáltal növeli az egyén esélyeit az üzleti sikerre.
Üzletfejlesztési szolgáltatások
olyan szolgáltatások, amelyeknek célja a vállalat teljesítményének javítása verseny- és piacra jutási képességének fejlesztése által. A támogatási szolgáltatások jellemzően képzést, mentorálást, coachingot, tanácsadást, marketingtámogatást, információt, technológiai fejlesztést és technológiaátadási támogatást, valamint kapcsolatépítést foglalnak magukban. Stratégiai (a teljesítményt javító közép- és hosszútávú ügyek) és operatív (napi szintű) ügyek egyaránt helyet kapnak.
Üzleti tanácsadás
üzletfejlesztési szolgáltatástípus, amely szakmai tanácsadást nyújt. Gyakori megközelítés az üzleti tanácsadást integrált támogatási rendszerek részeként kínálni, és az anyagi támogatás előfeltételeként előírni azt.
Vállalkozói inkubátorházak
olyan létesítmények, amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy vállalkozások létrehozását és növekedését támogassák számos üzlettámogatási erőforráson és szolgáltatáson keresztül, amelyeket közvetlenül az inkubátorházban valamint annak kapcsolatrendszerén keresztül lehet igénybe venni. Az inkubátorházak különböznek a szolgáltatásnyújtásuk módjában, és abban, hogy milyen típusú ügyfeleket szolgálnak ki. Ugyan léteznek virtuális/online inkubátorházak is, de a legtöbb program korlátozott ideig saját helyszínén lát vendégül start-up cégeket. Egy vállalkozási inkubációs program sikeres teljesítése növeli a start-up vállalkozás túlélésének és növekedésének valószínűségét.
Vállalkozói készségek
azon technikai, üzletvezetői és személyes készségek kombinációja, amelyek szükségesek az üzleti tevékenység és önálló vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez. Magába foglalhat például csapatépítést, stratégiafejlesztést, pénzügyi tervezést és marketinget.