Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Social entrepreneurship

Αξιολογήστε το δικό σας οικοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εστιάζεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία συγκεκριμένου κοινωνικού αντικτύπου μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, και ενδέχεται να χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης και άλλες ευνοϊκές συνθήκες.

Το παρόν τμήμα του εργαλείου σας παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε αν οι υφιστάμενες πολιτικές και τα υφιστάμενα προγράμματα επιτρέπουν και στηρίζουν τη σύσταση και την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επτά ενότητες με δηλώσεις που θέτουν ερωτήματα δημιουργικής σκέψης και καλύπτουν διάφορους τομείς δράσης στο πλαίσιο του οικοσυστήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θα σας ζητηθεί να αξιολογήσετε το δικό σας πλαίσιο με βάση τις εν λόγω δηλώσεις.

Πριν ξεκινήσετε, είναι σκόπιμο να έχετε υπόψη τα εξής:

  • Μπορείτε να διενεργήσετε την αξιολόγηση στη μητρική σας γλώσσα, επιλέγοντάς την από το αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται άνω δεξιά.
  • Για τη συμπλήρωση κάθε ενότητας απαιτούνται περίπου δέκα λεπτά, ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας. Επομένως, χρειάζεστε περίπου μία ώρα για να συμπληρώσετε ολόκληρη την αξιολόγηση.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε την αξιολόγηση με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε και σε διάφορα στάδια.
  • Για τη διενέργεια της αξιολόγησης δεν απαιτείται εγγραφή, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό για να αποθηκεύσετε στο τέλος τα αποτελέσματά σας. Η δημιουργία λογαριασμού σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε ομάδες και να προσκαλέσετε συναδέλφους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να διενεργήσετε από κοινού την αξιολόγηση.
  • ΔΕΝ υπάρχουν λάθος απαντήσεις. Παρακαλείστε να απαντάτε στις ερωτήσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαμόρφωση ρεαλιστικής εικόνας.

Ευελπιστούμε η αυτοαξιολόγηση να σας φανεί χρήσιμη και να αποτελέσει το έναυσμα για δημιουργική σκέψη. Απολαύστε τη διαδικασία!