Πόροι

Πόροι

Εδώ μπορείτε να βρείτε κατευθυντήριες οδηγίες πολιτικής και περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με βασικά ζητήματα πολιτικής όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς (διατίθενται μόνο στα αγγλικά). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα ή/και μια αναζήτηση λέξης-κλειδιού για να περιορίσετε τα αποτελέσματά σας.

Περιπτωσιολογική μελέτη
What? Adie Microfranchising aims to finance and support unemployed people who wish to create a business but find it hard to secure a standard bank loan. It is an innovative...
Περιπτωσιολογική μελέτη
What? The Aid for the Unemployed Creating or Taking over a Business (Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise, ACCRE) is a regulatory measure that aimed to...
Περιπτωσιολογική μελέτη
What? The Back to Work Enterprise Allowance is granted to some previous welfare benefits recipients who start a business. Eligible participants receive a weekly payment for up...
Σημείωμα καθοδήγησης
3.1. Business start-up regulations and procedures do not pose undue difficulties for under-represented and disadvantaged groups aspiring to enter entrepreneurship. Business...
Σημείωμα καθοδήγησης
3.1. Business start-up regulations and procedures do not pose undue difficulties for seniors aspiring to create a business. Business start-up regulations and procedures can...
Σημείωμα καθοδήγησης
4.1. Needs assessments are used to identify the policy supports needed to strengthen entrepreneurship skills for various profiles of under-represented and disadvantaged groups...